Als u zelf geen bezwaar wilt of kunt maken dan kan iemand anders dit voor u doen. U moet deze persoon dan toestemming geven (machtigen) om namens u bezwaar te maken. Deze persoon wordt dan uw gemachtigde. Hoe u iemand machtigt hangt af van hoe de gemachtigde bezwaar wil maken: online of per post.

Let op: Is uw gemachtigde een advocaat of professionele rechtshulpverlener? Bijvoorbeeld iemand van uw rechtsbijstandsverzekering, een rechtswinkel of een vakbond? Dan hoeft u ons geen machtiging te sturen.

Machtigen bij online bezwaar maken

Om voor u online bezwaar te kunnen maken via het werkgeversportaal heeft uw gemachtigde een eigen eHerkenning nodig om toegang te hebben tot uw account. Dit kan met een zogenaamde ketenmachtiging. Hoe u een ketenmachtiging regelt leest u op eHerkenning.nl. De gemachtigde uploadt het onderstaande formulier dan tegelijk met het indienen van het bezwaar. Heeft u het bezwaarschrift al ingediend? Dan kunt u het formulier uploaden in het werkgeversportaal bij ‘Mijn bezwaren’.

Machtigen bij per post bezwaar maken

Bij een bezwaar per post stuurt uw gemachtigde de machtiging mee met het bezwaar. Voor de machtiging gebruikt u onderstaand formulier. Wilt u liever zelf een machtiging schrijven, gebruik dan het formulier als voorbeeld.

Let op: De gemachtigde moet het bezwaar ook ondertekenen.

Heeft u al een bezwaarschrift ingediend dan kunt de machtiging opsturen naar UWV, afdeling Bezwaar en Beroep. Het adres vindt u in de brief met de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV