Gegevens via UWV werkgeversportaal

De verhuizing van de gegevens vanuit FIV naar het UWV werkgeversportaal is afgerond. De gegevens zijn vanaf 15 juli 2019 alleen beschikbaar via het werkgeversportaal. 

Inloggen op het werkgeversportaal met eHerkenning

Op het werkgeversportaal regelt u alles rondom werknemersverzekeringen. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Gegevensset

De set van gegevens in het werkgeversportaal hebben wij aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het beheer van deze gegevens bent u zelf verantwoordelijk.

Hieronder kunt u zien welke gegevens nog via het werkgeversportaal worden geleverd:

Bekijken overzicht financiële gegevens via het werkgeversportaal

Meer informatie hierover leest u in de instructie Hoe gebruik ik het maandelijkse declaratiebestand via het UWV werkgeversportaal?.

Bekijken overzicht re-integratiegegevens via het werkgeversportaal

Meer informatie hierover leest u in de Instructie gebruik re-integratiegegevens via het werkgeversportaal.

Kan ik technische specificaties ontvangen van de gegevens die via het werkgeversportaal worden geleverd?

Gebruikt uw organisatie een importsysteem? Dan heeft u de technische specificaties nodig van de gegevens die via het werkgeversportaal worden geleverd. U kunt deze technische specificaties ontvangen door een e-mail te sturen naar de Servicedesk Eigenrisicodrager WW via erdww@uwv.nl.