Bezwaarschrift indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV? Hieronder staat hoe u een bezwaarschrift indient. Weet u niet zeker of u bezwaar wilt maken? Kijk dan op Bezwaar maken.

Let op: U kunt alleen bezwaar maken als dat ook in de beslissing van UWV staat. Tegen een beslissing van UWV op een ontslagaanvraag kunt u geen bezwaar maken of beroep aantekenen.

Als u bezwaar maakt namens een werknemer, dan kunt u dit niet digitaal doen. Wil de werknemer digitaal bezwaar maken? Dat kan hij alleen zelf doen.

Het bezwaarschrift

Bezwaar maken begint met het schrijven van een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin u bezwaar maakt tegen een beslissing van UWV. In deze brief schrijft u met welke beslissing u het niet eens bent. Ook geeft u in deze brief aan waarom u het niet eens bent met deze beslissing. Voor het schrijven van een bezwaarschrift kunt u het formulier bezwaarschrift gebruiken.

Let op: zolang er geen uitslag is, blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt gelden. Als u bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, dan blijft dit zo. In ieder geval tot de uitslag bekend is.

Maakt u geen gebruik van het formulier bezwaarschrift? Zorg er dan voor dat uw bezwaarschrift aan een aantal eisen voldoet. Zet daarom in uw bezwaarschrift in ieder geval:

  • de datum;
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • uw UWV-registratienummer;
  • de woorden 'bezwaarschrift' of 'ik maak bezwaar';
  • de beslissing waartegen u bezwaar maak;
  • de datum en het kenmerk van de brief met de beslissing waar u bezwaar tegen maakt.
    Deze staan boven aan de brief;
  • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing. Leg uit wat volgens u de beslissing had moeten zijn en waarom;
  • uw handtekening.

Verder stuurt u een kopie mee van de beslissing waar u bezwaar tegen maakt. U kunt ook stukken meesturen die uw bezwaar ondersteunen.

Maakt u bezwaar namens een bedrijf? Stuur dan een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat u namens uw bedrijf mag optreden. Bijvoorbeeld: een kopie van de statuten, reglementen of stichtingsbrief. Of een uittreksel uit het Handelsregister of het register van de Kamer van Koophandel.

Het bezwaarschrift opsturen

U kunt uw bezwaar alleen per post versturen. Het kan niet per e-mail of via internet. Het is verstandig om het bezwaarschrift aangetekend te versturen. Dan kunt u altijd bewijzen dat u het op tijd heeft verstuurd. Wij sturen u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

U stuurt uw bezwaarschrift naar de afdeling Bezwaar en Beroep. Het adres van de afdeling staat in de brief waarin onze beslissing staat. Zet op de envelop het woord bezwaarschrift.

Voorlopig bezwaarschrift

Heeft u te weinig tijd om een bezwaarschrift te versturen? Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle redenen heeft opgeschreven? Of omdat u nog met iemand wilt overleggen? Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen.

In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve de redenen voor uw bezwaar. U zet in het voorlopige bezwaar dat u de redenen zo snel mogelijk opstuurt. Wij vertellen u daarna wanneer u de redenen uiterlijk moet insturen.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten