Gegevens via UWV werkgeversportaal

Welke gegevens krijgt u via het werkgeversportaal? En welke niet meer?

Met de overgang naar het UWV werkgeversportaal krijgt u niet alle gegevens meer op dezelfde manier. Sommige gegevens krijgt u helemaal niet meer. Hieronder vindt een overzicht van de verschillen.

Alleen nog gegevens WW volgens ‘nieuw WW-recht’

In het werkgeversportaal worden alleen gegevens getoond over WW-uitkeringen waarvoor de regels van na 1 juli 2015 gelden, toen de Wet werk en zekerheid (Wwz) werd ingevoerd (‘nieuw WW-recht’). Op 1 oktober 2018 zijn de overgebleven uitkeringen (waarvoor nog de oude regels golden) omgezet naar de nieuwe regels. Na omzetting kunt u ook van deze uitkeringen de gegevens via het werkgeversportaal inzien.

Verschillen Financiële gegevens (FI)

  • U krijgt geen cumulatieven en prognoses meer in het werkgeversportaal. U kunt deze gegevens zelf berekenen. Met het Excel-programma Berekening uitkeringskosten (xlsx, 14 kB) ziet u hoe u een prognose maakt.
  • U kunt gegevens niet meer zelf aanvullen. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het administreren en beheren van de gegevens.

Verschillen Re-integratiegegevens (RI)

  • U krijgt via het werkgeversportaal alleen actuele gegevens over uitkeringen en eventuele mutaties. Deze gegevens worden wekelijks ververst.
  • Het werkgeversportaal heeft dus geen archieffunctie: historische gegevens worden niet bijgehouden. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van die gegevens.
  • Alle gegevens in het werkgeversportaal zijn aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • UWV levert de volgende gegevens: het bedrag maandinkomsten (inkomsten uit werk) en het bedrag aftrek i.v.m. arbeid (overige inkomsten zoals een pensioen of lijfrente). UWV krijgt deze gegevens elke maand via de Inkomstenopgave van de ex-werknemer. Hoeveel WW-uitkering wij betalen, hangt af van de inkomsten die de ex-werknemer opgeeft. Het besluit om deze gegevens te leveren is afgestemd met een groep van werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs. Deze gegevens worden gelijktijdig met de re-integratiegegevens (RI) getoond.