Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft uw werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dan kunt u ook meer betaalverzoeken indienen. Bij een tweeling zijn dat bijvoorbeeld 6 betaalverzoeken in totaal: u doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kunt u nog 5 betaalverzoeken indienen.

Bij pleegzorg of samenwonen met meerdere kinderen heeft uw werknemer recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen uw werknemer tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen de werknemer samenwoont.

De hoogte van de uitkering bij meerdere kinderen

Bij een tweeling of een meerling is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als bij de geboorte van 1 kind: 70% van het dagloon van de werknemer.