Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Hieronder wordt uitgelegd hoe u bezwaar maakt tegen een beslissing.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld als u niet op tijd wordt teruggebeld of als u vindt dat een beslissing te lang op zich laat wachten. Meer informatie vindt u op Klachten.

Eerst bellen

Als u het niet eens bent met een beslissing kunt u ons eerst bellen. Kijk voor telefoonnummers op Contact met UWV. U kunt geen bezwaar indienen bij de medewerker van UWV Telefoon. Hij kan u wel helpen bij het vinden van een antwoord op uw vraag.

Mediation

Bij UWV kunt u ook kiezen voor mediation. Met mediation lost u samen met de andere partij het probleem op. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, begeleidt de partijen hierbij. Voor meer informatie kijkt u op Mediation. Denkt u dat mediation een goede oplossing is voor uw bezwaar? Geef dat aan in uw bezwaarschrift. Wij bekijken of uw bezwaar met mediation opgelost kan worden. Mediation bij UWV is gratis.

Een bezwaarschrift indienen

U wilt een bezwaarschrift indienen? Kijk dan op Een bezwaarschrift indienen voor meer informatie.

Bezwaartermijn

In de brief waarin de beslissing staat, leest u hoeveel tijd u heeft om een bezwaarschrift in te dienen. Meestal is de termijn 6 weken na dagtekening van de beschikking. Bent u het niet eens met een beslissing van de Ziektewet? Dan is de termijn 2 weken. Zorg dat uw bezwaarschrift op tijd is, anders kunnen wij het niet behandelen. Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Machtigen

Wilt u dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u uitvoert? Bijvoorbeeld omdat u dit zelf niet kunt of wilt? Stuur dan een machtiging met uw bezwaarschrift mee. In deze machtiging schrijft u wie het bezwaar voor u indient. Die persoon moet ook het bezwaarschrift ondertekenen. U hoeft geen machtiging mee te sturen als de persoon een advocaat is. Ook als het een professionele rechtshulpverlener is heeft u geen machtiging nodig. Bijvoorbeeld als het iemand van een rechtsbijstandsverzekering, een rechtswinkel of een vakbond is.

Overheidswerkgever

Bent u als werkgever werkzaam bij de overheid? Dan bent u in WW-zaken belanghebbende. U kunt dan zelfstandig bezwaar en (hoger) beroep aantekenen.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten