Voor de berekening van het omzetverlies vergelijkt u de verwachte omzet in januari, februari en maart 2022. Die eerdere periode noemen wij de ‘referentieperiode’. Gebruik de Rekenhulp Omzetverlies om uw omzetverlies te berekenen.

Hoe u de referentieperiode bepaalt

 • Welke referentieperiode voor u geldt, hangt af van de startdatum van uw bedrijf. Dit is de datum waarop uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK).
 • Als u in de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 oktober 2021, en na de start van uw bedrijf, een overname heeft gedaan, kunt u ervoor kiezen om voor de referentieperiode uit te gaan van de overnamedatum in plaats van de startdatum.

Referentieperiode op basis van de startdatum

Startdatum van uw bedrijf Referentieperiode en berekening omzetverlies
1 januari 2019 of eerder Uw referentieperiode is:

1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

Berekening omzetverlies
 • Neem uw omzet in de referentieperiode.
 • Deel die omzet door 4.
 • Vergelijk de uitkomst daarvan met de verwachte omzet in januari, februari en maart 2022.
In de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020 Uw referentieperiode is:

de eerste hele maand vanaf de startdatum tot en met 29 februari 2020

Berekening omzetverlies
 • Neem uw omzet in de referentieperiode.
 • Neem het aantal maanden in de referentieperiode.
 • Deel de omzet door het aantal maanden.
 • Vermenigvuldig dat bedrag met 3.
 • Vergelijk de uitkomst daarvan met de verwachte omzet in januari, februari en maart 2022.
In de periode van 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021 Uw referentieperiode is:

1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021

Berekening omzetverlies
 • Neem uw omzet in de referentieperiode.
 • Deel de omzet door 4.
 • Vermenigvuldig dat bedrag met 3.
 • Vergelijk de uitkomst daarvan met de verwachte omzet in januari, februari en maart 2022.
In de periode van 2 juli 2021 tot en met 1 oktober 2021 Uw referentieperiode is:

de eerste hele maand vanaf de startdatum tot en met 31 oktober 2021

Berekening omzetverlies
 • Neem uw omzet in de referentieperiode.
 • Neem het aantal maanden in de referentieperiode.
 • Deel de omzet door het aantal maanden.
 • Vermenigvuldig dat bedrag met 3.
 • Vergelijk de uitkomst daarvan met de verwachte omzet in januari, februari en maart 2022.
2 oktober 2021 of daarna U kunt geen tegemoetkoming NOW aanvragen.