Veranderingen eigen risico dragen vanaf 1 januari 2017

Premie op basis van historische lasten

De premie voor (middel)grote werkgevers die eigenrisicodrager waren, maar die vanaf 1 januari 2017 terugkeren naar UWV, wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten. Dit zijn de uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap, en de uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was.