Mijn ex-werknemer gaat weer (deels) aan het werk (wekeneis)

Mijn ex-werknemer werkte bij de nieuwe werkgever gedeeltelijk in loondienst

Hij voldoet aan de wekeneis

Er is sprake van een nieuw recht op uitkering. De nieuwe ex-werkgever betaalt dit deel (dit geldt alleen als deze werkgever onder de sector Overheid en Onderwijs valt en daarmee dus eigenrisicodrager is voor de WW), en u bent nog eigenrisicodrager voor het resterende deel van de oorspronkelijke WW-uitkering van deze ex-werknemer.

Hij voldoet niet aan de wekeneis

Er is geen sprake van een nieuw recht op uitkering. Het beƫindigde deel van de WW-uitkering zal na afloop van de tijdelijke werkzaamheden van de ex-werknemer herleven. U blijft dus eigenrisicodrager voor zijn volledige WW-uitkering.