Participatie in re-integratie

Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximale bijdrage als:

de re-integratie meer kost dan 70% van de brutoloonkosten;

de re-integratie langer duurt dan het dienstverband én de re-integratie is gericht op vergroting van de sollicitatiekansen.


€ 3.000

Maximale bijdrage bij een werknemer met een arbeidshandicap als:

de re-integratie langer duurt dan het dienstverband én de re-integratie is gericht op plaatsing bij een andere werkgever.

€ 5.000

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.