U maakt online bezwaar via het werkgeversportaal. Dit is een beveiligde omgeving voor werkgevers op uwv.nl. Privacygevoelige gegevens zijn hierdoor beschermd. U logt in met eHerkenning. Meer informatie over inloggen op het werkgeversportaal leest u op Inloggen met eHerkenning.

Let op:
Als u bezwaar maakt namens een werknemer, dan kunt u dit niet online doen.