Hoe gaat het verder?

Schade door beslissing van UWV genomen voor 1 juli 2013

UWV beslist binnen 8 weken of u schadevergoeding krijgt en welk bedrag u krijgt. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken bij UWV. Tegen de beslissing op uw bezwaar kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Daarna kunt u eventueel in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter bij de Centrale Raad van Beroep.

Gaat u in beroep bij de rechter? Dan kunt u de rechter vragen om UWV te veroordelen in de schade, na de vernietiging van de beslissing van UWV.
U kunt UWV ook dagvaarden. Zo vraagt u om een schadevergoeding bij de burgerlijk rechter.