Businessadviseur Handhaving Directie Handhaving

Amsterdam, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De Businessadviseur heeft een cruciale rol in de verbinding tussen zowel de externe contacten als de interne lijnen. Als Businessadviseur Handhaving lever je, als vertegenwoordiger van directie Handhaving, een bepalende bijdrage aan de in- en externe beleidsontwikkeling. In het kader van de voorbereiding van wet- en regelgeving en het vormen van beleid op het terrein van regelnaleving en handhaving lever je strategische input. Daarnaast voer je regie op onderwerpen vanuit de Raad van Bestuur en het Directieteam (DT) en ben je eindverantwoordelijk voor de vertaling naar de stakeholder; het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Je opereert op overzichtsniveau, maar voor een goede uitoefening van de functie is voldoende kennis van- en inzicht in de uitvoeringsprocessen van de eigen directie en die van de andere bedrijfsonderdelen van UWV nodig. De Businessadviseur Handhaving beschikt over de kennis en vaardigheid vroegtijdig relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te signaleren en deze te analyseren op hun betekenis voor UWV en Directie Handhaving in het bijzonder. Hierbij werk je samen met andere onderdelen van UWV, zowel binnen als buiten de eigen directie.
Op strategisch niveau ben je de gesprekspartner van andere handhavingspartijen zoals ISZW en de Belastingdienst en onderhoud je hiertoe de contacten. Binnen UWV ben je het eerste aanspreekpunt voor de afdeling Strategie, Beleid & Kenniscentrum, Bezwaar & Beroep/Juridisch Kenniscentrum en de afdeling Juridische Zaken en schakel je zo nodig met de divisies. Binnen Handhaving stemt de Businessadviseur Handhaving nauw af met de directeur en andere DT leden.
 

Wat we van je verwachten

Je functioneert op academisch werk- en denkniveau en beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van Bestuurs- of Bedrijfskunde of een vergelijkbare opleiding.
Je hebt ruime ervaring als Businessadviseur of in een soortgelijke functie in strategische beleidsontwikkelingsprocessen en vraagstukken op gebied van regelnaleving en handhaving. Je hebt kennis van wetgeving en gedegen kennis van organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten.
Naast de UWV-bedrijfscompetenties samenwerken, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid dragen de competenties impact, netwerken, omgevingsbewustzijn, visie en probleemanalyse bij aan het succesvol vervullen van de functie.

 

Wat je van ons kan verwachten

Naast een uitdagende baan bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onderdeel hiervan zijn een goed salaris, een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening en een aantrekkelijke regeling voor opleiding en ontwikkeling.
Dienstverband: Tijdelijk voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging en met uitzicht op een vaste aanstelling, al naar gelang de ontwikkelingen binnen UWV.
Salarisindicatie bij een 38-urige werkweek: minimaal € 4.458,64 en maximaal € 5.798,65 bruto per maand.
 

Iets meer over Handhaving binnen ons bedrijf

UWV verzorgt werknemersverzekeringen zoals Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Werkloosheidswet (WW). Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. UWV wil samen met haar partners verschil maken voor mensen door werken te bevorderen en snel zorgen voor inkomen als werken onmogelijk is.

Directie Handhaving UWV
De directie Handhaving richt zich op het bevorderen van het draagvlak voor de sociale zekerheid door naleving van wetten en regels te stimuleren. Zowel preventie als repressie dragen daar aan bij. Preventie beoogt te voorkomen dat klanten onbedoeld de regels overtreden. Repressie richt zich op de klanten die dat bewust doen.
De directie Handhaving intensiveert haar activiteiten met betrekking tot het voeren van UWV-breed risicomanagement-handhaving. Als risico’s op bewuste en onbewuste regelovertreding door de klant UWV-breed continu in beeld zijn, dan kunnen maatregelen worden getroffen om onbewuste regelovertreding beter te voorkomen en bewuste regelovertreding te bestrijden. Het doel daarvan is om een grotere mate van klantgerichtheid en rechtvaardigheid in de handhaving te verwezenlijken. Omdat er een verdergaande trend te zien is in de richting van complexe, grootschalige fraudevormen focust de directie Handhaving de komende jaren naast individuele gevalsbehandeling op thematisch gerichte onderzoeken.
De directie Handhaving stimuleert haar medewerkers om permanent te werken aan hun ontwikkeling en professionaliteit. We hechten er waarde aan dat zij de context van hun werk kennen en hun werkzaamheden daarbinnen kunnen plaatsen. De cultuur binnen handhaving wordt
gekenmerkt door plezier in het werk en professionaliteit, waarbij we klantgerichtheid hoog
in het vaandel hebben staan.
 

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Wend je dan tot Saskia Ridder, Businessadviseur Handhaving, saskia.ridder@uwv.nl. Telefonische bereikbaar op 06-46634176.
Wil je solliciteren? Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en een actueel CV, uitsluitend via de sollicitatie-link.
Onderdeel van de selectieprocedure is een assessment.
Ter informatie: de volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure: 
Referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en internet.
Bij aanstelling wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het tonen van originele diploma's.
Reacties die op een andere manier worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.

Deze vacature heeft als sluitingsdatum 26 maart a.s. Indien wij voor deze datum een geschikta kandidaat hebben gevonden, sluit de vacature mogelijk eerder. 

Wanneer je in de komende periode (door bijvoorbeeld vakantie) niet aanwezig bent, vermeld dit dat in je brief.

Acquisitite naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Andere vacatures in Amsterdam