Ik wil schadevergoeding vragen

Heeft u schade door een fout van UWV? Dan kunt u schadevergoeding vragen. Wij kijken dan of uw verzoek voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schade komt door een fout van UWV. Dat kan een onjuiste beslissing zijn. Of iets dat een medewerker doet of juist niet doet. Bijvoorbeeld als u onjuiste informatie krijgt, of als u geen informatie krijgt.
  • De onjuiste beslissing moet de schuld zijn van UWV. Dit is bijvoorbeeld niet zo als de beslissing is genomen met verkeerde informatie die u heeft gegeven. Of als u informatie heeft achtergehouden.
  • U moet echt schade hebben. Dit kan financiĆ«le schade zijn (materiĆ«le schade), maar ook lichamelijk of geestelijke schade (smartengeld). Smartengeld wordt in Nederland niet vaak toegewezen.
  • Er moet een rechtstreeks, onmiddellijk verband zijn tussen de onjuiste beslissing of handeling van UWV en de schade.