Hoe gaat het verder?

Schade door een beslissing van UWV genomen op of na 1 juli 2013

UWV is niet verplicht om een beslissing te nemen over uw verzoek om schadevergoeding. Als wij wel een beslissing nemen, kunt u hiertegen geen bezwaar maken.

Hebben wij niet binnen 8 weken op uw verzoek gereageerd? Of wijzen wij uw verzoek helemaal of gedeeltelijk af? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de bestuursrechter om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding.

Bent u in beroep gegaan?

Bent u in beroep gegaan tegen een beslissing op bezwaar van UWV? Dan is het op dat moment nog niet duidelijk of de beslissing onjuist was. U hoeft dan niet de uitkomst van de beroepsprocedure af te wachten. U kunt bij de bestuursrechter die het beroep behandelt een apart verzoekschrift indienen. Hierin vraagt u de rechter om ook uw verzoek om schadevergoeding te beoordelen als de beslissing van UWV wordt vernietigd. Zo krijgt u sneller antwoord op uw verzoek om schadevergoeding.

In deze situaties is de burgerlijk rechter niet meer bevoegd om te oordelen over uw verzoek om schadevergoeding.