Als uw werknemer ziek is, schakelt u een bedrijfsarts of arbodienst in. Samen gaat u werken aan de re-integratie van uw werknemer. Begin hier zo snel mogelijk mee. U voorkomt dan misschien langer verzuim.

42 weken ziek? Melden bij UWV

Is uw werknemer na bijna 42 weken nog ziek? Dan meldt u hem ziek bij UWV: de 42e-weeksmelding.
Dit geldt niet voor werknemers met een Ziektewet-uitkering. Die heeft u al eerder ziek gemeld.

Aangeven van langdurige ziekte (werkgeversportaal)

Na 2 jaar: WIA-uitkering

Als uw werknemer 1 jaar en 8 maanden ziek is, krijgt hij formulieren thuis waarmee hij een WIA-uitkering kan aanvragen. Aan u vragen wij om loongegevens aan ons te sturen.
Voordat de werknemer de aanvraag terugstuurt, doet u samen een eindevaluatie. Daarin geeft u beiden aan wat u vindt van het verloop van de re-integratie.
Uw werknemer stuurt vervolgens alle documenten over de re-integratie naar UWV, zoals het Plan van aanpak, de Probleemanalyse en de Eindevaluatie. Hij doet dit uiterlijk 13 weken voordat hij 2 jaar ziek is. Binnen 8 weken weten u en uw werknemer of uw werknemer een WIA-uitkering krijgt.

Loon langer doorbetalen

Verwachten u en uw werknemer dat hij weer volledig aan de slag kan als u wat meer tijd neemt om aan de re-integratie te werken? Dan kunt u uw werknemer voorstellen om langer loon door te betalen. De minimumperiode van de verlenging is 13 weken. Er is geen maximum.

Kiest u voor langer loon doorbetalen? Dan kunt u in deze extra tijd op zoek gaan naar andere oplossingen binnen uw bedrijf of bij een andere werkgever. Uw werknemer vraagt dan nog geen WIA-uitkering aan.

De periode dat u langer loon doorbetaalt, gaat af van de periode dat de eventuele WIA-uitkering voor uw rekening komt. U blijft dus ook in dit geval maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en uitkering.

Vraag de verlenging van de loondoorbetaling aan met het formulier ‘Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA’. Doe de aanvraag bij voorkeur vóór de aanvraag van een WIA-uitkering. In de volgende situaties kunt geen aanvraag meer doen:

  • UWV heeft al een beslissing genomen over de WIA-uitkering.
  • UWV heeft al een voorschot voor de uitkering betaald.

Tijdens de verlenging werkt u samen met uw werknemer verder aan de re-integratie volgens het Plan van aanpak. Ruim voor het einde van de verlenging ontvangt uw werknemer van ons opnieuw een WIA-aanvraagpakket. Bespreek dan weer wat u gaat doen: een WIA-uitkering aanvragen of nog een keer langer loon doorbetalen. Mogelijk is de re-integratie al succesvol afgesloten en uw werknemer weer volledig aan het werk.

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

WIA-uitkering aangevraagd

Na de WIA-aanvraag krijgt uw werknemer een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Zij beoordelen zijn situatie en wat zijn mogelijkheden zijn om te werken. Ook beoordelen wij of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie.

Binnen 8 weken weten u en uw werknemer of uw werknemer een WIA-uitkering krijgt. In de beslissing over de uitkering leest u de volgende informatie:

  • Of uw werknemer een uitkering krijgt en welke uitkering (IVA of WGA).
  • Vanaf wanneer uw werknemer de uitkering krijgt.
  • Hoe hoog de uitkering is en hoe dit is berekend.
  • Wie verantwoordelijk is voor de verdere re-integratie (u of UWV).
  • Welke plichten uw werknemer heeft.
  • Als het om een WGA-uitkering gaat: of u de uitkering (helemaal) betaalt.