Mijn ex-werknemer gaat weer (deels) aan het werk (wekeneis)

Mijn ex-werknemer werkte bij de nieuwe werkgever volledig in loondienst

Hij voldoet aan de wekeneis

Er is sprake van een nieuw recht op uitkering. De nieuwe ex-werkgever betaalt dit deel (dit geldt alleen als deze werkgever onder de sector Overheid en Onderwijs valt en daarmee dus eigenrisicodrager is voor de WW). U bent géén eigenrisicodrager meer voor de WW-uitkering van deze ex-werknemer.

Hij voldoet niet aan de wekeneis

Zijn ‘oude’ recht herleeft. U bent nog steeds eigenrisicodrager voor de WW-uitkering van deze ex-werknemer.