De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

De Ziektewet-uitkering stopt

De reden dat de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer stopt, is dat hij meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Hoelang loopt de Ziektewet-uitkering nog door?

Als de Ziektewet-uitkering stopt, hoort u dit in de 52e week dat uw (ex-)werknemer ziek is. Hij krijgt daarna nog een maand Ziektewet-uitkering. In de beslissing staat wanneer u de uitkering moet stoppen.

Heeft uw (ex-)werknemer de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling later gekregen? Dan stopt de uitkering een maand nadat u de beslissing heeft gekregen. Uw werknemer kan daarna een WW- of bijstandsuitkering aanvragen.

Opnieuw ziek binnen 4 weken na einde van de uitkering?

Meldt uw werknemer zich binnen 4 weken na het einde van de Ziektewet-uitkering opnieuw ziek en kan hij weer meer dan 65% van het maatmaninkomen verdienen? Dan heeft hij geen recht op een Ziektewet-uitkering. Dit geldt ook als uw werknemer zich binnen 4 weken ziek meldt na een Ziektewet-uitkering die beƫindigd is na een Toetsing verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar.