Tarieven, facturering en aansprakelijkheid

Artikel 4. Tarieven

UWV levert de gegevensdiensten tegen vooraf op basis van de kostprijs vastgestelde tarieven. UWV behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen als de kostprijs van de levering wijzigt. De nieuw te gelden tarieven worden minimaal twee maanden voordat het nieuwe tarief ingaat bekendgemaakt.

Artikel 5. Facturering

UWV verzendt aan de Afnemer een factuur betreffende de levering van gegevens.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Op UWV rust geen enkele aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van UWV.