Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximale bijdrage als:
  • De re-integratie meer kost dan 70% van de brutoloonkosten.
  • De re-integratie langer duurt dan het dienstverband.
  • De re-integratie de sollicitatiekansen vergroot.

€ 3.000

Maximale bijdrage bij een werknemer met een arbeidshandicap als:

  • De re-integratie langer duurt dan het dienstverband.
  • De re-integratie is gericht op plaatsing bij een andere werkgever.
€ 5.000

Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. De hoogte van het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.