Overzicht formulieren werkgevers

Uw keuze:

Hieronder vindt u het totale overzicht van formulieren voor werkgevers op onderwerp.

De 5 meest gebruikte formulieren voor werkgevers

Doorgeven wijzigingen werknemers met een Ziektewet- of WAZO-uitkering
Maken Plan van aanpak
Aanvragen Ziektewet-uitkering
Invullen (Eerstejaars)evaluatie
Aanvragen WAZO-uitkering

Bezwaar maken

Melden

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Met dit formulier geeft u een persoon of organisatie toestemming (een machtiging) om namens uw bedrijf bezwaar te maken. De gemachtigde kan dit dan online of per post doen.

Let op: Is uw gemachtigde een advocaat of professionele rechtshulpverlener? Bijvoorbeeld iemand van uw rechtsbijstandsverzekering, een rechtswinkel of een vakbond? Dan hoeft u ons geen machtiging te sturen.

Lees meer over bezwaar maken

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Bezwaar maken

Maak hier online bezwaar tegen een beslissing van UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw loonheffingennummer;
 • datum en kenmerk van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • als uw werknemer bij de beslissing betrokken is, dan ook het burgerservicenummer van deze persoon.

Voordat u het formulier invult, raden we u aan om uw redenen voor het bezwaar alvast op te schrijven. Doe dit bijvoorbeeld in een Word-document. U kunt deze informatie dan eenvoudig overnemen in het formulier met de plak- of uploadfunctie.

Wilt u eerst meer weten over bezwaar maken? Kijk dan op Daar ben ik het niet mee eens.

Bezwaar maken tegen een beslissing - voor werkgever

Melden te late beslissing UWV

Met deze melding vraagt u ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen over uw aanvraag of bezwaar.

Dit kan in de volgende situaties:

 • U krijgt geen bericht binnen de periode die wij hebben aangegeven in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar.
 • U heeft ook geen brief gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben.

Lees meer over wat u kunt doen bij een te late beslissing.

Melden te late beslissing UWV

U heeft deze gegevens nodig bij het invullen:

 • uw loonheffingennummer of aansluitingsnummer
 • uw rekeningnummer
 • om welke aanvraag of welk bezwaar het gaat
Melden te late beslissing UWV

Machtigen voor een melding te late beslissing UWV

Machtig hier iemand om namens u een te late beslissing van UWV te melden.

Met deze melding vraagt de gemachtigde ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen over uw aanvraag of bezwaar. Dit kan in de volgende situaties:

 • U krijgt geen bericht binnen de periode die wij hebben aangegeven in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar.
 • U heeft ook geen brief gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben.
Machtigen voor een melding te late beslissing UWV

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer
 • adresgegevens en telefoonnummer van de door u gemachtigde
 • als het gaat om een aanvraag namens een werknemer: de naam en het burgerservicenummer van de werknemer

Let op: Gebruik een ander adres als het gaat om een te late beslissing op een bezwaar. Dit adres staat in de ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Vermeld bij het adres: afdeling Bezwaar en Beroep.

Nasturen

Antwoordformulier hoorzitting

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Met dit formulier geeft u aan of u een hoorzitting wilt of niet.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in het werkgeversportaal. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Antwoordformulier hoorzitting

Machtiging arts in bezwaarprocedure

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend. In deze fase van de bezwaarprocedure moet u een arts machtigen.

Waarom dit formulier

Met dit formulier machtigt u een arts om namens u op te treden in de bezwaarprocedure. De rapporten die de gemachtigde arts opstelt, kunnen in een eventuele beroepszaak aan de rechter worden voorgelegd.

Online opsturen

U kunt de machtiging met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in het werkgeversportaal. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Machtiging arts in bezwaarprocedure

Verlenging beslistermijn

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Wij hebben meer tijd nodig om een beslissing te nemen op uw bezwaar. Daarom vragen wij uw toestemming om de beslistermijn te verlengen. Met dit formulier geeft u wel of geen toestemming.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in het werkgeversportaal. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Verlenging beslistermijn UWV

Toestemming betrokkenheid bezwaarprocedure (ex)werkgever

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Met dit formulier geeft u aan of u wel of niet betrokken wilt worden in de bezwaarprocedure.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in het werkgeversportaal. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Toestemming betrokkenheid bezwaarprocedure (ex)werkgever

Compensatie transitievergoeding

Aanvragen

Aanvragen compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Met dit formulier vraagt u compensatie aan voor een betaalde transitievergoeding bij het beëindigen van een onderneming door pensionering of overlijden. De compensatieregeling geldt voor bedrijven met maximaal 24 werknemers.

Dit formulier bestaat uit meer onderdelen. Eerst vult u gegevens over de werkgever in. En u voegt elke werknemer aan wie een transitievergoeding is betaald, apart toe. U kunt ook later een werknemer toevoegen. U start dit formulier dan opnieuw.

Om dit formulier in te vullen, logt u met eHerkenning in op het werkgeversportaal.

Aanvragen compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Aanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Met dit formulier vraagt u compensatie aan voor een transitievergoeding. Deze heeft u betaald aan een (ex-)werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. U stuurt de bewijsstukken mee als bijlagen bij de aanvraag.

U kunt dit formulier ook gebruiken om bijlagen na te sturen. De beoordeling van de aanvraag duurt dan wel langer.

Let op: Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 1 juni 2022 leidde tot een wijziging rond de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Lees hierover meer in ons nieuwsbericht.

Om dit formulier in te vullen, logt u met eHerkenning in op het werkgeversportaal.

Aanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Deskundigenoordeel (werkgevers)

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Misschien wilt u weten of u op de goede weg bent met de re-integratie van uw werknemer, of loopt de re-integratie vast. Mogelijk heeft u een meningsverschil met uw werknemer over zijn re-integratie, of meldt hij zich vaak ziek. Vraag ons dan met dit formulier om een onafhankelijk deskundigenoordeel.

Als u wilt weten wat het deskundigenoordeel kost en welke documenten u moet meesturen, kijk dan eerst voor meer uitleg op Deskundigenoordeel.

Let op: Wij krijgen meer aanvragen voor een deskundigenoordeel dan wij nu aankunnen. Daarom kan het langer duren voordat wij uw aanvraag behandelen. Wij bellen u als wij uw aanvraag hebben ontvangen. En bespreken dan samen of we u op een andere manier kunnen helpen. Kan dat niet, dan nemen we uw aanvraag in behandeling. Het kan dan wel langer duren voordat u een deskundigenoordeel ontvangt.

Aanvraag via het werkgeversportaal

Om een deskundigenoordeel aan te vragen, moet u inloggen op het werkgeversportaal. Dat kan via de knop hieronder. In het werkgeversportaal klikt u in het linker menu op 'Re-integratie' en daarna op 'Aanvragen deskundigenoordeel'.

Inloggen met eHerkenning

U moet voor het aanvragen van een deskundigenoordeel inloggen op het werkgeversportaal met eHerkenning, op betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3). Daarna kiest u voor de dienst ‘Re-integratie WIA’.
Als u nog geen eHerkenning heeft, leest u op de pagina Inloggen met eHerkenning wat eHerkenning is en hoe u het kunt aanvragen.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs (O&O)

Bent u werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O)? En heeft u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en die u niet kunt herplaatsen? Als u deze werknemer om die reden wilt ontslaan en hij is het er niet mee eens, dan kunt u bij ons een deskundigenoordeel O&O aanvragen.

U kunt het deskundigenoordeel O&O alleen aanvragen voor ambtenaren die onder de CAO Rijk vallen en die een tijdelijke of vaste aanstelling hebben. De bijzondere voorwaarden voor de sector O&O gelden dan.

Heeft uw werknemer geen aanstelling, maar alleen een arbeidscontract, dan is hij geen ambtenaar. U kunt het deskundigenoordeel O&O dan niet aanvragen.

Valt de werknemer onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Dan gelden de standaardregels voor ontslag. Lees meer over ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte sector O&O.

Wie vult het formulier in?

Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen: een deel dat u zelf moet invullen, een deel dat de arbodienst moet invullen en een deel dat de werknemer moet invullen.

Wanneer ontvangt u het oordeel?

U ontvangt het deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs binnen 6 weken nadat wij de aanvraag hebben ontvangen. Is de aanvraag niet volledig? Dan kan het langer duren voordat wij een deskundigenoordeel kunnen geven.

Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs

Aanvragen functieongeschiktheidsadvies Overheid en Onderwijs (O&O)

Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O), vraagt u met dit formulier een advies aan over de medische geschiktheid van uw werknemer. U doet dit als de re-integratie van uw zieke werknemer niet lukt en u ontslag wilt aanvragen. En als wij na 2 jaar ziekte geen re-integratieverslag hebben beoordeeld.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • gegevens van uw werknemer zoals zijn burgerservicenummer
 • informatie over uw organisatie zoals het loonheffingennummer en contactpersoongegevens
 • functiegegevens van uw werknemer zoals het aantal uren dat hij werkt
 • informatie over wat u heeft gedaan aan de terugkeer van uw werknemer naar zijn eigen werk
 • ontslaggegevens zoals de reden van het ontslag van uw werknemer 

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Download dan hier het formulier , vul het met pen in en stuur het terug naar:

UWV
Overheid & Onderwijs (O&O)
Postbus 56733
1040 AS Amsterdam

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 60 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Dit zijn de bijlagen die u meegeeft aan de werknemer of de bedrijfsarts

Aanvragen functieongeschiktheidsadvies Overheid en Onderwijs (O&O)

Medisch advies van eigen arts voor functieongeschiktheidsadvies (O&O)

Met dit formulier geeft de eigen arts van uw werknemer zijn visie over de gezondheid en medische situatie van de werknemer. U print dit formulier uit en geeft het mee aan uw werknemer.

Het formulier maakt deel uit van het formulier ‘Aanvragen functieongeschiktheidsadvies Overheid en Onderwijs (O&O)’. Hiermee vraagt u als werkgever in de sector (O&O) een advies aan over de medische geschiktheid van uw werknemer. U doet dit als de re-integratie van uw zieke werknemer niet lukt en u ontslag wilt aanvragen. En als wij na 2 jaar ziekte geen re-integratieverslag hebben beoordeeld.

Medisch advies van eigen arts voor functieongeschiktheidsadvies (O&O)

Medisch advies van bedrijfsarts voor functieongeschiktheidsadvies (O&O)

Met dit formulier geeft de bedrijfsarts zijn visie over de gezondheid en medische situatie van uw werknemer. Print dit formulier uit en geef het aan de bedrijfsarts.

Het formulier maakt deel uit van het formulier ‘Aanvragen van advies functieongeschiktheid Overheid en Onderwijs (O&O)’. Hiermee vraagt u als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O) een advies aan over de medische geschiktheid van uw werknemer. U doet dit als de re-integratie van uw zieke werknemer niet lukt en u ontslag wilt aanvragen. En als wij na 2 jaar ziekte geen re-integratieverslag hebben beoordeeld.

Medisch advies van bedrijfsarts voor functieongeschiktheidsadvies (O&O)

Dienstverlening

Wijzigen

Wijzigingen doorgeven als u subsidie ontvangt voor een interne jobcoach

Als de situatie verandert van de werknemer voor wie u subsidie ontvangt, kan dat gevolgen hebben voor de voorlopige subsidie die u heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in het arbeidscontract of als uw werknemer stopt met werken. Met dit formulier geeft u deze wijzigingen aan ons door. U kunt dit formulier alleen gebruiken als de periode waarover u voorlopige subsidie heeft ontvangen, nog niet is afgelopen.

Verandert er iets in de situatie van uw organisatie? Dan kunt u dat ook met dit formulier doorgeven.

Wijzigingen doorgeven als u subsidie ontvangt voor een interne jobcoach

Eigenrisicodrager

Aanvragen

Aanvragen beslissing arbeidsgeschiktheid voor het eigen werk van (ex-)werknemer

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u een beslissing aan over de arbeidsgeschiktheid van uw (ex-)werknemer. U doet dit omdat uw bedrijfsarts of arbodienst van mening is dat uw (ex-)werknemer weer het eigen werk kan doen. Of omdat u niet heeft kunnen vaststellen dat deze arbeidsongeschikt is voor het eigen werk.

Aanvragen beslissing arbeidsgeschiktheid voor het eigen werk van (ex-)werknemer

Aanvragen herbeoordeling WIA door (ex-)werkgever, verzekeraar of een andere gemachtigde organisatie

Met dit formulier vraagt u als werkgever, verzekeraar of andere organisatie een herbeoordeling aan voor een (ex-)werknemer.

Om dit formulier in te vullen, logt u met eHerkenning in op het werkgeversportaal.

Aanvragen herbeoordeling WIA door werkgever, verzekeraar of andere organisatie

Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u het formulier tot en met 7 september 2024 downloaden en per post aan ons versturen. Vraagt u als verzekeraar, of een andere organisatie, de herbeoordeling aan namens de (ex-)werkgever? Dan moet de (ex-)werkgever u hiervoor machtigen. Stuur de machtiging Aanvraag herbeoordeling WIA mee met het formulier.

Vanaf 8 september 2024 is het formulier alleen nog digitaal in te vullen. Let er dus op dat u voor die tijd de juiste machtigingen regelt voor het inloggen met eHerkenning. Ook als een andere organisatie uw zaken voor u regelt.

Hoe onderbouwt u uw aanvraag?

Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed onderbouwt. Dan kunnen wij die sneller in behandeling nemen. De volgende vragen kunnen u hierbij helpen:

 • Wat is de reden dat u een herbeoordeling aanvraagt?
 • Vanaf welke datum weet u dat er verandering is in de gezondheid van de (ex-)werknemer?
 • Wat is er volgens u veranderd in de gezondheid van de (ex-)werknemer? Geef in uw uitleg geen medische informatie.
 • Heeft de verzekeringsarts bij de vorige beoordeling vastgesteld dat de situatie van de (ex-)werknemer waarschijnlijk zou verbeteren?
 • Heeft de bedrijfsarts aangegeven dat de mogelijkheden van de (ex-)werknemer om te re-integreren zijn toegenomen of afgenomen?
 • Wat is volgens u het gevolg van de veranderde gezondheid van de (ex-)werknemer:
  • De (ex-)werknemer is nu volledig arbeidsongeschikt.
  • De (ex-)werknemer kan nu meer of minder werken.
  • De (ex-)werknemer kan weer volledig werken.

Heeft u nieuwe gegevens over de wijziging in de gezondheid van de (ex-)werknemer? Laat deze dan door de bedrijfsarts of de arbodienst in een gesloten envelop sturen naar: UWV afdeling WIA. Postbus 69254, 1060 CH Amsterdam. Dit moet uiterlijk 1 dag nadat u de aanvraag heeft gedaan. Vermeld op de envelop ‘medisch geheim herbeoordeling WIA’.

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u aan UWV een beslissing af te geven over de Ziektewet-uitkering die u aan een (ex-)werknemer betaalt. Voor deze beslissing gaan wij uit van de informatie die u ons geeft. U kunt deze aanvraag ook direct via Digipoort doen.

Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering

Lees meer over de mogelijkheden van Digipoort.

Verzoeken terugbetaling te veel betaalde Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Heeft u aan uw (ex-)werknemer ten onrechte te veel Ziektewet-uitkering betaald? Met dit formulier vraagt u aan UWV dit te veel betaalde bedrag door de (ex-)werknemer terug te laten betalen. U kunt deze aanvraag ook direct via Digipoort doen.

Verzoeken terugbetaling te veel betaalde Ziektewet-uitkering

Lees meer over de mogelijkheden van Digipoort.

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

Machtiging eigenrisicodrager Ziektewet

Met dit formulier machtigt u maximaal 2 intermediairs voor onze diensten. U blijft wel verantwoordelijk voor de uitvoering.

U geeft een machtiging voor: 

 • de inkoop van ondersteunende diensten en/of; 
 • het aanvragen van beslissingen.
Machtigen door eigenrisicodrager Ziektewet
Beoordelen

Beoordelen maatregel Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u UWV om te beoordelen of u de Ziektewet-uitkering moet verlagen of stoppen, omdat uw (ex-)werknemer zich niet aan de regels houdt. U betaalt hiervoor eenmalig € 39. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling. U kunt deze aanvraag ook direct via Digipoort doen.

Beoordeling maatregel Ziektewet-uitkering

Lees meer over de mogelijkheden van Digipoort.

Beoordelen duur Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u UWV te beoordelen hoelang u een Ziektewet-uitkering moet betalen aan 1 van uw (ex-)werknemers. U betaalt hiervoor eenmalig € 12. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling. U kunt deze aanvraag ook direct via Digipoort doen.

Beoordeling duur Ziektewet-uitkering

Lees meer over de mogelijkheden van Digipoort.

Beoordelen hoogte Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u aan UWV om te beoordelen hoeveel Ziektewet-uitkering u moet betalen aan 1 van uw (ex-)werknemers. U betaalt hiervoor eenmalig € 27. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling. U kunt de aanvraag ook direct via Digipoort doen.

Beoordeling hoogte Ziektewet-uitkering

Lees meer over de mogelijkheden van Digipoort.

Beoordelen recht Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u aan UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. U betaalt hiervoor eenmalig € 25. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling. U kunt de aanvraag ook direct via Digipoort doen.

Beoordeling recht Ziektewet-uitkering

Lees meer over de mogelijkheden van Digipoort.

Evaluatie en verslag

Instructie: Hoe gebruik ik het maandelijkse declaratiebestand via het UWV werkgeversportaal?

In deze instructie voor eigenrisicodragers WW staat een uitleg over het gebruik van de financiële gegevens die u via het werkgeversportaal ontvangt.

Bekijken instructie maandelijks declaratiebestand Met het Excel-programma 'Berekening uitkeringskosten' kunt u een inschatting maken van de maximale uitkeringskosten.

Overzicht financiële gegevens werkgeversportaal

In dit overzicht ziet u welke financiële gegevens via het werkgeversportaal worden geleverd.

Overzicht financiële gegevens werkgeversportaal

Overzicht re-integratiegegevens werkgeversportaal

In dit overzicht ziet u welke re-integratiegegevens via het werkgeversportaal worden geleverd.

Overzicht re-integratiegegevens werkgeversportaal

Adviseren van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer O&O

Advies van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer uit de sector Overheid en Onderwijs.

Advies van (ex-)werkgever over re-integratie (ex-)werknemer
Melden

Hersteldmelding (ex-)werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Met dit formulier meldt u dat een (ex-)werknemer weer beter is.

Hersteldmelding (ex-)werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet

Ziek melden (ex-)werknemer eigenrisicodrager Ziektewet

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Met dit formulier meldt u dat een van uw (ex-)werknemers die onder het eigen risico voor de Ziektewet valt, ziek is.

Ziekmelding (ex-)werknemer

Melden fraude of regelovertreding van werknemer door werkgever of verzekeraar ERD

Denkt u dat een (ex-)werknemer fraudeert met een uitkering van UWV of een uitkering op basis van eigenrisicodragerschap? Dan kunt u dat melden met dit formulier. U kunt bijvoorbeeld een melding doen als u denkt dat een (ex-)werknemer zijn werk, inkomsten of veranderingen in zijn gezondheid niet doorgeeft. U kunt met dit formulier ook een te late betermelding van uw werknemer doorgeven.

Wilt u weten of u dit formulier kunt gebruiken? Lees dan meer over het melden van fraude.

Melden fraude of regelovertreding van werknemer

Melden incident van agressie of ernstige misdraging

Dit formulier is voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Krijgt u, uw medewerker, uw bedrijfsarts of uw arbodienst te maken met agressief gedrag of een ernstige misdraging van een (ex-)werknemer?

Dan kunt u dit bij ons melden met het formulier 'Melden incident van agressie of ernstige misdraging'. Wij kunnen dan beslissen dat u tijdelijk de uitkering van uw (ex)-werknemer kunt verlagen of helemaal kunt stopzetten.

Het incident is gericht tegen de eigenrisicodrager (werkgever), een medewerker, de bedrijfsarts of arbodienst van de eigenrisicodrager.

Wilt u weten of u dit formulier kunt gebruiken? Lees dan meer over het melden van een incident.

Melden incident van agressie of ernstige misdraging

Opgeven rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU

U bent eigenrisicodrager voor de WGA. Met dit formulier geeft u uw rekeningnummer op voor terugbetaling van het verschil tussen de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Heeft u uw rekeningnummer al eerder aan ons doorgegeven? Dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. Wij gebruiken in dat geval het rekeningnummer dat al bij ons bekend is. Het is niet mogelijk om meerdere rekeningnummers voor één aansluitingsnummer te gebruiken.

Opgave rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU

Melden overname re-integratie

U bent garantsteller van een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA. Deze werkgever heeft zijn bedrijf beëindigd, is failliet of is opgehouden werkgever te zijn . Met dit formulier geeft u aan of u voor de betrokken werknemers van dit bedrijf het re-integratietraject voortzet of een nieuw traject start. U vult per werknemer een formulier in. De werknemer moet dit formulier ook zelf ondertekenen.

Melden overname re-integratie

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject. Voor werkgevers en koepelorganisaties in de sector Overheid en Onderwijs en re-integratiebedrijven.

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject
Wijzigen

Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering

Met het formulier 'Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering' wijzigt u, als eigenrisicodrager WGA of als administratiekantoor, de betaalrichting van de WGA-uitkering. U kunt aangeven dat u wilt dat UWV voortaan de WGA-uitkering aan de (ex-)werknemer betaalt, en u een factuur stuurt. Of u kunt aangeven dat u de WGA-uitkering zelf wilt gaan betalen.

Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering

Intrekken machtiging eigenrisicodrager Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en heeft u een intermediair gemachtigd voor onze diensten? Als u die machtiging weer wilt intrekken, kunt u hiervoor dit formulier gebruiken.

Intrekken machtiging eigenrisicodrager Ziektewet

Doorgeven wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die belangrijk zijn voor de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer. Bijvoorbeeld een wijziging in de datum waarop uw (ex-)werknemer beter is. Gebruik dit formulier niet als u een 42e-weeksmelding heeft gedaan. Bij een 42e–weeksmelding hoeft u geen wijzigingen door te geven.

Doorgeven wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

Formulier

Aanvragen

Aanvragen beslissing arbeidsgeschiktheid voor het eigen werk van (ex-)werknemer

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u een beslissing aan over de arbeidsgeschiktheid van uw (ex-)werknemer. U doet dit omdat uw bedrijfsarts of arbodienst van mening is dat uw (ex-)werknemer weer het eigen werk kan doen. Of omdat u niet heeft kunnen vaststellen dat deze arbeidsongeschikt is voor het eigen werk.

Aanvragen beslissing arbeidsgeschiktheid voor het eigen werk van (ex-)werknemer

Klachten

Melden

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen via het online klachtenformulier. Hiervoor logt u in met eHerkenning.

Klachtenformulier UWV

NOW

Aanvragen

Aanvragen betalingsregeling NOW achtste aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u voor de achtste aanvraagperiode NOW (januari, februari en maart 2022) een bedrag aan ons moet terugbetalen.

Als u een bestaande betalingsregeling wilt wijzigen
Heeft u al een betalingsregeling, maar wilt u daar andere afspraken over maken? Bel ons via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.


Aanvragen betalingsregeling NOW met eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zonder eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW derde aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u een bedrag moet terugbetalen voor de derde aanvraagperiode (oktober, november en december 2020).

Als u een bestaande betalingsregeling wilt wijzigen
Heeft u al een betalingsregeling, maar wilt u daar andere afspraken over maken? Bel ons via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.


Aanvragen betalingsregeling NOW met eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zonder eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW eerste aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u een bedrag moet terugbetalen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020).

Als u een bestaande betalingsregeling wilt wijzigen
Heeft u al een betalingsregeling, maar wilt u daar andere afspraken over maken? Bel ons via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.


Aanvragen betalingsregeling NOW met eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zonder eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW tweede aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u een bedrag moet terugbetalen voor de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een bedrag moet terugbetalen.

Als u een bestaande betalingsregeling wilt wijzigen
Heeft u al een betalingsregeling, maar wilt u daar andere afspraken over maken? Bel ons via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.


Aanvragen betalingsregeling NOW met eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zonder eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW vierde aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u een bedrag moet terugbetalen voor de vierde aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021).

Als u een bestaande betalingsregeling wilt wijzigen
Heeft u al een betalingsregeling, maar wilt u daar andere afspraken over maken? Bel ons via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.


Aanvragen betalingsregeling NOW met eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zonder eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW vijfde aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u een bedrag moet terugbetalen voor de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021).

Als u een bestaande betalingsregeling wilt wijzigen
Heeft u al een betalingsregeling, maar wilt u daar andere afspraken over maken? Bel ons via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.


Aanvragen betalingsregeling NOW met eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zonder eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zesde aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u een bedrag moet terugbetalen voor de zesde aanvraagperiode (juli, augustus en september 2021).

Als u een bestaande betalingsregeling wilt wijzigen
Heeft u al een betalingsregeling, maar wilt u daar andere afspraken over maken? Bel ons via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.


Aanvragen betalingsregeling NOW met eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zonder eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zevende aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u een bedrag moet terugbetalen voor de zevende aanvraagperiode (november en december 2021).

Als u een bestaande betalingsregeling wilt wijzigen
Heeft u al een betalingsregeling, maar wilt u daar andere afspraken over maken? Bel ons via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.


Aanvragen betalingsregeling NOW met eHerkenning

Aanvragen betalingsregeling NOW zonder eHerkenning

Aanvragen definitieve berekening NOW achtste aanvraagperiode

Met dit formulier vraagt u een definitieve berekening aan van de tegemoetkoming NOW voor de achtste aanvraagperiode (januari, februari en maart 2022).

Aanvragen met eHerkenning

Aanvragen zonder eHerkenning

Kunt u nog niet inloggen met eHerkenning? Dan kunt u een aanvraag doen zonder eHerkenning.

Aanvragen zonder eHerkenning

Of u kunt hier het handige stappenplan In vier stappen naar uw definitieve berekening bekijken.

Aanvragen definitieve berekening NOW zevende aanvraagperiode

Met dit formulier vraagt u een definitieve berekening aan van de tegemoetkoming NOW voor de zevende aanvraagperiode (november en december 2021).

Aanvragen met eHerkenning

Aanvragen zonder eHerkenning

Kunt u nog niet inloggen met eHerkenning? Dan kunt u een aanvraag doen zonder eHerkenning.

Aanvragen zonder eHerkenning

Of u kunt hier het handige stappenplan In vier stappen naar uw definitieve berekening bekijken.

Aanvragen extra tijd voor accountants- of derdenverklaring zevende en achtste aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u tot en met 2 juni 2023 extra tijd aanvragen voor uw definitieve berekening over de zevende en achtste aanvraagperiode (NOW 5 en 6).

U krijgt extra tijd omdat u nog wacht op een accountants- of derdenverklaring.

U heeft dan tot en met 3 november 2023 de tijd om uw definitieve berekening aan te vragen.

Aanvragen met eHerkenning

U logt in met eHerkenning om uw aanvraag extra tijd te doen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger.

Aanvragen extra tijd voor accountants- of derdenverklaring met eHerkenning

Aanvragen zonder eHerkenning

Kunt u nog niet inloggen met eHerkenning? Dan kunt u een aanvraag doen zonder eHerkenning.

Aanvragen extra tijd voor accountants- of derdenverklaring zonder eHerkenning

Ontslag

Aanvragen

Aanvragen ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is. Vul hiervoor het aanvraagformulier in en upload het daarna in het werkgeversportaal.

Account voor het werkgeversportaal aanvragen

Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Onvolledige aanvraag

Het komt regelmatig voor dat een ontslagaanvraag onvolledig is omdat een recente verklaring van de bedrijfsarts ontbreekt of onjuist is. Die verklaring moet aan de volgende eisen voldoen:

 • de verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden;
 • de verklaring gaat in op de huidige mogelijkheden om het werk te hervatten (belasting/belastbaarheid, oftewel: inzetbaarheidsprofiel);
 • de verklaring bevat een prognose voor de komende 26 weken (gerekend vanaf de verwachte datum van de beslissing door UWV; dit is ongeveer 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag) of herstel van de werknemer voor de bedongen arbeid valt te verwachten;
 • de verklaring bevat een prognose voor de komende 26 weken (gerekend vanaf de verwachte datum van de beslissing door UWV, dit is ongeveer 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag) over de mogelijkheden om het eigen werk in aangepaste vorm te hervatten.

Een verklaring van de bedrijfsarts is niet nodig als werknemer een IVA-uitkering krijgt.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.


Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel A

U wilt een ontslagaanvraag indienen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren:

 • Deel A: gegevens werkgever
 • Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt
 • Deel C: onderbouwing van uw aanvraag

Vul eerst deel A in, daarna B en daarna C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren in het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig. Als uw ontslagaanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor.

Voorlopige aanvraag

Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst? In deel A van het formulier kunt u aangeven dat u hiervoor uitstel wilt. Stuur dan alleen deel A volledig ingevuld naar ons op. En stuur als bijlage een lijst mee met daarop de naam, het adres en het burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Let op: Formulier A is gewijzigd. U krijgt nu vragen over collectief ontslag en medezeggenschap die eerst in formulier C stonden. Deze wijziging is nog niet opgenomen in bovenstaande documenten.

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A

Let op: Heeft u formulier A ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Heeft u de formulieren A en B ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel B

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren: 

 • Deel A: gegevens werkgever
 • Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt.
 • Deel C: onderbouwing van uw aanvraag.

Vul eerst deel A in, daarna B en daarna C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren in het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig. Als uw ontslagaanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Let op: heeft u formulier A nog niet ingevuld? Begin dan eerst met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A.

Heeft u de formulieren A en B ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C.

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel C

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren: 

 • Deel A:  gegevens werkgever.
 • Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt. 
 • Deel C: onderbouwing van uw aanvraag.

Vul eerst deel A in, daarna B en daarna C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren in het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Als uw ontslagaanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor of als er een deskundigenadvies nodig is.

Als u een uitzendwerkgever bent

Bent u een uitzendwerkgever en vraagt u een ontslagvergunning aan door het vervallen van een inleenopdracht? Dan gebruikt u voor uw aanvraag ook deel C.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Let op: Formulier C is gewijzigd. De vragen over collectief ontslag en medezeggenschap zijn verplaatst naar formulier A. Deze wijziging staat nog niet in bovenstaande documenten.

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Let op: Heeft u formulier A en B nog niet ingevuld? Doe dit dan alsnog.

Begin met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A.

Als u formulier A heeft ingevuld, gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B.  

Melden

Melden voornemen tot collectief ontslag

Met dit formulier meldt u uw voornemen tot collectief ontslag (WMCO).

Wilt u binnen 3 maanden 20 of meer werknemers (waaronder bij u werkzame payroll-werknemers) binnen 1 werkgebied ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Dan moet u dit via dit formulier aan ons doorgeven. 

Om te bepalen of er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen van 20 of meer werknemers moet u meetellen:

 • ontslag met wederzijds goedvinden/via opzegging met instemming
 • ontslag via UWV
 • ontslag via een cao-ontslagcommissie
 • ontslag via de kantonrechter (bij contracten die niet tussentijds kunnen worden opgezegd)

Is er sprake van een collectief ontslag binnen meer dan 1 werkgebied?

U kunt met dit formulier voor meerdere werkgebieden tegelijk een melding doen.

Formulier uploaden via werkgeversportaal

Als u alles heeft ingevuld, uploadt u het formulier met bijbehorende bijlagen via het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de ‘Tekst en toelichting Melding voornemen tot collectief ontslag’  leest. Hierin staat een overzicht van alle vragen met toelichting. Daarnaast is het volgende goed om te weten: 

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie. 
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Melden voornemen tot collectief ontslag

Onwerkbaar weer

Aanvragen

Uploaden aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

In dit formulier kunt u uw aanvraag voor een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer uploaden. Voor elke werknemer start u het formulier opnieuw. U kunt het formulier ook gebruiken om bijlagen op te sturen.

Om naar dit formulier te gaan, logt u in met eHerkenning op het werkgeversportaal.

Uploaden aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

Dit heeft u nodig bij het uploaden

Om dit formulier te gebruiken heeft u dit in ieder geval nodig: 

Als uw werknemer in het buitenland werkte, moet u dit ook meesturen:

 • de A1-verklaring van de werknemer
 • de verklaring van onwerkbaar weer

Als uw werknemer tijdens het onwerkbare weer bij een andere werkgever werkte, stuurt u dit mee:

 • het ingevulde en ondertekende formulier Opgeven gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer

Aanvragen WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

Eerder heeft u bij ons een melding gedaan dat uw werknemer door onwerkbaar weer niet kan werken. Dit formulier is daar een vervolg op. Hiermee vraagt u voor uw werknemer een WW-uitkering aan voor de periode dat die niet kan werken door onwerkbaar weer.

Aanvragen WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

Formulier uploaden in werkgeversportaal

U stuurt dit formulier naar ons op via het werkgeversportaal, als bijlage in het formulier Uploaden aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer.

Vraag de uitkering op tijd aan

Vraag de uitkering aan binnen 26 weken na de eerste dag van onwerkbaar weer. Als u de uitkering op tijd aanvraagt, wordt deze binnen 6 weken na uw aanvraag betaald. Een te late aanvraag nemen wij niet meer in behandeling.

Werkt uw werknemer buiten Nederland?

Dan heeft u 2 extra documenten nodig:

 • een A1-verklaring (certificate of coverage). Als het goed is, heeft u deze al aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • een verklaring van onwerkbaar weer. Hierin moet staan dat er onwerkbaar weer was op de plek waar uw werknemer aan het werk was, op de dagen waarvoor u een aanvraag doet. De verklaring moet zijn afgegeven door een weerinstituut van het land waar het om gaat, vergelijkbaar met het KNMI in Nederland.
Melden

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Formulier waarmee u kunt doorgeven dat een project stilgelegd is door weersomstandigheden, waardoor uw werknemers niet kunnen werken.

Inloggen met eHerkenning

U moet voor het doorgeven van verzuim wegens onwerkbaar weer inloggen op het werkgeversportaal met eHerkenning. Als u nog geen eHerkenning heeft, leest u op Inloggen met eHerkenning wat dit is en hoe u het kunt aanvragen.

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Premiebetaling

Melden

Opgeven jaarloon

Dit formulier geeft u een aantal voorbeelden van de berekening van de premiebedragen voor vrijwillig verzekerden.


Opgeven jaarloon

Re-integratie (werkgevers)

Beoordelen

Aanvragen functieongeschiktheidsadvies Overheid en Onderwijs (O&O)

Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O), vraagt u met dit formulier een advies aan over de medische geschiktheid van uw werknemer. U doet dit als de re-integratie van uw zieke werknemer niet lukt en u ontslag wilt aanvragen. En als wij na 2 jaar ziekte geen re-integratieverslag hebben beoordeeld.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • gegevens van uw werknemer zoals zijn burgerservicenummer
 • informatie over uw organisatie zoals het loonheffingennummer en contactpersoongegevens
 • functiegegevens van uw werknemer zoals het aantal uren dat hij werkt
 • informatie over wat u heeft gedaan aan de terugkeer van uw werknemer naar zijn eigen werk
 • ontslaggegevens zoals de reden van het ontslag van uw werknemer 

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Download dan hier het formulier , vul het met pen in en stuur het terug naar:

UWV
Overheid & Onderwijs (O&O)
Postbus 56733
1040 AS Amsterdam

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 60 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Dit zijn de bijlagen die u meegeeft aan de werknemer of de bedrijfsarts

Aanvragen functieongeschiktheidsadvies Overheid en Onderwijs (O&O)

Medisch advies van eigen arts voor functieongeschiktheidsadvies (O&O)

Met dit formulier geeft de eigen arts van uw werknemer zijn visie over de gezondheid en medische situatie van de werknemer. U print dit formulier uit en geeft het mee aan uw werknemer.

Het formulier maakt deel uit van het formulier ‘Aanvragen functieongeschiktheidsadvies Overheid en Onderwijs (O&O)’. Hiermee vraagt u als werkgever in de sector (O&O) een advies aan over de medische geschiktheid van uw werknemer. U doet dit als de re-integratie van uw zieke werknemer niet lukt en u ontslag wilt aanvragen. En als wij na 2 jaar ziekte geen re-integratieverslag hebben beoordeeld.

Medisch advies van eigen arts voor functieongeschiktheidsadvies (O&O)

Medisch advies van bedrijfsarts voor functieongeschiktheidsadvies (O&O)

Met dit formulier geeft de bedrijfsarts zijn visie over de gezondheid en medische situatie van uw werknemer. Print dit formulier uit en geef het aan de bedrijfsarts.

Het formulier maakt deel uit van het formulier ‘Aanvragen van advies functieongeschiktheid Overheid en Onderwijs (O&O)’. Hiermee vraagt u als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O) een advies aan over de medische geschiktheid van uw werknemer. U doet dit als de re-integratie van uw zieke werknemer niet lukt en u ontslag wilt aanvragen. En als wij na 2 jaar ziekte geen re-integratieverslag hebben beoordeeld.

Medisch advies van bedrijfsarts voor functieongeschiktheidsadvies (O&O)
Aanvragen

Aanvragen loondispensatie

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? Als deze door een ziekte of handicap minder aankan dan uw andere werknemers, kunt u met dit formulier loondispensatie aanvragen.

Als UWV beslist dat u loondispensatie kunt krijgen voor uw werknemer, dan mag u tijdelijk minder loon aan hem betalen.

Tijdelijke regeling voor mensen zonder arbeidsvermogen

Heeft UWV beoordeeld dat uw werknemer nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Ook dan kan loondispensatie worden aangevraagd. Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hierover meer.

Aanvragen loondispensatie

Verzoeken om participatie in re-integratie

Gaat uw werknemer uit dienst, maar is zijn re-integratie nog niet afgerond? UWV vindt het heel belangrijk dat uw werknemer weer aan het werk gaat en kan daarom in die situaties uw partner worden in de re-integratie. Met dit formulier vraagt u participatie aan.

Als u eigenrisicodrager bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. U kunt dan geen participatie van UWV aanvragen.

Verzoeken om participatie in re-integratie

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Vraag hier samen met uw werknemer een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aan. Heeft u de loondoorbetaling al eens verlengd? Dan kunt u hier nog een keer een verlenging aanvragen.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • burgerservicenummer werknemer
 • persoonlijke gegevens werknemer
 • loonheffingennummer werkgever

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Zo vult u het formulier in

 • Vul het formulier online in.
 • Print het formulier uit en onderteken het.
 • Laat het formulier ook door de werknemer ondertekenen.
 • U scant het ondertekende formulier in en slaat deze op.
 • Log opnieuw in en verstuur het ondertekende formulier via de uploadfunctie in dit formulier naar UWV.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u met dit formulier een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier kan een werknemer een vergoeding aanvragen voor begeleiding door een jobcoach. De begeleiding kan plaatsvinden op de werkplek. Ook tijdens een proefplaatsing is begeleiding mogelijk. De werknemer vult het formulier in samen met u en de jobcoach.

Aanvragen jobcoach

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Machtiging voor aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Met dit formulier vraagt u een machtiging aan voor de aanvraag van een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV). Dit machtigingsformulier bestaat uit 2 delen. Deel 1 wordt ingevuld door uw werknemer. U kunt deel 2 digitaal invullen. Beide delen kunt u vervolgens digitaal opsturen.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • uw loonheffingennummer
 • burgerservicenummer van uw werknemer
 • begindatum van het dienstverband van uw werknemer
 • de ingevulde en ondertekende machtiging van uw werknemer (deel 1 van het formulier) 

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning. Deel 1 van het formulier vindt u onderaan als download. 

Extra bijlagen

Had uw werknemer in de maand vóór hij in dienst kwam recht op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland? Stuur dan de volgende bijlagen mee:

 • Een brief waarin staat welke uitkering de werknemer krijgt of kreeg.
 • 1 of meer betaalspecificatie(s). Deze mag of mogen niet ouder zijn dan 1 maand vóór de datum dat de werknemer in dienst kwam bij de Nederlandse werkgever.

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 15 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet. 

Machtiging voor aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) (Deel 2)

Aanvragen proefplaatsing

Met dit formulier vragen u en de werknemer samen aan UWV toestemming voor een proefplaatsing.

Aanvragen proefplaatsing
Evaluatie en verslag

Maken verkort re-integratieverslag

Gebruik dit formulier als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag.

 • Blijft uw werknemer na de eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst, dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken.

 • Blijft uw werknemer na de eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst, dan moet u een volledig re-integratieverslag maken.

U gebruikt dit formulier ook als de arbodienst of bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter zou zijn. En als u daarom geen re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd. Ook kunt u op dit formulier aangeven dat u de werknemer in dienst neemt als hij weer kan werken.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • persoonsgegevens van uw werknemer
 • basisgegevens, loonheffingennummer en volgnummer van de werkgever
 • gegevens en contactpersoon van de arbodienst

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 15 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Maken verkort re-integratieverslag

Invullen medische informatie

Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt u als bedrijfsarts zijn medische situatie in kaart: wat zijn de klachten en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose?

Deze gegevens legt u vast op dit formulier. Bewaar bij de Medische informatie ook de gegevens die u eventueel van een huisarts of specialist krijgt.

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. U vult de gegevens aan tijdens de hele periode van ziekte tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat zijn dienstverband eindigt.

Geef de werknemer een kopie

Geef de werknemer een kopie op het moment dat hij een WIA-uitkering aanvraagt. Hij stuurt dit formulier aan ons op. Let op: alleen de werknemer mag dit formulier aan ons opsturen. Stuur de werkgever geen kopie: hij mag deze informatie alleen inzien als de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Invullen medische informatie

Invullen probleemanalyse

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De Probleemanalyse wordt gebruikt bij het re-integratietraject.

Met dit formulier brengt u als bedrijfsarts de situatie van een werknemer in kaart: welke beperkingen heeft hij en wat betekent dit voor zijn mogelijkheden om te werken? Daarnaast geeft u in deze Probleemanalyse een advies aan de werknemer en werkgever voor het Plan van aanpak.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van de volledig ingevulde Probleemanalyse. Zij hebben deze analyse nodig om een Plan van aanpak te maken.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van de Probleemanalyse, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Invullen probleemanalyse

Maken Plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier. U beschrijft hierin ook wat u beiden vindt van de afspraken.

Meer informatie over het maken van het Plan van aanpak, leest u bij Plan van aanpak. U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak

Invullen Eindevaluatie

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan die een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of uw werknemer deze uitkering kan krijgen, hebben wij informatie nodig. Die informatie geeft u door met deze Eindevaluatie.

U vult het formulier in op de computer en ondertekent het beiden. Uw werknemer ontvangt een kopie van de Eindevaluatie en bewaart die voor de eigen administratie.

Eindevaluatie opsturen

De Eindevaluatie is onderdeel van het re-integratieverslag. Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, stuurt u het complete re-integratieverslag naar ons op.

Meer informatie over de Eindevaluatie

U leest meer informatie over de Eindevaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Invullen Eindevaluatie

Invullen verklaring bedrijfsarts

Uw werknemer geeft dit formulier aan zijn bedrijfsarts. Zijn bedrijfsarts moet dit formulier invullen. De werknemer moet er voor zorgen dat hij deze verklaring ingevuld terug heeft op het moment dat hij een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvraagt.

Invullen verklaring bedrijfsarts

Invullen Eerstejaarsevaluatie

Als uw zieke werknemer na 1 jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor gebruikt u het formulier '(Eerstejaars)evaluatie'. Na deze evaluatie kunt u met dit formulier mogelijk ook het Plan van aanpak bijstellen. U beschrijft hierin ook wat u beiden vindt van de afspraken.

U vult de (Eerstejaars)evaluatie op de computer in en ondertekent het samen met uw werknemer. Die ontvangt een kopie voor de eigen administratie. U bewaart de Eerstejaarsevaluatie en het Plan van aanpak als onderdeel van het re-integratieverslag. U heeft het re-integratieverslag nodig als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Eerstejaarsevaluatie opsturen

De Eerstejaarsevaluatie is onderdeel van het re-integratieverslag. Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, stuurt u het complete re-integratieverslag naar ons op.

Meer informatie over de Eerstejaarsevaluatie

U leest meer informatie over de Eerstejaarsevaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Invullen verantwoordingsrapportage ondersteuning jobcoach

Op dit moment ondersteunt u onze cliënt op de werkplek. Ieder half jaar moet u ons aangeven of deze persoonlijke ondersteuning nog noodzakelijk is. Ook willen wij graag van u weten of het nodig is de ondersteuning bij te stellen. Daarnaast geeft u aan wat u in het afgelopen half jaar heeft bereikt.

Invullen verantwoordingsrapportage jobcoach
Handleiding (werkgevers)

Instructie gebruik re-integratiegegevens

In deze instructie voor eigenrisicodragers WW staat een uitleg over het gebruik van de re-integratiegegevens die u via het werkgeversportaal ontvangt.

Instructie gebruik re-integratiegegevens via het werkgeversportaal
Wijzigen

Opnieuw WAO aanvragen

Uw werknemer krijgt misschien opnieuw een WAO-uitkering als wij beoordelen dat uw werknemer minimaal 15% arbeidsongeschikt is, én 1 van onderstaande situaties geldt:

 • De WAO-uitkering van uw werknemer is korter dan 5 jaar geleden stopgezet. En het gaat nu slechter met de gezondheid door dezelfde ziekte of handicap als waarvoor uw werknemer eerder een uitkering heeft gekregen.
 • De WAO-uitkering van uw werknemer is langer dan 5 jaar geleden stopgezet. En uw werknemer is binnen 5 jaar na stopzetting opnieuw ziek geworden of de klachten zijn verergerd. Deze klachten hebben dezelfde oorzaak als de ziekte of handicap waarvoor uw werknemer eerder een uitkering kreeg.
Opnieuw WAO aanvragen

De WAO-uitkering is om een andere reden gestopt

Ook dan krijgt uw werknemer soms opnieuw een WAO-uitkering. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer in detentie zat, of in het buitenland woonde. In deze situaties kan uw werknemer het formulier Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft gebruiken.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie hierover op UWV en uw privacy.

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunt u de verlengde loondoorbetaling voor uw werknemer stoppen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer
 • persoonlijke gegevens van de werknemer (naam, postcode, geboortedatum)
 • uw loonheffingennummer

Subsidie via UWV

Aanvragen

Aanvragen voorziening werkgever

Vanaf 22 juli vraagt u met dit formulier een voorziening aan als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt of heeft.

Daarvoor moet u eerst de nieuwe dienst ‘Voorzieningen’ toevoegen aan het werkgeversportaal. Dit gaat via eHerkenning. Heeft u het beheer van eHerkenning uitbesteed? Vraag dan uw gemachtigde om dit te doen.

Daarna kunt hier vanaf 22 juli de volgende voorzieningen aanvragen:

 • loondispensatie
 • vervolg loondispensatie
 • subsidie voor een interne jobcoach
 • vervolg subsidie voor een interne jobcoach
 • vergoeding werkgeversvoorziening

Tot die tijd kunt u de onderstaande formulieren gebruiken:

Aanvragen loondispensatie

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? Als deze door een ziekte of handicap minder aankan dan uw andere werknemers, kunt u met dit formulier loondispensatie aanvragen.

Als UWV beslist dat u loondispensatie kunt krijgen voor uw werknemer, dan mag u tijdelijk minder loon aan hem betalen.

Tijdelijke regeling voor mensen zonder arbeidsvermogen

Heeft UWV beoordeeld dat uw werknemer nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Ook dan kan loondispensatie worden aangevraagd. Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hierover meer.

Aanvragen loondispensatie

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor een interne jobcoach.

Op het aanvraagformulier vragen we welke problemen uw werknemer tegenkomt in het werk. En wij vragen wat de interne jobcoach doet om deze problemen op te lossen. De antwoorden hierop vormen het begeleidingsplan. Vul voor iedere werknemer een apart formulier in.

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Met dit formulier kan een werknemer UWV machtigen om informatie aan zijn werkgever te sturen over zijn uitkering of belemmering bij zijn werk.


Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u met dit formulier een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier kan een werknemer een vergoeding aanvragen voor begeleiding door een jobcoach. De begeleiding kan plaatsvinden op de werkplek. Ook tijdens een proefplaatsing is begeleiding mogelijk. De werknemer vult het formulier in samen met u en de jobcoach.

Aanvragen jobcoach

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen vervolg subsidie interne jobcoach

Met dit formulier vraagt u een vervolg aan op de subsidie interne jobcoach voor de begeleiding van uw werknemer. Dit kan alleen als uw werknemer deze subsidie eerder ook heeft gekregen.

Begeleidingsplan

Bij uw eerste aanvraag vroegen wij u welke problemen uw werknemer tegenkwam in het werk. En wat de interne jobcoach doet om deze problemen op te lossen. Bij vervolgaanvragen vragen we u opnieuw antwoord te geven op deze vragen. Uw antwoorden hierop maken onderdeel uit van het begeleidingsplan.

Aanvraag vervolg subsidie interne jobcoach
Wijzigen

Doorgeven wijzigingen voorziening werkgever

Doorgeven wijzigingen voorziening werkgever

Met dit formulier geeft u een wijziging door als u 1 van deze voorzieningen voor uw werknemer ontvangt:

 • loondispensatie
 • subsidie voor een interne jobcoach
 • vergoeding voor een werkgeversvoorziening

Let op: U kunt het formulier ook gebruiken om een uitstel van betaling of een faillissement door te geven.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Doorgeven wijzigingen voorziening werkgever

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 60 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • uw loonheffingennummer
 • het burgerservicenummer van uw werknemer (BSN)

Voor sommige wijzigingen hebben wij documenten nodig. Als dit zo is, leest u bij de vraag welke documenten dit zijn.

Vrijwillige verzekeringen (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u iemand machtigen om namens u contact te hebben met UWV over de verzekering van uw werknemer bij UWV. Dit kan bijvoorbeeld uw accountant zijn.

De gemachtigde mag namens u: 

 • berichten en brieven sturen en ontvangen;
 • informatie opvragen en geven;
 • premie betalen.

Welke gegevens heeft u nodig bij het invullen?

 • burgerservicenummer van de werknemer
 • rekeningnummer van de werknemer
 • rekeningnummer en de andere gegevens van de gemachtigde.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u (of uw gemachtigde) dit per post naar ons op. Hoe u dit doet, leest u in het formulier.

Meer informatie 

U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via (020) 752 42 90.

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Aanvragen verzekering van UWV

Met dit formulier vraagt u een verzekering van UWV aan. Dit doet u als uw werknemer niet verzekerd is tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van de werknemer
 • rekeningnummer van de werknemer

Als u het formulier heeft ingevuld, stuurt u het per post naar:

UWV
Vrijwillige Verzekering
Postbus 58200
1040 HE Amsterdam

Meer informatie

U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via (020) 752 42 90.

Aanvragen verzekering van UWV
Wijzigen

Wijzigen verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u veranderingen aan ons doorgeven als uw werknemer een verzekering van UWV heeft.

U gebruikt dit formulier:

 • als de inkomsten van uw werknemer veranderen, en hij het verzekerde bedrag wil verhogen of verlagen;
 • als hij geen gebruik meer wil maken van de gemachtigde;
 • als u andere wijzigingen in de verzekering van UWV voor uw werknemer wilt doorgeven;
 • als u de verzekering(en) van uw werknemer bij UWV wilt stoppen.

Als u het formulier heeft ingevuld, stuurt u het per post naar:

UWV
Vrijwillige Verzekering
Postbus 58200
1040 HE Amsterdam

Meer informatie

Neem contact met ons op via (020) 752 42 90.

Wijziging doorgeven

WAZO (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Aanvraagformulier ZEZ-uitkering in verband met zwangerschap en bevalling als u werkt als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of als meewerkende echtgenote. Bent u alfahulp/huishoudelijke hulp? Dan geldt als voorwaarde dat u minder dan 4 dagen per week werkzaam bent. Dit geldt vanaf 1 januari 2007. Daarvoor had u als alfahulp/huishoudelijke hulp recht op een WAZO-uitkering als u minder dan 3 dagen per week werkte.

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Aanvragen WAZO-uitkering

Wat u moet weten als u 1 van de volgende WAZO-uitkeringen voor uw werknemer gaat aanvragen:

 • Zwangerschaps- en bevallingsuitkering

  U heeft de uitgerekende bevallingsdatum nodig. Deze staat op de zwangerschapsverklaring die uw werknemer krijgt van de huisarts of verloskundige.

 • Adoptie- of pleegzorguitkering

  Stuur met uw aanvraag altijd een bewijs van adoptie of pleegzorg mee. Kunt u dit niet direct meesturen? Stuur het dan later op met het formulier Nasturen documenten voor adoptie of pleegzorg.

 • Uitkering betaald ouderschapsverlof

  U kunt de aanvraag alleen voor hele werkweken doen. En pas nadat uw werknemer (een deel van) het verlof heeft opgenomen. U kunt de uitkering betaald ouderschapsverlof dus alleen achteraf aanvragen.

 • Uitkering aanvullend geboorteverlof

  De aanvraag regelt u snel online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u de aanvraag doen via uw eigen loonadministratie.

Aanvragen WAZO-uitkering (via werkgeversportaal)

Let op: Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn sinds 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvraag van een WAZO-uitkering. Lees meer over de veranderingen door de WAB.

Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering

Formulier dat u moet meezenden bij nagezonden documenten na aanvraag van een WAZO-uitkering.

Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering

Betaald ouderschapsverlof voor uw werknemer: indienen betaalverzoek

U wilt een betaalverzoek indienen voor het tweede of derde deel van het betaald ouderschapsverlof van uw werknemer. Dit kunt u alleen voor hele werkweken doen en pas nadat uw werknemer (een deel van) het verlof heeft opgenomen.

Let op: Wilt u voor uw werknemer een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen, dan doet u dit met het formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering’. De aanvraag is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kunt u hier nog maximaal 2 betaalverzoeken indienen.

In onze video Betaald ouderschapverlof aanvragen voor werknemer ziet u hoe u betaalverzoeken indient via het werkgeversportaal.

Indienen betaalverzoek (via werkgeversportaal)

Aanvragen vergoeding loondoorbetaling bij overlijden van de partner van uw werknemer tijdens periode van bevallingsverlof en -uitkering

Als de partner (de moeder van het kind) van uw werknemer is overleden tijdens of vlak na de geboorte van het kind, dan kan uw werknemer betaald verlof opnemen. Met dit formulier kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

U kunt de vergoeding krijgen als 1 van de volgende situaties geldt:

 • Uw werknemer was getrouwd, of had een geregistreerd partnerschap met de overleden moeder.
 • Uw werknemer heeft het kind erkend.

Voor welke periode u de vergoeding krijgt

Had de moeder recht op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering, dan krijgt u de vergoeding vanaf 1 dag na het overlijden tot de oorspronkelijke einddatum van de zwangerschaps- of bevallingsuitkering.

Had de moeder geen recht op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering? Dan vergoeden wij het verlof vanaf de dag van overlijden tot 10 weken na de geboorte van het kind.

Let op: Vraag de vergoeding aan uiterlijk binnen 6 weken na afloop van de verlofperiode van uw werknemer.

Bij het invullen van het formulier heeft u de volgende gegevens en documenten nodig:

 • Het burgerservicenummer van uw werknemer.
 • Een kopie van de akte van overlijden van de moeder.
 • Een kopie van de akte van geboorte van het kind.
 • Een berekening van de vergoeding voor de loondoorbetaling.
 • Het rekeningnummer waarop wij de vergoeding kunnen overmaken.
Aanvragen vergoeding loondoorbetaling bij overlijden partner van werknemer bevallingsverlof uitkering

Misschien heeft uw werknemer ook recht op een overlijdensuitkering. U kunt uw werknemer wijzen op de informatie hierover op Wat gebeurt er bij overlijden.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van het pasgeboren kind van uw werknemer

Met dit formulier vraagt u verlenging aan van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) voor uw werknemer. Uw werknemer heeft mogelijk recht op langer bevallingsverlof als haar kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. De uitkering loopt altijd gelijk aan het verlof.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • het burgerservicenummer van uw werknemer
 • de geboortedatum van uw werknemer en van haar kind
 • de datum waarop het kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen

U stuurt de aanvraag naar ons op tot uiterlijk 2 weken voordat het eigenlijke bevallingsverlof van uw werknemer eindigt.

Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Na ontvangst van uw aanvraag duurt het meestal 2 weken voordat uw werknemer onze beslissing ontvangt. Soms hebben we hiervoor meer tijd nodig, maar uw werknemer ontvangt de beslissing altijd binnen 8 weken via Mijn UWV. U ontvangt een kopie van deze brief.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering
Melden

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van het pasgeboren kind van uw werknemer WAZO-uitkering

Uw werknemer kan langer bevallingsverlof aanvragen als haar kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben wij een verklaring van het ziekenhuis nodig. Dit formulier ondertekent u voor uw werknemer.

Let op:

 • Uiterlijk in de laatste 2 weken van het ‘eigenlijke’ bevallingsverlof moet uw werknemer de verklaring door het ziekenhuis laten ondertekenen.
 • Heeft uw werknemer een aparte verklaring van het ziekenhuis? Ook daarop moeten naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw werknemer staan.
 • Lag het kind van uw werknemer in meer dan 1 ziekenhuis, dan is een verklaring van elk ziekenhuis nodig.
Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van pasgeboren kind van uw werknemer
Nasturen

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Met dit formulier biedt u één of meer documenten aan die horen bij de eerder door u verstuurde ziekmelding van één van uw werknemers.

Nasturen documenten na ziekteaangifte
Wijzigen

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering of een WAZO-uitkering (aangevraagd)? En verandert er iets in de situatie? Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de Ziektewet-uitkering of de WAZO-uitkering.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Werkvergunning

Aanvragen

Aanvragen tewerkstellingsvergunning (TWV)

Met dit formulier vraagt u een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan via het werkgeversportaal.

Hiervoor heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau EH3. En de juiste machtiging voor de eHerkenningsdienst ‘Aanvragen tewerkstellingsvergunning’. Deze vraagt u aan bij uw eHerkenningsbeheerder of -leverancier.

Kijk voordat u begint voor welke categorie (groep) u een aanvraag wilt doen en welke bijlagen u hiervoor moet meesturen. U heeft meestal een TWV nodig wanneer u een werknemer van buiten de EU/EER of Zwitserland aanneemt.

TWV aanvragen namens werkgever (ketenmachtiging)

U wilt een TWV aanvragen voor een andere werkgever. Dan heeft u een ketenmachtiging nodig voor eHerkenning van die werkgever. Anders komt de aanvraag op uw eigen naam te staan. Met de ketenmachtiging regelt u namens de werkgever zaken in het werkgeversportaal.

Let op bedrijfsnaam bij inlog met ketenmachtiging
Ziet u in het werkgeversportaal uw eigen bedrijfsnaam, terwijl u inlogt met ketenmachtiging? Verwijder dan uw cookies voordat u inlogt. Of log in via een incognitovenster in uw browser (ook wel privévenster of InPrivate-navigatie genoemd).

Aanvragen tewerkstellingsvergunning (TWV)

Aanvragen verklaring vrijwilligerswerk

Met dit formulier vraagt u een vrijwilligerswerkverklaring aan voor asielzoekers met een Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-document).

Print het volledig ingevulde formulier, onderteken het en stuur het naar:

UWV
Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD
Postbus 16140
2500 BC Den Haag

Aanvragen verklaring vrijwilligerswerk

Toestemming gebruik bijzondere persoonsgegevens

Met dit formulier vraagt u toestemming aan de buitenlandse werknemer om zijn persoonsgegevens te delen met ons. Het toestemmingsformulier is onderdeel van de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor geestelijken, zoals een voorganger, kloosterling of zendeling.

Laat het formulier invullen door de buitenlandse werknemer die bij u komt werken. Als hij het formulier heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u het formulier mee als bijlage met de aanvraag tewerkstellingsvergunning.

U kunt ook kiezen voor de Engelstalige versie van het formulier 'Consent to use special personal data'

Toestemming gebruik bijzondere persoonsgegevens

Verzoek om toelating tot de Regeling internationaal handelsverkeer

Met dit formulier vraagt u om toelating tot de Regeling internationaal handelsverkeer. U stuurt dit formulier uiterlijk 6 weken voordat de werkzaamheden beginnen naar UWV.

Print het volledig ingevulde formulier, onderteken het en stuur het met de bijlagen naar:

UWV
Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD
Postbus 16140
2500 BC Den Haag

Verzoek om toelating tot de Regeling internationaal handelsverkeer
Melden

Melden overplaatsing binnen een onderneming

Met dit formulier meldt u een buitenlandse werknemer met een verblijfsvergunning ‘overplaatsing binnen een onderneming’. De werknemer werkt in een periode van 180 dagen maximaal 90 dagen bij u.

Dit ingevulde formulier moet bij ons binnen zijn voordat de werknemer begint met de werkzaamheden. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen naar:

UWV
Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD
Postbus 16140
2500 BC Den Haag

Melden overplaatsing binnen een onderneming

Melden overplaatsing binnen een onderneming (Engelse versie)

Melden tewerkstelling buitenlandse student bouwkunst

Als u een buitenlandse student bouwkunst bij u wilt laten werken, dan meldt u dat met dit formulier.

Het ingevulde formulier moet uiterlijk 2 dagen voordat de student begint met de werkzaamheden bij ons binnen zijn. Print het ingevulde formulier en stuur het samen met de bijlagen naar:

UWV Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD
Postbus 16140
2500 BC Den Haag

Melden tewerkstelling buitenlandse student bouwkunst

Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne

Als u een vluchteling uit Oekraïne bij u wilt laten werken, meldt u dat via het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’. U krijgt een vrijstelling van de werkvergunning voor werknemers uit Oekraïne als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Zij hebben daardoor recht om te werken in Nederland.

De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten met werken.

Melden via het werkgeversportaal

Sla het volledig ingevulde formulier op en upload het via het werkgeversportaal. Dat gaat als volgt:

 • Log in op het werkgeversportaal met eHerkenning.
 • Klik in het linkermenu op ‘Tewerkstelling’ en daarna op ‘Melden/wijzigen werknemer Oekraïne’.
 • U komt in het scherm ‘Uploaden documenten’.
 • Klik in het keuzemenu op ‘Melden of wijzigen tewerkstelling voor werknemer uit Oekraïne’.
 • Het scherm ‘Uploaden Melden of wijzigen tewerkstelling voor werknemer uit Oekraïne’ verschijnt.
 • Klik op het hokje bij ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’ en upload het formulier.

Alleen als u niet kunt inloggen op het werkgeversportaal, ondertekent u het volledig ingevulde formulier. Daarna stuurt u het per post naar:

UWV
Bureau TWV/AJD
Postbus 16140
2500 BC DEN HAAG

Let op! Binnenkort verandert de manier om een nieuwe werknemer uit Oekraïne te melden. Melden kan dan alleen nog online via ons werkgeversportaal. Het meldingsformulier per post versturen is dan niet meer mogelijk.

Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne

Melden vacature Aziatische horeca

Met dit formulier meldt u een vacature om een GVVA aan te vragen of een verlenging die valt onder de oude regeling Aziatische horeca (Ruwav 19a regeling).

Let op! Vanaf 1 juli 2024 wijzigt het aanvragen van een werkvergunning voor de Aziatische horeca. Meer weten over de nieuwe voorwaarden? Of heeft u een andere vraag? U kunt een e-mail sturen naar het Servicepunt Aziatische Horeca.

Melden vacature Aziatische horeca

Melding arbeidskrachten voor Regeling internationaal handelsverkeer

Met dit formulier meldt u dat u 1 of meer buitenlandse werknemers bij u wit laten werken. Het gaat dan om werknemers voor een traject dat onder de Regeling internationaal handelsverkeer valt.

U stuurt dit formulier minimaal uiterlijk 2 dagen voordat de werkzaamheden beginnen naar UWV. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u samen met de bijlagen naar:

UWV Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD
Postbus 16140
2500 BC Den Haag

Wilt u eerst weten hoe de Regeling internationaal handelsverkeer werkt, kijk dan bij Regeling internationale handel.

Melden arbeidskrachten voor de Regeling internationaal handelsverkeer
Wijzigen

Doorgeven wijziging bij tewerkstelling tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne

Met dit formulier geeft u het door als het werk van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne op de volgende manieren verandert:

 • Het dienstverband wordt langer of korter.
 • De werknemer krijgt een andere functie.

Andere wijzigingen hoeft u niet door te geven.

De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten met de (veranderde) werkzaamheden.

Wijzigingen doorgeven via het werkgeversportaal

Sla het volledig ingevulde formulier op en upload het via het werkgeversportaal. Dat gaat als volgt:

 • Log in op het werkgeversportaal met eHerkenning.
 • Klik in het linkermenu op ‘Tewerkstelling’ en daarna op ‘Melden/wijzigen werknemer Oekraïne’.
 • U komt in het scherm ‘Uploaden documenten’.
 • Klik in het keuzemenu op ‘Melden of wijzigen tewerkstelling voor werknemers uit Oekraïne’.
 • Het scherm ‘Uploaden Melden of wijzigen tewerkstelling voor werknemer uit Oekraïne’ verschijnt.
 • Klik op het hokje bij ‘Doorgeven wijziging bij tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’ en upload het formulier.

Alleen als u niet kunt inloggen op het werkgeversportaal, ondertekent u het volledig ingevulde formulier. Daarna stuurt u het per post naar:

UWV
Bureau TWV/AJD
Postbus 16140
2500 BC DEN HAAG

Doorgeven wijziging bij tewerkstelling tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne

WIA (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen herbeoordeling WIA door (ex-)werkgever, verzekeraar of een andere gemachtigde organisatie

Met dit formulier vraagt u als werkgever, verzekeraar of andere organisatie een herbeoordeling aan voor een (ex-)werknemer.

Om dit formulier in te vullen, logt u met eHerkenning in op het werkgeversportaal.

Aanvragen herbeoordeling WIA door werkgever, verzekeraar of andere organisatie

Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u het formulier tot en met 7 september 2024 downloaden en per post aan ons versturen. Vraagt u als verzekeraar, of een andere organisatie, de herbeoordeling aan namens de (ex-)werkgever? Dan moet de (ex-)werkgever u hiervoor machtigen. Stuur de machtiging Aanvraag herbeoordeling WIA mee met het formulier.

Vanaf 8 september 2024 is het formulier alleen nog digitaal in te vullen. Let er dus op dat u voor die tijd de juiste machtigingen regelt voor het inloggen met eHerkenning. Ook als een andere organisatie uw zaken voor u regelt.

Hoe onderbouwt u uw aanvraag?

Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed onderbouwt. Dan kunnen wij die sneller in behandeling nemen. De volgende vragen kunnen u hierbij helpen:

 • Wat is de reden dat u een herbeoordeling aanvraagt?
 • Vanaf welke datum weet u dat er verandering is in de gezondheid van de (ex-)werknemer?
 • Wat is er volgens u veranderd in de gezondheid van de (ex-)werknemer? Geef in uw uitleg geen medische informatie.
 • Heeft de verzekeringsarts bij de vorige beoordeling vastgesteld dat de situatie van de (ex-)werknemer waarschijnlijk zou verbeteren?
 • Heeft de bedrijfsarts aangegeven dat de mogelijkheden van de (ex-)werknemer om te re-integreren zijn toegenomen of afgenomen?
 • Wat is volgens u het gevolg van de veranderde gezondheid van de (ex-)werknemer:
  • De (ex-)werknemer is nu volledig arbeidsongeschikt.
  • De (ex-)werknemer kan nu meer of minder werken.
  • De (ex-)werknemer kan weer volledig werken.

Heeft u nieuwe gegevens over de wijziging in de gezondheid van de (ex-)werknemer? Laat deze dan door de bedrijfsarts of de arbodienst in een gesloten envelop sturen naar: UWV afdeling WIA. Postbus 69254, 1060 CH Amsterdam. Dit moet uiterlijk 1 dag nadat u de aanvraag heeft gedaan. Vermeld op de envelop ‘medisch geheim herbeoordeling WIA’.

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Vraag hier samen met uw werknemer een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aan. Heeft u de loondoorbetaling al eens verlengd? Dan kunt u hier nog een keer een verlenging aanvragen.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • burgerservicenummer werknemer
 • persoonlijke gegevens werknemer
 • loonheffingennummer werkgever

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Zo vult u het formulier in

 • Vul het formulier online in.
 • Print het formulier uit en onderteken het.
 • Laat het formulier ook door de werknemer ondertekenen.
 • U scant het ondertekende formulier in en slaat deze op.
 • Log opnieuw in en verstuur het ondertekende formulier via de uploadfunctie in dit formulier naar UWV.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA
Melden

Opgeven rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU

U bent eigenrisicodrager voor de WGA. Met dit formulier geeft u uw rekeningnummer op voor terugbetaling van het verschil tussen de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Heeft u uw rekeningnummer al eerder aan ons doorgegeven? Dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. Wij gebruiken in dat geval het rekeningnummer dat al bij ons bekend is. Het is niet mogelijk om meerdere rekeningnummers voor één aansluitingsnummer te gebruiken.

Opgave rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU
Wijzigen

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunt u de verlengde loondoorbetaling voor uw werknemer stoppen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer
 • persoonlijke gegevens van de werknemer (naam, postcode, geboortedatum)
 • uw loonheffingennummer

Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering

Met het formulier 'Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering' wijzigt u, als eigenrisicodrager WGA of als administratiekantoor, de betaalrichting van de WGA-uitkering. U kunt aangeven dat u wilt dat UWV voortaan de WGA-uitkering aan de (ex-)werknemer betaalt, en u een factuur stuurt. Of u kunt aangeven dat u de WGA-uitkering zelf wilt gaan betalen.

Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering

Wtl

Handleiding (werkgevers)

Bekijk rekenregels Wtl

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl bestaat uit het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Meer uitleg over hoe UWV het LKV, het LIV en het jeugd-LIV berekent, vindt u in de Toelichting UWV rekenregels Wtl.

Bekijk rekenregels Wtl

WW (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting

U kunt met het formulier 'Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting' een WW-uitkering aanvragen voor uw werknemers, wanneer er door omstandigheden minder werk is.

Hiervoor geldt dan wel het volgende:

 1. U heeft een eerste vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW ontvangen.

 2. U heeft dit direct aan UWV gemeld. Heeft u de ontvangst van uw eerste vergunning nog niet bij UWV gemeld? Doe dit dan alsnog met het formulier Melding werktijdverkorting.

Gaat het om een verlenging van uw vergunning? Dan hoeft u dit niet eerst aan ons te melden. U vraagt met het formulier 'Aanvraag WW-uitkering' dan gelijk een WW-uitkering aan voor uw werknemers.

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting
Melden

Melden werktijdverkorting

Met het formulier 'Melding werktijdverkorting' geeft u aan UWV door dat u een vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen van het ministerie van SZW. Een verlenging van uw vergunning hoeft u niet aan ons te melden.

Melden werktijdverkorting


Ziekte

Aanvragen

Aanvragen Ziektewet-uitkering

U wilt uw werknemer, die mogelijk recht heeft op een Ziektewet-uitkering, ziek melden bij UWV. U doet dit snel online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Door de Wet arbeidsmarkt in balans veranderen vanaf 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvraag van een Ziektewet-uitkering. Lees meer over de veranderingen.

Aanvragen Ziektewet-uitkering (via werkgeversportaal)

Aanvragen beslissing arbeidsgeschiktheid voor het eigen werk van (ex-)werknemer

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u een beslissing aan over de arbeidsgeschiktheid van uw (ex-)werknemer. U doet dit omdat uw bedrijfsarts of arbodienst van mening is dat uw (ex-)werknemer weer het eigen werk kan doen. Of omdat u niet heeft kunnen vaststellen dat deze arbeidsongeschikt is voor het eigen werk.

Aanvragen beslissing arbeidsgeschiktheid voor het eigen werk van (ex-)werknemer

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Met dit formulier vraagt u aan UWV een beslissing af te geven over de Ziektewet-uitkering die u aan een (ex-)werknemer betaalt. Voor deze beslissing gaan wij uit van de informatie die u ons geeft. U kunt deze aanvraag ook direct via Digipoort doen.

Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering

Lees meer over de mogelijkheden van Digipoort.

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Vraag hier samen met uw werknemer een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aan. Heeft u de loondoorbetaling al eens verlengd? Dan kunt u hier nog een keer een verlenging aanvragen.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • burgerservicenummer werknemer
 • persoonlijke gegevens werknemer
 • loonheffingennummer werkgever

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Zo vult u het formulier in

 • Vul het formulier online in.
 • Print het formulier uit en onderteken het.
 • Laat het formulier ook door de werknemer ondertekenen.
 • U scant het ondertekende formulier in en slaat deze op.
 • Log opnieuw in en verstuur het ondertekende formulier via de uploadfunctie in dit formulier naar UWV.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar
Evaluatie en verslag

Maken verkort re-integratieverslag

Gebruik dit formulier als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag.

 • Blijft uw werknemer na de eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst, dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken.

 • Blijft uw werknemer na de eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst, dan moet u een volledig re-integratieverslag maken.

U gebruikt dit formulier ook als de arbodienst of bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter zou zijn. En als u daarom geen re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd. Ook kunt u op dit formulier aangeven dat u de werknemer in dienst neemt als hij weer kan werken.

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • persoonsgegevens van uw werknemer
 • basisgegevens, loonheffingennummer en volgnummer van de werkgever
 • gegevens en contactpersoon van de arbodienst

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Let op: Tijdens het invullen van het formulier kunt u pauzes nemen. Sla bij een pauze van meer dan 15 minuten altijd het formulier op. Dan blijven de ingevulde gegevens bewaard. U leest in het formulier hoe u dit doet.

Maken verkort re-integratieverslag

Invullen medische informatie

Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt u als bedrijfsarts zijn medische situatie in kaart: wat zijn de klachten en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose?

Deze gegevens legt u vast op dit formulier. Bewaar bij de Medische informatie ook de gegevens die u eventueel van een huisarts of specialist krijgt.

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. U vult de gegevens aan tijdens de hele periode van ziekte tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat zijn dienstverband eindigt.

Geef de werknemer een kopie

Geef de werknemer een kopie op het moment dat hij een WIA-uitkering aanvraagt. Hij stuurt dit formulier aan ons op. Let op: alleen de werknemer mag dit formulier aan ons opsturen. Stuur de werkgever geen kopie: hij mag deze informatie alleen inzien als de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Invullen medische informatie

Invullen Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Met dit formulier geeft u als bedrijfsarts aan hoe de situatie van de werknemer nu is.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van de volledig ingevulde Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst. Zij hebben het oordeel nodig om de Eindevaluatie te maken en om later eventueel een WIA-uitkering aan te vragen.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Invullen Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

Maken Plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier. U beschrijft hierin ook wat u beiden vindt van de afspraken.

Meer informatie over het maken van het Plan van aanpak, leest u bij Plan van aanpak. U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak

Invullen verklaring bedrijfsarts

Uw werknemer geeft dit formulier aan zijn bedrijfsarts. Zijn bedrijfsarts moet dit formulier invullen. De werknemer moet er voor zorgen dat hij deze verklaring ingevuld terug heeft op het moment dat hij een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvraagt.

Invullen verklaring bedrijfsarts

Invullen Eerstejaarsevaluatie

Als uw zieke werknemer na 1 jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor gebruikt u het formulier '(Eerstejaars)evaluatie'. Na deze evaluatie kunt u met dit formulier mogelijk ook het Plan van aanpak bijstellen. U beschrijft hierin ook wat u beiden vindt van de afspraken.

U vult de (Eerstejaars)evaluatie op de computer in en ondertekent het samen met uw werknemer. Die ontvangt een kopie voor de eigen administratie. U bewaart de Eerstejaarsevaluatie en het Plan van aanpak als onderdeel van het re-integratieverslag. U heeft het re-integratieverslag nodig als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Eerstejaarsevaluatie opsturen

De Eerstejaarsevaluatie is onderdeel van het re-integratieverslag. Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, stuurt u het complete re-integratieverslag naar ons op.

Meer informatie over de Eerstejaarsevaluatie

U leest meer informatie over de Eerstejaarsevaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Wijzigen

Bijstellen probleemanalyse

In de zesde week dat een werknemer ziek is, maakt u als bedrijfsarts een Probleemanalyse. De werkgever en werknemer gebruiken de Probleemanalyse voor het opstellen van het Plan van aanpak.

In de loop van de tijd kan de (medische) situatie van de werknemer veranderen. Dan kan het nodig zijn om de Probleemanalyse aan te passen. U geeft deze aanpassing op dit formulier aan.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van een volledig ingevulde Bijstelling probleemanalyse.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van de Bijstelling probleemanalyse, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Bijstellen probleemanalyse

Opnieuw WAO aanvragen

Uw werknemer krijgt misschien opnieuw een WAO-uitkering als wij beoordelen dat uw werknemer minimaal 15% arbeidsongeschikt is, én 1 van onderstaande situaties geldt:

 • De WAO-uitkering van uw werknemer is korter dan 5 jaar geleden stopgezet. En het gaat nu slechter met de gezondheid door dezelfde ziekte of handicap als waarvoor uw werknemer eerder een uitkering heeft gekregen.
 • De WAO-uitkering van uw werknemer is langer dan 5 jaar geleden stopgezet. En uw werknemer is binnen 5 jaar na stopzetting opnieuw ziek geworden of de klachten zijn verergerd. Deze klachten hebben dezelfde oorzaak als de ziekte of handicap waarvoor uw werknemer eerder een uitkering kreeg.
Opnieuw WAO aanvragen

De WAO-uitkering is om een andere reden gestopt

Ook dan krijgt uw werknemer soms opnieuw een WAO-uitkering. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer in detentie zat, of in het buitenland woonde. In deze situaties kan uw werknemer het formulier Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft gebruiken.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie hierover op UWV en uw privacy.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering of een WAZO-uitkering (aangevraagd)? En verandert er iets in de situatie? Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de Ziektewet-uitkering of de WAZO-uitkering.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunt u de verlengde loondoorbetaling voor uw werknemer stoppen.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

Dit heeft u nodig bij het invullen

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer
 • persoonlijke gegevens van de werknemer (naam, postcode, geboortedatum)
 • uw loonheffingennummer
Melden

42e-weeksmelding

U wilt aan UWV doorgeven dat uw werknemer ziek is. Doe de aangifte uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is. Doe de aangifte bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Aangeven van langdurige ziekte (werkgeversportaal)

Melden volledig herstel werknemer na 42e-weeksmelding

Heeft u uw werknemer ziek gemeld met een 42e-weeksmelding? En is hij weer beter en volledig aan het werk? Dan bent u niet verplicht om hem bij ons beter te melden. Maar wij adviseren u dit wel te doen om de volgende redenen:

 • U kunt hem alleen opnieuw ziek melden als er geen oude melding van hem meer openstaat.
 • U houdt uw verzuimadministratie in het werkgeversportaal actueel.
 • Uw werknemer krijgt dan geen brief van ons over een WIA-aanvraag.

U meldt de werknemer beter via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal of via Digipoort.

Melden volledig herstel werknemer na 42e-weeksmelding (via werkgeversportaal)

Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering en werkt hij niet mee aan zijn re-integratie? Dan mag u zijn loon inhouden. Meld ons dan wel dat u dit gaat doen, want dat heeft ook gevolgen voor zijn Ziektewet-uitkering.

U doet uw melding via het formulier Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering. Wilt u de looninhouding stopzetten of wijzigen? Gebruik dan ook dit formulier.

Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek

U heeft een werknemer voor wie u een Ziektewet-uitkering ontvangt. Wilt u aan ons doorgeven dat uw werknemer weer (gedeeltelijk) aan het werk is of weer volledig ziek is? U doet dit snel online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u de wijziging doorgeven via uw eigen loonadministratie.

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn sinds 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de ziek- en betermeldingen van werknemers. Lees meer over de veranderingen door de WAB.

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek

Melding voortdurende ziekte na zwangerschapsverlof werknemer

Met dit formulier geeft u door dat een werknemer die al ziek was vóór haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, daarna nog steeds ziek is door dezelfde oorzaak. Vul dit formulier alleen in als u uw werknemer voor het verlof heeft ziek gemeld met de 42e-weeksmelding.

Om dit formulier in te vullen, logt u in met eHerkenning op het werkgeversportaal.

Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw loonheffingennummer of aansluitnummer.
 • Gegevens van uw werknemer, zoals het adres en het burgerservicenummer (BSN).
 • Gegevens van uw arbodienst, zoals de naam van uw contactpersoon en het telefoonnummer.
Nasturen

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Met dit formulier biedt u één of meer documenten aan die horen bij de eerder door u verstuurde ziekmelding van één van uw werknemers.

Nasturen documenten na ziekteaangifte
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten