Veranderingen eigen risico dragen vanaf 1 januari 2017

Eigenrisicodrager voor de totale WGA-lasten

In de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) staat dat werkgevers eigenrisicodrager kunnen worden voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen). Dit deel van de wet gaat in op 1 januari 2017. Bent u vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA? Dan draagt u het eigen risico voor zowel vast als flex-personeel.