Manager Werkzoekendendienstverlening WERKbedrijf

Almere, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De manager Werkzoekenden Dienstverlening heeft als doel de verschillende vormen van de  dienstverlening voor de klanten van UWV WERKbedrijf zo optimaal mogelijk in te zetten voor zijn/haar team, afhankelijk van de vraag en de arbeidsmarktsituatie. Eén van de uitdagingen is de optimale samenwerking te creëren met de verschillende afdelingen van UWV WERKbedrijf om de meest effectieve match tussen vraag en aanbod te realiseren.

Als resultaat- en budget mede verantwoordelijke manager geeft hij/zij leiding aan een professioneel team binnen de (regio-) vestiging Almere, gericht op het optimaal bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio Flevoland.

Gezien de dynamiek waarin UWV en met name het UWV WERKbedrijf opereert, is het essentieel om als manager steeds de rol van verandermanager te kunnen vervullen. Alleen dan kunnen de steeds wijzigende koers en daarbij veranderende dienstverleningsformules breed gedragen worden en succesvol zijn. Nauwe afstemming met de regiomanager en de collega managers zijn daarbij essentieel.

Het te behalen resultaat binnen de gestelde landelijke kaders is de missie van de manager. Dit klinkt door in zijn/haar manier van leidinggeven. Een veranderende organisatie betekent ook een andere manier van leidinggeven.  De focus ligt op het hebben van aandacht voor en sturing op verbinding met de context en inhoudelijk vakmanschap. De manager moet inzicht en kennis hebben van context en inhoud, zodat hij/zij met begrip voor de complexiteit waar medewerkers mee te maken hebben, ruimte kan geven aan medewerkers om de juiste aanpak te kiezen. Bovendien moet hij/zij in staat zijn medewerkers te begeleiden zodat zij zich, intrinsiek gemotiveerd, aanpassen aan de voortdurend veranderende omgeving, context of opdracht.

Wat we van je verwachten

Je draagt bij aan het realiseren van de strategie ‘Vertrouwen in Vakmanschap’. Je bent een coachend leidinggevende die zijn team goed  kent en het maximale uit al het aanwezige talent haalt. Je bevordert het zelfsturend vermogen door goed te delegeren (dirigeren), de medewerkers te stimuleren in hun verantwoordelijkheidsgevoel en hen te helpen volledig tot bloei te komen als individu én als team. Dit betekent dat jij als manager blijvend in ontwikkeling bent om dit vorm te kunnen geven. Je bent de doortastende, enthousiasmerende en stimulerende leidinggevende die voor het team transparant is voor wat betreft de beoogde doelen en resultaten en hen hierin kan meenemen. Je hebt het vermogen om goed te kunnen samenwerken met de diverse spelers in het veld en je kan goed omgaan met (tegenstrijdige) belangen. Tenslotte ben je iemand die zich goed kan bewegen binnen (politieke) krachtenvelden.

Functie-eisen:

Afgeronde Hbo-opleiding (diploma vereist);
Beschikken over goede kennis van de arbeidsmarkt en de sociale kaart;
Ruime, aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie;
Affiniteit en ervaring met digitale dienstverlening;
je beschikt over de volgende competenties:
klantgerichtheid;
samenwerken;
resultaatgerichtheid;
Ondernemerschap
Leidinggeven
Organisatieloyaliteit
Omgevingsbewustzijn
Voortgangsbewaking

Wat je van ons kan verwachten

Wij bieden  uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling.  

Minimaal aantal uren: 32
Maximum aantal uren: 38

Minimum bruto salaris: € 3500
Maximum bruto salaris: € 5238

Iets meer over WERKbedrijf binnen ons bedrijf

UWV WERKbedrijf District Utrecht & Flevoland, werkzoekendendienstverlening arbeidsmarkt regio Flevoland
 

De dienstverlening van het WERKbedrijf is georganiseerd binnen de vijfendertig arbeidsmarkt-regio’s. Per arbeidsmarktregio wordt er vanuit één centrale vestiging sturing gegeven aan het verbinden van vraag en aanbod in die betreffende regio. De regio heeft een regiefunctie op de dienstverlening die, vanuit landelijke kaders, op regionale schaal wordt vormgegeven.

Werkzoekendendienstverlening

Het UWV WERKbedrijf heeft een dienstverleningsconcept ontwikkeld met een belangrijke rol voor e-dienstverlening als efficiënte en effectieve manier om klanten te ondersteunen.

Daarnaast geven we face-to-face dienstverlening aan die klanten die persoonlijke ondersteuning nodig hebben of daarom zelf vragen.

Op dit moment zijn we volop bezig onze dienstverlening verder te optimaliseren, waarbij de samenhang tussen online dienstverlening en persoonlijke dienstverlening goed op elkaar wordt afgestemd.

De manager werkzoekendendienstverlening ressorteert rechtstreeks onder de regiomanager WERKbedrijf.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Solliciteren kan uitsluitend via de sollicitatiebutton. 

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met  H. van Loon, Regiomanager
Telefoon: 06 53 16 82 84
Meer informatie over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met M. van der Berg, Adviseur HRM  Telefoon: 06 21 40 92 18

De vacature loopt tot en met 21 januari 2019.

Een eerste selectie vindt plaats op basis van motivatie en cv.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor deze functie is het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van toepassing.

Tijdens de selectieprocedure krijg je informatie over de aanvraag van de VOG.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet prijs.
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor WERKbedrijf