U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Overzicht formulieren

Uw keuze:

Alle formulieren voor werkgevers op onderwerp.

Vind snel het juiste formulier

U kunt in de grijze kolommen aan de linkerkant op een onderwerp of type formulier klikken. U ziet dan alleen de formulieren die bij uw keuze horen.

Deskundigenoordeel

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Vraag hier een deskundigenoordeel aan als het re-integratietraject stilligt of stil dreigt te vallen. En als u er samen met uw werknemer niet meer uitkomt, ook niet met hulp van de bedrijfsarts of arbodienst.

Het deskundigenoordeel kost € 400 per aanvraag. Het is kosteloos als het nodig is voor de ontslagaanvraag.
Dit geldt bij: 

 • ontslag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie;
 • ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim.

U vult het formulier online in en stuurt het via de post naar UWV. Het adres staat op het formulier.
Wilt u eerst meer informatie over het deskundigenoordeel? Kijk dan op Deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever


Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs (O&O)

Bent u werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O)? En heeft u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en die u niet kunt herplaatsen? Als u deze werknemer dan om die reden wilt ontslaan en hij is het er niet mee eens, dan kunt u bij ons een deskundigenoordeel O&O aanvragen.

U kunt het deskundigenoordeel O&O alleen aanvragen voor ambtenaren met een tijdelijk of vaste aanstelling. Heeft uw werknemer geen aanstelling, maar alleen een arbeidscontract, dan is hij geen ambtenaar. U kunt het deskundigenoordeel O&O dan niet aanvragen.

Alleen u als werkgever kunt het deskundigenoordeel O&O aanvragen. Aan het deskundigenoordeel zijn geen kosten verbonden.

Wie vult het formulier in?

Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen: een deel dat u zelf moet invullen, een deel dat de arbodienst moet invullen en een deel dat de werknemer moet invullen.

Wanneer ontvangt u het oordeel?

U ontvangt het deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs binnen 6 weken nadat wij de aanvraag hebben ontvangen. Is de aanvraag niet volledig? Dan kan het langer duren voordat wij een deskundigenoordeel kunnen geven.

Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs

Dienstverlening

Melden

Bezwaar maken tegen een beslissing UWV

Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV. Dit formulier is een hulpmiddel; u bent niet verplicht het te gebruiken.

Bezwaar maken tegen een beslissing - Bezwaarschrift voor werkgever
Wijzigen

Wijzigingen doorgeven als u subsidie ontvangt voor een interne jobcoach

Als de situatie verandert van de werknemer voor wie u subsidie ontvangt, kan dat gevolgen hebben voor de voorlopige subsidie die u heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in het arbeidscontract of als uw werknemer stopt met werken. Met dit formulier geeft u deze wijzigingen aan ons door. U kunt dit formulier alleen gebruiken als de periode waarover u voorlopige subsidie heeft ontvangen, nog niet is afgelopen.

Verandert er iets in de situatie van uw organisatie? Dan kunt u dat ook met dit formulier doorgeven.

Wijzigingen doorgeven als u subsidie ontvangt voor een interne jobcoach

Eigenrisicodrager

Aanvragen

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV een beschikking af te geven voor een (ex-)werknemer aan wie u een Ziektewet-uitkering betaalt.

Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering

Verzoeken informatie no-riskpolis/compensatieregeling (ex-)werknemer

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en u vraagt UWV naar de mogelijke no-riskpolis/compensatieregeling van uw (ex-)werknemers.

Met dit formulier kunt u dat opvragen bij UWV. U betaalt hiervoor eenmalig € 25. Wij kunnen alleen informatie geven als u de machtiging van de (ex-)werknemer meestuurt. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u de informatie.

Verzoeken informatie no-riskpolis/compensatieregeling (ex-)werknemer

Verzoeken om loon- en persoonsgegevens (ex-)werknemer ERD

Verzoek om loon- en persoonsgegevens (ex)-werknemer. U betaalt hiervoor eenmalig € 20. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u de informatie.


Verzoek om loon- en persoonsgegevens (ex)-werknemer

Verzoeken terugvordering te veel betaalde Ziektewet-uitkering

Heeft u aan uw (ex-)werknemer ten onrechte te veel Ziektewet-uitkering betaald? Met dit formulier kunt u dit te veel betaalde bedrag door UWV terug laten vorderen bij de (ex-)werknemer.

Verzoeken terugvordering te veel betaalde Ziektewet-uitkering

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

Aanvragen herbeoordeling WIA door (ex-)werkgever, verzekeraar of een andere gemachtigde organisatie

Met dit formulier vraagt u als werkgever, verzekeraar of andere instantie een herbeoordeling aan voor een (ex-)werknemer.

Vraagt u de herbeoordeling aan als verzekeraar, of andere instantie, namens de (ex-)werkgever? Dan moet de (ex-)werkgever u hiervoor machtigen. Stuur de machtiging Aanvraag herbeoordeling WIA mee met onderstaand formulier.

U moet uw aanvraag goed onderbouwen. De volgende vragen kunnen u hierbij helpen:

 • Kunt u de verandering in de gezondheid van de (ex-)werknemer onderbouwen met (medische) informatie?
 • Wat is naar uw mening het gevolg van de veranderde gezondheid van de (ex-)werknemer:
  • De (ex-)werknemer is nu volledig arbeidsongeschikt.
  • De (ex-)werknemer is nu meer of minder gedeeltelijk arbeidsgeschikt.
  • De (ex-)werknemer is nu volledig arbeidsgeschikt.
Aanvragen herbeoordeling WIA door werkgever, verzekeraar of andere instantie

Aanvragen FIV-RI en Verklaring gegevensgebruik

Beoordelen

Beoordelen maatregel Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en u betaalt een Ziektewet-uitkering aan een van uw (ex-)werknemers.

U vraagt UWV om te beoordelen of de Ziektewet-uitkering moet worden verlaagd of gestopt, omdat de (ex-)werknemer zich niet aan de regels houdt. U betaalt hiervoor eenmalig € 38. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling.

Beoordeling maatregel Ziektewet-uitkering

Beoordelen duur Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

U vraagt UWV te beoordelen hoe lang u een Ziektewet-uitkering moet betalen aan een van uw (ex-)werknemers. U betaalt hiervoor eenmalig € 22. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling.

Beoordeling duur Ziektewet-uitkering

Beoordelen hoogte Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

U vraagt UWV te beoordelen hoeveel Ziektewet-uitkering u moet betalen aan een van uw (ex-)werknemers. U betaalt hiervoor eenmalig € 40. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling.

Beoordeling hoogte Ziektewet-uitkering

Beoordelen recht Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

U vraagt UWV te beoordelen of uw (ex-)werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. U betaalt hiervoor eenmalig € 30. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling.

Beoordeling recht Ziektewet-uitkering
Evaluatie en verslag

Adviseren van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer O&O

Advies van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer uit de sector Overheid en Onderwijs.

Advies van (ex-)werkgever over re-integratie (ex-)werknemer
Melden

Hersteldmelding ex-werknemer

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Met dit formulier meldt u dat een van uw (ex-)werknemers die onder het eigen risico voor de Ziektewet valt, weer beter is.

Hersteldmelding ex-werknemer

Ziek melden (ex-)werknemer eigenrisicodrager Ziektewet

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Met dit formulier meldt u dat een van uw (ex-)werknemers die onder het eigen risico voor de Ziektewet valt, ziek is.

Ziekmelding (ex-)werknemer

Melden fraude of regelovertreding van werknemer door werkgever of verzekeraar ERD

Denkt u dat een (ex-)werknemer fraudeert met een uitkering van UWV of een uitkering op basis van eigenrisicodragerschap? Dan kunt u dat melden met dit formulier. U kunt bijvoorbeeld een melding doen als u denkt dat een (ex-)werknemer zijn werk, inkomsten of veranderingen in zijn gezondheid niet doorgeeft. U kunt met dit formulier ook een te late betermelding van uw werknemer doorgeven.

Wilt u weten of u dit formulier kunt gebruiken? Lees dan meer over het melden van fraude.

Melden fraude/regelovertreding van werknemer

Melden incident van agressie of ernstige misdraging

Dit formulier is voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Krijgt u, uw medewerker, uw bedrijfsarts of uw arbodienst te maken met agressief gedrag of een ernstige misdraging van een (ex-)werknemer?

Dan kunt u dit bij ons melden met het formulier Melden incident van agressie of ernstige misdraging. Wij kunnen dan beslissen dat u tijdelijk de uitkering van uw (ex)-werknemer kunt verlagen of helemaal kunt stopzetten.

Het incident is gericht tegen de eigenrisicodrager (werkgever), een medewerker, de bedrijfsarts of arbodienst van de eigenrisicodrager.

Wilt u weten of u dit formulier kunt gebruiken? Lees dan meer over het melden van een incident.

Melden incident van agressie of ernstige misdraging

Opgeven rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU

U bent eigenrisicodrager voor de WGA. Met dit formulier geeft u uw rekeningnummer op voor terugbetaling van het verschil tussen de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

Opgave rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject. Voor werkgevers en koepelorganisaties in de sector Overheid en Onderwijs en re-integratiebedrijven.

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject
Wijzigen

Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering

Met het formulier Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering wijzigt u, als eigenrisicodrager WGA of als administratiekantoor, de betaalrichting van de WGA-uitkering. U kunt aangeven dat u wilt dat UWV voortaan de WGA-uitkering aan de (ex-)werknemer betaalt, en u een factuur stuurt. Of u kunt aangeven dat u de WGA-uitkering zelf wilt gaan betalen.

Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering

Doorgeven wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die belangrijk zijn voor de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer. Bijvoorbeeld een wijziging in de datum waarop uw (ex-)werknemer beter is. Gebruik dit formulier niet als u een 42e-weeksmelding heeft gedaan. Bij een 42e–weeksmelding hoeft u geen wijzigingen door te geven.

Doorgeven wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

Ontslag

Aanvragen

Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Daarna uploadt u het formulier via het werkgeversportaal.

Account voor het werkgeversportaal aanvragen

Om het werkgeversportaal te kunnen gebruiken, heeft u (of uw gemachtigde) een account nodig. Heeft u nog geen account? Ga voor het aanvragen van een account naar Account aanvragen werkgeversportaal.

Binnen 5 werkdagen is uw aanvraag voor het werkgeversportaal afgehandeld.

Een toelichting op de vragen in het formulier en toelichtende informatie vindt u in de documenten Tekst en toelichting Formulier aanvraag ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid , Handleiding ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en Handleiding gebruik ontslagformulieren .

Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid


Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel A

U wilt een ontslagaanvraag indienen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen in.

De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren: A, B en C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Deel A en C vult u maar 1 keer per aanvraag in. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren via het werkgeversportaal. Als uw aanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor.

Voorlopige aanvraag

Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst? Lees eerst hoe u een voorlopige ontslagaanvraag en een verzoek om uitstel doet. 

Account voor het werkgeversportaal aanvragen

Om het werkgeversportaal te kunnen gebruiken heeft u (of een gemachtigde) een account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag dan een account aan via Account aanvragen werkgeversportaal.
Binnen 5 werkdagen is uw aanvraag voor het werkgeversportaal afgehandeld.

Let op: heeft u een eenmanszaak met personeel? Dan kunt u de ontslagaanvraag niet uploaden via het werkgeversportaal. Kijk hier voor meer informatie.

Een overzicht van de formuliervragen en toelichtende informatie vindt u in Tekst en toelichting Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen - deel A , Handleiding ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen en Handleiding gebruik ontslagformulieren .

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A

Heeft u formulier A ingevuld? Dan gaat u verder met
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Heeft u de formulieren A en B ingevuld? Dan gaat u verder met
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel B

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen in.

De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren: A, B en C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Deel A en C vult u maar 1 keer per aanvraag in. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren via het werkgeversportaal. Als uw aanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor.

Account voor het werkgeversportaal aanvragen

Om het werkgeversportaal te kunnen gebruiken heeft u (of een gemachtigde) een account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag dan een account aan via Account aanvragen werkgeversportaal.
Binnen 5 werkdagen is uw aanvraag voor het werkgeversportaal afgehandeld.

Let op: heeft u een eenmanszaak met personeel? Dan kunt u de ontslagaanvraag niet uploaden via het werkgeversportaal. Kijk hier voor meer informatie.

Een overzicht van de formuliervragen en toelichtende informatie vindt u in Tekst en toelichting Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen - deel B , Handleiding ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen en Handleiding gebruik ontslagformulieren .

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Let op: heeft u formulier A nog niet ingevuld? Begin dan eerst met
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A

Heeft u de formulieren A en B ingevuld? Dan gaat u verder met
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel C

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren: A, B en C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Deel A en C vult u maar 1 keer per aanvraag in.

Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren via het werkgeversportaal. Als uw aanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Is er een extra ronde nodig van hoor en wederhoor? Of is er een (deskundigen)advies nodig? Dan duurt de behandeling langer.

Let op: bent u een uitzendwerkgever? En vraagt u een ontslagvergunning aan voor 1 of meer uitzendwerknemers vanwege het vervallen van een inleenopdracht? Dan gebruikt u voor uw aanvraag ook het formulier Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – deel C.

Account voor het werkgeversportaal aanvragen

Om het werkgeversportaal te kunnen gebruiken heeft u (of een gemachtigde) een account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag dan een account aan via Account aanvragen werkgeversportaal.
Binnen 5 werkdagen is uw aanvraag voor het werkgeversportaal afgehandeld.

Een overzicht van de formuliervragen en toelichtende informatie vindt u in Tekst en toelichting Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen - deel C , Handleiding ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen en Handleiding gebruik ontslagformulieren .

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Let op: voordat u verder gaat met formulier C, moet u de formulieren A en B eerst invullen. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog: 

 1. Begin met
  Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A.
 2. Als u formulier A heeft ingevuld, gaat u verder met
  Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Melden

Melden voornemen tot collectief ontslag

Met dit formulier meldt u uw voornemen tot collectief ontslag (WMCO).

Wilt u binnen 3 maanden 20 of meer werknemers (waaronder bij u werkzame payroll-werknemers) binnen 1 werkgebied ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Dan moet u dit via dit formulier aan ons doorgeven. 

Om te bepalen of er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen van 20 of meer werknemers moet u meetellen:

 • ontslag met wederzijds goedvinden/via opzegging met instemming;
 • ontslag via UWV;
 • ontslag via een cao-ontslagcommissie;
 • ontslag via de kantonrechter (bij contracten die niet tussentijds kunnen worden opgezegd).

Is er sprake van een collectief ontslag binnen meer dan 1 werkgebied?

U kunt met dit formulier voor meerdere werkgebieden tegelijk een melding doen.

Formulier uploaden via werkgeversportaal

Als u alles heeft ingevuld, uploadt u het formulier met bijbehorende bijlagen via het werkgeversportaal. Om het werkgeversportaal te kunnen gebruiken heeft u (of een gemachtigde) een account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag dan een account aan via Account aanvragen werkgeversportaal. Binnen 5 werkdagen is uw aanvraag voor het werkgeversportaal afgehandeld.

Melden voornemen tot collectief ontslag

Premiebetaling

Melden

Opgeven jaarloon

Dit formulier geeft u een aantal voorbeelden van de berekening van de premiebedragen voor vrijwillig verzekerden.


Opgeven jaarloon


Re-integratie (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen loondispensatie

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? En kan hij door een ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan kunt u met dit formulier loondispensatie aanvragen.

Als UWV beslist dat u loondispensatie kunt krijgen voor uw werknemer, dan mag u tijdelijk minder loon aan hem betalen.


Aanvragen loondispensatie

Verzoeken om participatie in re-integratie

Gaat uw medewerker uit dienst, maar is zijn re-integratie nog niet afgerond? UWV vindt het heel belangrijk dat uw werknemer weer aan het werk gaat en kan daarom in die situaties uw partner worden in de re-integratie. Met dit formulier vraagt u participatie aan.

Als u eigenrisicodrager bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. U kunt dan geen participatie van UWV aanvragen.

Verzoeken om participatie in re-integratie

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunnen de werknemer en de werkgever doorgeven dat de werkgever nog wat langer loon doorbetaalt.

De werknemer en de werkgever kunnen met dit formulier een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen of een verlenging nogmaals verlengen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u met dit formulier een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier kan een werknemer een vergoeding aanvragen voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. De werknemer vult het formulier in samen met de jobcoach.

Aanvragen jobcoach

Aanvragen proefplaatsing

Met dit formulier vragen u en de werknemer samen aan UWV toestemming voor een proefplaatsing.

Proefplaatsing langer dan 2 maanden?

Denkt u dat een proefplaatsing van 2 maanden te kort is? Dan moet u op het formulier uitgebreid toelichten waarom u meer tijd nodig heeft om de werknemer te beoordelen. Wij beoordelen dan of een langere proefplaatsing nodig is en hoelang de proefplaatsing mag duren. Een proefplaatsing kan maximaal 6 maanden duren.

Aanvragen proefplaatsing
Evaluatie en verslag

Maken verkort re-integratieverslag

Gebruik dit formulier als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst. Dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst. Dan moet u een volledig re-integratieverslag maken.

U gebruikt dit formulier ook als de arbodienst of bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter zou zijn. En als u daarom geen re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd.

Ook kunt u op dit formulier aangeven dat u de werknemer weer in dienst neemt als hij weer kan werken.

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan voor uw werknemer op de laatste werkdag van zijn dienstverband. Doe dit op tijd. Anders riskeert u een boete van maximaal € 455.

Maken verkort re-integratieverslag

Invullen medische informatie

Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt u als bedrijfsarts zijn medische situatie in kaart: wat zijn de klachten en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose?

Deze gegevens legt u vast op dit formulier. Bewaar bij de Medische informatie ook de gegevens die u eventueel van een huisarts of specialist krijgt.

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. U vult de gegevens aan tijdens de hele periode van ziekte tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat zijn dienstverband eindigt.

Geef de werknemer een kopie

Geef de werknemer een kopie op het moment dat hij een WIA-uitkering aanvraagt. Hij stuurt dit formulier aan ons op. Let op: alleen de werknemer mag dit formulier aan ons opsturen. Stuur de werkgever geen kopie: hij mag deze informatie alleen inzien als de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Invullen medische informatie

Invullen probleemanalyse

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De Probleemanalyse wordt gebruikt bij het re-integratietraject.

Met dit formulier brengt u als bedrijfsarts de situatie van een werknemer in kaart: welke beperkingen heeft hij en wat betekent dit voor zijn mogelijkheden om te werken? Daarnaast geeft u in deze Probleemanalyse een advies aan de werknemer en werkgever voor het Plan van aanpak.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van de volledig ingevulde Probleemanalyse. Zij hebben deze analyse nodig om een Plan van aanpak te maken.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van de Probleemanalyse, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Invullen probleemanalyse

Maken Plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier.

Meer informatie over het maken van het Plan van aanpak, leest u bij Plan van aanpak. U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak

Invullen eindevaluatie

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of de werknemer zo'n uitkering kan krijgen, hebben wij informatie nodig. Die informatie geeft u door met deze Eindevaluatie.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de Eindevaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Meer informatie over de Eindevaluatie

U leest meer informatie over de Eindevaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Invullen eindevaluatie

Invullen verklaring bedrijfsarts

Uw werknemer geeft dit formulier aan zijn bedrijfsarts. Zijn bedrijfsarts moet dit formulier invullen. De werknemer moet er voor zorgen dat hij deze verklaring ingevuld terug heeft op het moment dat hij een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvraagt.

Invullen verklaring bedrijfsarts

Invullen (eerstejaars)evaluatie

Als een zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. Naar aanleiding van deze evaluatie kunt u met dit formulier eventueel ook het Plan van aanpak bijstellen.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de (Eerstejaars)evaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Meer informatie over de (Eerstejaars)evaluatie

U leest meer informatie over de (Eerstejaars)evaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Invullen (eerstejaars)evaluatie

Invullen verantwoordingsrapportage ondersteuning jobcoach

Op dit moment ondersteunt u onze cliënt op de werkplek. Ieder half jaar moet u ons aangeven of deze persoonlijke ondersteuning nog noodzakelijk is. Ook willen wij graag van u weten of het nodig is de ondersteuning bij te stellen. Daarnaast geeft u aan wat u in het afgelopen half jaar heeft bereikt.

Invullen verantwoordingsrapportage jobcoach
Aangifte

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier geeft de werkgever of werknemer aan dat hij de verlengde loondoorbetaling wil stopzetten.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;

 • de persoonlijke gegevens van de werknemer;

 • het loonheffingennummer van de werkgever.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA
Wijzigen

Melden van verslechterde gezondheid

Is de WAO-uitkering van uw werknemer stopgezet? Of is zijn eerdere aanvraag voor een uitkering afgewezen? Als uw werknemer sinds die tijd minder kan werken omdat het slechter gaat met zijn gezondheid, dan kan hij misschien zijn oude WAO-uitkering terugkrijgen. Of hij krijgt alsnog een WAO-uitkering. Met dit formulier beoordelen wij of hij (weer) een WAO-uitkering kan krijgen.

Melden verslechterde gezondheid

Subsidie via UWV

Aanvragen

Aanvragen loondispensatie

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? En kan hij door een ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan kunt u met dit formulier loondispensatie aanvragen.

Als UWV beslist dat u loondispensatie kunt krijgen voor uw werknemer, dan mag u tijdelijk minder loon aan hem betalen.


Aanvragen loondispensatie

Invullen gegevens werknemer bij begeleiding door interne jobcoach

Dit formulier heeft u nodig voor het aanvragen van subsidie voor een interne jobcoach.

Vul voor iedere te begeleiden werknemer een formulier in. De werknemer moet ook voor akkoord tekenen, behalve als het om groepscoaching gaat. Naast dit formulier heeft u ook het formulier Aanvraag subsidie interne jobcoach nodig.

Invullen gegevens werknemer bij begeleiding door interne jobcoach

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor een interne jobcoach.

U heeft hiervoor ook het formulier Gegevens werknemer interne jobcoach nodig.

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Met dit formulier kan een werknemer UWV machtigen om informatie aan zijn werkgever te sturen over zijn uitkering of belemmering bij zijn werk. De werkgever betaalt € 25 voor deze informatie.


Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u met dit formulier een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier kan een werknemer een vergoeding aanvragen voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. De werknemer vult het formulier in samen met de jobcoach.

Aanvragen jobcoach

Aanvragen vervolg subsidie interne jobcoach

Met dit formulier vraagt u een vervolg aan op de subsidie interne jobcoach voor de begeleiding van uw werknemer. Dit kan alleen als uw werknemer deze subsidie eerder ook heeft gekregen.

U heeft bij deze aanvraag ook het formulier Gegevens werknemer bij begeleiding door interne jobcoach nodig.

Aanvraag vervolg subsidie interne jobcoach

Vrijwillige verzekeringen (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u iemand machtigen namens u contact te hebben met UWV over uw verzekering van UWV. Dit kan bijvoorbeeld uw werkgever zijn, uw accountant of iemand anders die u kiest.

De gemachtigde mag namens u: 

 • berichten en brieven sturen en ontvangen;
 • informatie opvragen en geven;
 • premie betalen.

Welke gegevens heeft u nodig bij het invullen?

 • Uw burgerservicenummer
 • Uw IBAN bankrekeningnummer
 • Het IBAN bankrekeningnummer en de andere gegevens van de gemachtigde.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het uploaden via Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U (of uw gemachtigde) kan er ook voor kiezen om het formulier per post naar ons op te sturen.

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Aanvragen verzekering van UWV

Met dit formulier vraagt u een verzekering van UWV aan. Dit doet u als u niet verzekerd bent tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld omdat u een eigen bedrijf start.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw burgerservicenummer
 • Uw IBAN bankrekeningnummer
 • Bent u alfahulp, dienstverlener aan huis, gastouder of werkt op basis van een persoonsgebonden budget (pgb)? Houd dan de gegevens van het gezin of de gezinnen waar u werkt bij de hand.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het uploaden via Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U (of uw gemachtigde) kunt er ook voor kiezen om het formulier per post naar ons op te sturen.

Wilt u eerst meer informatie over een verzekering van UWV? Kijk dan op Verzekeren bij UWV.

Aanvragen verzekering van UWV
Wijzigen

Wijzigen verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u veranderingen aan ons doorgeven als u verzekering van UWV heeft.

U gebruikt dit formulier: 

 • als uw inkomen verandert, en u het verzekerde bedrag wilt verhogen of verlagen;
 • als u geen gebruik meer wilt maken van uw gemachtigde; 
 • voor andere wijzigingen in uw verzekering van UWV die u wilt doorgeven;
 • als u uw verzekering(en) van UWV wilt stoppen. 

Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het uploaden via Mijn UWV. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U (of uw gemachtigde) kan er ook voor kiezen om het formulier per post naar ons op te sturen.

Wijzigen verzekering van UWV

WAO-uitkering

Beoordelen

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) - Bijlage eigen arts

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met zijn werkgever aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kan de werkgever ontslag aanvragen. Daarvoor heeft hij wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Dit formulier wordt ingevuld door de arts van de werknemer. Die geeft hiermee zijn visie op de gezondheid en de medische situatie van de werknemer.

Aanvragen advies functieongeschiktheid eigen arts

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) - Bijlage arbo-arts

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met zijn werkgever aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kan de werkgever ontslag aanvragen. Daarvoor heeft hij wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Dit formulier wordt ingevuld door de bedrijfsarts. Die geeft hiermee zijn visie op de gezondheid en de medische situatie van de werknemer.

Aanvragen advies functieongeschiktheid arbo-arts

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA)

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met u aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kunt u ontslag aanvragen. Daarvoor heeft u wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O) kunt u met dit formulier een advies functieongeschiktheid (FOA) aanvragen. UWV geeft alleen een advies als de werknemer een WAO-uitkering ontvangt.

Aanvragen advies functieongeschiktheid

WW (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer

Met het formulier Aanvraag WW-uitkering onwerkbaar weer vraagt u een WW-uitkering aan voor werknemers die door onwerkbaar weer niet kunnen werken.

Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer

Vraag de uitkering op tijd aan

Het is belangrijk dat u de uitkering op tijd aanvraagt. Doe dit uiterlijk 26 weken nadat de vergunning voor werktijdverkorting is ingegaan. Als u de uitkering later aanvraagt, nemen wij die niet meer in behandeling. Uw werknemer krijgt dan geen WW-uitkering.

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting

U kunt met het formulier Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting een WW-uitkering aanvragen voor uw werknemers, wanneer er door omstandigheden minder werk is.

Hiervoor geldt dan wel het volgende:

 1. U heeft een eerste vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW ontvangen.

 2. U heeft dit direct aan UWV gemeld. Heeft u de ontvangst van uw eerste vergunning nog niet bij UWV gemeld? Doe dit dan alsnog met het formulier Melding werktijdverkorting.

Gaat het om een verlenging van uw vergunning? Dan hoeft u dit niet eerst aan ons te melden. U vraagt met het formulier Aanvraag WW-uitkering dan gelijk een WW-uitkering aan voor uw werknemers.

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting
Melden

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Formulier waarmee u kunt doorgeven dat een project stilgelegd is wegens weersomstandigheden, waardoor uw werknemers niet kunnen werken.

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Bent u een werkgever in de bouwsector?

Werkgevers in de bouwsector gebruiken het formulier Melding verzuim wegens vorst bouwsector .

Melden werktijdverkorting

Met het formulier Melding werktijdverkorting geeft u aan UWV door dat u een vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen van het ministerie van SZW. Een verlenging van uw vergunning hoeft u niet aan ons te melden.

Melden werktijdverkorting


Melden verzuim wegens vorst bouwsector

Formulier waarmee u kunt doorgeven dat uw werknemers niet kunnen werken, omdat een project is stilgelegd door vorst.

Melden verzuim wegens vorst bouwsector

Toelichting op het formulier Melding verzuim wegens vorst bouwsector

In de Toelichting bij formulier Melding verzuim wegens vorst bouwsector worden een aantal vragen toegelicht.

Bent u geen werkgever uit de bouwsector?

Gebruik dan het formulier Melding verzuim wegens onwerkbaar weer .

Ziekte

Aanvragen

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV een beschikking af te geven voor een (ex-)werknemer aan wie u een Ziektewet-uitkering betaalt.

Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunnen de werknemer en de werkgever doorgeven dat de werkgever nog wat langer loon doorbetaalt.

De werknemer en de werkgever kunnen met dit formulier een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen of een verlenging nogmaals verlengen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

Bekijken factsheet no-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De regeling houdt in dat u voor hem een Ziektewet-uitkering van UWV kunt krijgen als hij ziek wordt.

Bekijken factsheet no-riskpolis
Aangifte

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier geeft de werkgever of werknemer aan dat hij de verlengde loondoorbetaling wil stopzetten.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;

 • de persoonlijke gegevens van de werknemer;

 • het loonheffingennummer van de werkgever.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

42e-weeksmelding

U wilt aan UWV doorgeven dat uw werknemer ziek is. Doe de aangifte uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is. Doe de aangifte bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Aangeven van langdurige ziekte (werkgeversportaal)

Aanvragen Ziektewet-uitkering

U wilt uw werknemer, die mogelijk recht heeft op een Ziektewet-uitkering, ziek melden bij UWV. U doet dit snel online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Aanvragen Ziektewet-uitkering (via werkgeversportaal)
Evaluatie en verslag

Maken verkort re-integratieverslag

Gebruik dit formulier als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst. Dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst. Dan moet u een volledig re-integratieverslag maken.

U gebruikt dit formulier ook als de arbodienst of bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter zou zijn. En als u daarom geen re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd.

Ook kunt u op dit formulier aangeven dat u de werknemer weer in dienst neemt als hij weer kan werken.

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan voor uw werknemer op de laatste werkdag van zijn dienstverband. Doe dit op tijd. Anders riskeert u een boete van maximaal € 455.

Maken verkort re-integratieverslag

Invullen medische informatie

Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt u als bedrijfsarts zijn medische situatie in kaart: wat zijn de klachten en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose?

Deze gegevens legt u vast op dit formulier. Bewaar bij de Medische informatie ook de gegevens die u eventueel van een huisarts of specialist krijgt.

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. U vult de gegevens aan tijdens de hele periode van ziekte tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat zijn dienstverband eindigt.

Geef de werknemer een kopie

Geef de werknemer een kopie op het moment dat hij een WIA-uitkering aanvraagt. Hij stuurt dit formulier aan ons op. Let op: alleen de werknemer mag dit formulier aan ons opsturen. Stuur de werkgever geen kopie: hij mag deze informatie alleen inzien als de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Invullen medische informatie

Invullen actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Met dit formulier geeft u als bedrijfsarts aan hoe de situatie van de werknemer nu is.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van de volledig ingevulde Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst. Zij hebben het oordeel nodig om de Eindevaluatie te maken en om later eventueel een WIA-uitkering aan te vragen.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Invullen actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

Maken Plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier.

Meer informatie over het maken van het Plan van aanpak, leest u bij Plan van aanpak. U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak

Invullen verklaring bedrijfsarts

Uw werknemer geeft dit formulier aan zijn bedrijfsarts. Zijn bedrijfsarts moet dit formulier invullen. De werknemer moet er voor zorgen dat hij deze verklaring ingevuld terug heeft op het moment dat hij een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvraagt.

Invullen verklaring bedrijfsarts

Invullen (eerstejaars)evaluatie

Als een zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. Naar aanleiding van deze evaluatie kunt u met dit formulier eventueel ook het Plan van aanpak bijstellen.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de (Eerstejaars)evaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Meer informatie over de (Eerstejaars)evaluatie

U leest meer informatie over de (Eerstejaars)evaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Invullen (eerstejaars)evaluatie
Wijzigen

Bijstellen probleemanalyse

In de zesde week dat een werknemer ziek is, maakt u als bedrijfsarts een Probleemanalyse. De werkgever en werknemer gebruiken de Probleemanalyse voor het opstellen van het Plan van aanpak.

In de loop van de tijd kan de (medische) situatie van de werknemer veranderen. Dan kan het nodig zijn om de Probleemanalyse aan te passen. U geeft deze aanpassing op dit formulier aan.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van een volledig ingevulde Bijstelling probleemanalyse.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van de Bijstelling probleemanalyse, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Bijstellen probleemanalyse

Melden van verslechterde gezondheid

Is de WAO-uitkering van uw werknemer stopgezet? Of is zijn eerdere aanvraag voor een uitkering afgewezen? Als uw werknemer sinds die tijd minder kan werken omdat het slechter gaat met zijn gezondheid, dan kan hij misschien zijn oude WAO-uitkering terugkrijgen. Of hij krijgt alsnog een WAO-uitkering. Met dit formulier beoordelen wij of hij (weer) een WAO-uitkering kan krijgen.

Melden verslechterde gezondheid

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering of een WAZO-uitkering (aangevraagd)? En verandert er iets in de situatie? Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de Ziektewet-uitkering of de WAZO-uitkering.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering
Melden

Melden volledig herstel werknemer na ziekteaangifte in de 42e week

Heeft u uw werknemer ziek gemeld met een 42e weeks ziekteaangifte? En is hij weer beter? Dan kunt u uw werknemer beter melden. U bent daar overigens niet toe verplicht. Doe de betermelding bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw melding doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Beter melden werknemer na ziekteaangifte in de 42e week (via werkgeversportaal)

Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering en werkt hij niet mee aan zijn re-integratie? Dan mag u zijn loon inhouden. Meld ons dan wel dat u dit gaat doen, want dat heeft ook gevolgen voor zijn Ziektewet-uitkering.

U doet uw melding via het formulier Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering. Wilt u de looninhouding stopzetten of wijzigen? Gebruik dan ook dit formulier.

Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek

U heeft een werknemer voor wie u een Ziektewet-uitkering ontvangt. Wilt u aan UWV doorgeven dat uw werknemer weer (gedeeltelijk) aan het werk is of weer volledig ziek is? Meld dit dan bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal UWV. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u de wijziging doorgeven via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek
Nasturen

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Met dit formulier biedt u één of meer documenten aan die horen bij de eerder door u verstuurde ziekmelding van één van uw werknemers.

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Zwangerschap - adoptie - pleegzorg

Nasturen

Invullen Zwangerschapsverklaring

De zwangerschapsverklaring heeft u nodig zodat u de vermoedelijke bevallingsdatum kunt invullen bij de aanvraag van de zwangerschapsuitkering. U heeft de verklaring ook nodig, omdat UWV deze kan opvragen ter controle. Bewaar daarom de zwangerschapsverklaring tot minimaal 1 jaar na de uitkering.

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Met dit formulier biedt u één of meer documenten aan die horen bij de eerder door u verstuurde ziekmelding van één van uw werknemers.

Nasturen documenten na ziekteaangifte
Wijzigen

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering of een WAZO-uitkering (aangevraagd)? En verandert er iets in de situatie? Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de Ziektewet-uitkering of de WAZO-uitkering.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering
Aanvragen

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Aanvraagformulier ZEZ-uitkering in verband met zwangerschap en bevalling als u werkt als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of als meewerkende echtgenote. Bent u alfahulp/huishoudelijke hulp? Dan geldt als voorwaarde dat u minder dan 4 dagen per week werkzaam bent. Dit geldt vanaf 1 januari 2007. Daarvoor had u als alfahulp/huishoudelijke hulp recht op een WAZO-uitkering als u minder dan 3 dagen per week werkte.

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Aanvragen WAZO-uitkering

U wilt een uitkering (WAZO) aanvragen voor een werknemer die zwanger is, een kind wil adopteren of een pleegkind in het gezin wil opnemen. Doe de aanvraag bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Aanvragen WAZO-uitkering bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Nasturen

Stuur na uw digitale aanvraag altijd per post het bewijsstuk voor pleegzorg, of het bewijsstuk voor adoptie na. Gebruik hiervoor het Begeleidend formulier nagezonden documenten.

U hoeft de zwangerschapsverklaring niet langer naar ons op te sturen bij de aanvraag. Bewaar deze wel in uw administratie. Tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering kunnen wij u er om vragen.

Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering

Formulier dat u moet meezenden bij nagezonden documenten na aanvraag van een WAZO-uitkering.

Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van het pasgeboren kind van uw werknemer

Met dit formulier vraagt u verlenging aan van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) voor uw werknemer. Uw werknemer heeft mogelijk recht op langer bevallingsverlof als haar kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Haar zwangerschaps- en bevallingsverlof moet dan op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan. De uitkering loopt altijd gelijk aan het verlof.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • het burgerservicenummer van uw werknemer;
 • de geboortedatum van uw werknemer en van haar kind;
 • de datum waarop het kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.

U verstuurt de aanvraag uiterlijk in de laatste 2 weken van uw ‘eigenlijke’ bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering

Aanvragen vergoeding loondoorbetaling bij overlijden van de partner van uw werknemer tijdens periode van bevallingsverlof en -uitkering

Met dit formulier kunt u een vergoeding aanvragen als u het loon van uw werknemer moet doorbetalen, als zijn partner (de moeder van het kind) is overleden tijdens de periode van bevallingsverlof of -uitkering.

Aanvragen vergoeding loondoorbetaling bij overlijden partner van werknemer bevallingsverlof uitkering
Melden

Melden voortdurende ziekte na zwangerschapsverlof werknemer

Met dit formulier geeft u door dat een werknemer die al ziek was vóór haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, daarna nog steeds ziek is. Vul dit formulier alleen in als u vóór het verlof al een ziekteaangifte heeft gedaan in de 42e week.

Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van het pasgeboren kind van uw werknemer WAZO-uitkering

Uw werknemer kan langer bevallingsverlof aanvragen als haar kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben wij een verklaring van het ziekenhuis nodig. Dit formulier ondertekent u voor uw werknemer.

Let op:

 • Uiterlijk in de laatste 2 weken van het ‘eigenlijke’ bevallingsverlof moet uw werknemer de verklaring door het ziekenhuis laten ondertekenen.
 • Heeft uw werknemer een aparte verklaring van het ziekenhuis? Ook daarop moeten naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw werknemer staan.
 • Lag het kind van uw werknemer in meer dan 1 ziekenhuis, dan is een verklaring van elk ziekenhuis nodig.
Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van pasgeboren kind van uw werknemer
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten