Veranderingen eigen risico dragen vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 verandert het eigen risico dragen voor de WGA. De overheid wil hiermee de concurrentieverhoudingen tussen de private en de publieke verzekeringsmarkt verbeteren.

Wat verandert er voor nieuwe en bestaande werkgevers die het eigen risico dragen voor de WGA? 

  • Geen inlooprisico meer voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA worden.
  • Werkgevers die terugkeren naar UWV betalen een premie gebaseerd op hun historische WGA-lasten. Dit zijn de WGA uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap, en de WGA uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was.
  • Werkgevers dragen vanaf 1 januari 2017 het eigen risico voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen). Werkgevers die eigenrisicodrager willen blijven na 1 januari 2017 moeten opnieuw een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst. Gebruik hiervoor de modelgarantieverklaring bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA. Deze modelgarantieverklaring moet uiterlijk 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Deze modelgarantieverklaring kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl .