De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Wanneer is de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling is later

In sommige gevallen krijgt uw (ex-)werknemer de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling later. Dat is als:

  • haar zwangerschapsverlof ingaat tussen week 44 en 57 van haar ziekte en zij na haar verlof nog steeds ziek is;
  • hij gedetineerd is tussen week 44 en 52 van zijn ziekte en hij na zijn detentie nog steeds ziek is;
  • zijn contract stopt nadat hij minimaal 52 weken ziek is geweest. Hij krijgt dan een uitnodiging nadat wij de ziekmelding hebben ontvangen. Wanneer hij zijn werk niet kan doen, heeft hij recht op een Ziektewet-uitkering. Hij krijgt dan binnen 8 weken een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Als hij meer dan 65% van het uw maatmaninkomen kan verdienen dan eindigt zijn Ziektewet-uitkering een maand na de beoordeling weer.
  • hij meer dan 65% van zijn maatmaninkomen verdient op de dag nadat hij 1 jaar (52 weken) ziek is. Als dat het geval is, wordt de beoordeling 6 maanden uitgesteld. Deze 6 maanden gaan in vanaf de eerste dag dat hij meer dan 65% van zijn maatmaninkomen is gaan verdienen. Dit wordt berekend door de arbeidsdeskundige. Als uw (ex-)werknemer uitstel krijgt, dan ontvangt u daarover een brief met een kopie van de beslissing. Binnen 8 weken voor het einde van deze periode krijgt uw (ex-)werknemer weer een beoordeling.