Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs (O&O)

Bent u werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O)? En heeft u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en die u niet kunt herplaatsen? Als u deze werknemer om die reden wilt ontslaan en hij is het er niet mee eens, dan kunt u bij ons een deskundigenoordeel O&O aanvragen.

U kunt het deskundigenoordeel O&O alleen aanvragen voor ambtenaren die onder de CAO Rijk vallen en die een tijdelijke of vaste aanstelling hebben. De bijzondere voorwaarden voor de sector O&O gelden dan.

Heeft uw werknemer geen aanstelling, maar alleen een arbeidscontract, dan is hij geen ambtenaar. U kunt het deskundigenoordeel O&O dan niet aanvragen.

Valt de werknemer onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Dan gelden de standaardregels voor ontslag. Lees meer over ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte sector O&O.

Wie vult het formulier in?

Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen: een deel dat u zelf moet invullen, een deel dat de arbodienst moet invullen en een deel dat de werknemer moet invullen.

Wanneer ontvangt u het oordeel?

U ontvangt het deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs binnen 6 weken nadat wij de aanvraag hebben ontvangen. Is de aanvraag niet volledig? Dan kan het langer duren voordat wij een deskundigenoordeel kunnen geven.

Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten