Bij wijzigingen: gebruik het wijzigingsformulier

Wilt u een wijziging doorgeven? Gebruik voor een snelle en goede verwerking altijd het juiste wijzigingsformulier. Wijzigingen die wij via de telefoon of brief ontvangen, leiden soms tot misverstanden.