Toezicht en controle

Hoe vaak controleren wij?

Wij controleren minimaal 1 keer per 2 jaar. Als wij signalen ontvangen over een onjuiste uitvoering van de Ziektewet, besluiten wij soms om eerder te controleren. Wij houden contact met u over de eventuele verbeteringen die u uitvoert. Zo controleren wij of u deze juist uitvoert.

Als u de Ziektewet juist uitvoert, is de volgende controle na 2 jaar.