Uw werknemer krijgt een uitkering aanvullend geboorteverlof als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw werknemer is bij u in dienst.
  • Uw werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer zijn werkweek. (Standaard geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.)
  • Uw werknemer neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
  • Uw werknemer erkent het kind of is de partner van de moeder van het kind. Uw werknemer is partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties geldt:
    • Uw werknemer is getrouwd met de moeder van het kind.
    • Uw werknemer is de geregistreerde partner van de moeder van het kind.
    • Uw werknemer woont ongehuwd samen met de moeder van het kind, en uw werknemer deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.

Als het kind is overleden na 24 weken zwangerschap, heeft uw werknemer ook recht op een uitkering aanvullend geboorteverlof.