Welke meldingen kan ik digitaal doen?

U kunt de volgende meldingen digitaal doen:

  • ziekmelding in verband met langdurig verzuim (42 weken);
  • betermelding na langdurig verzuim (42 weken);
  • ziekmelding bij een Ziektewet-uitkering;
  • betermelding na een Ziektewet-uitkering;
  • aanvraag WAZO-uitkering (zwangerschapsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof).