Manager Werkzoekenden Dienstverlening WERKbedrijf

Den Haag, 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De Manager Werkzoekendendienstverlening stuurt en beheerst binnen de regio mens, markt en middelen op een wijze die past binnen de dynamische (politieke en organisatorische) context en is aantoonbaar succesvol in de afgesproken resultaten. De Manager Werkzoekendendienstverlening heeft als doel de dienstverleningsvormen optimaal in te zetten voor zijn unit, afhankelijk van de vraag en de arbeidsmarktsituatie. Hij/zij ressorteert rechtstreeks onder de Regiomanager. De manager heeft een focus op zowel de intensieve dienstverlening (AG dienstverlening) als de basisdienstverlening. Dit betekent dat het team uit zowel adviseurs intensief als basis kan bestaan. Daarnaast zoekt de manager actief de samenwerking met de werkgeversdienstverlening om zodoende de meest effectieve match tussen vraag en aanbod te realiseren.
 
Contacten
De Manager Werkzoekenden Dienstverlening heeft zijn/haar contacten met andere divisies van UWV, zoals SMZ, Uitkeren en Handhaven, en leidinggevenden van gemeenten op het niveau van (team-)manager.
 
Rol
Gezien de dynamiek waarin UWV en met name het WERKbedrijf opereert, is het essentieel om als manager steeds de rol van verandermanager te kunnen vervullen. Alleen dan kunnen de steeds wijzigende koers en daarbij veranderende dienstverleningsformules breed gedragen worde en succesvol zijn. Nauwe afstemming met de Regiomanager en de collega managers in het MT is daarbij essentieel.
 
Scope
Het te behalen resultaat (managementcontract) binnen de gestelde landelijke kaders is de missie van de manager. Dit klinkt door in zijn/haar manier van leidinggeven. Sturing op resultaat en beheersing van de beschikbare middelen zijn hierbij de speerpunten. Zijn/haar doelstelling is aantoonbaar succesvol te functioneren binnen de dynamische omgeving van de organisatie en steeds veranderende dienstverleningsvraagstukken.

Wat we van je verwachten

Wij vragen een HBO diploma, kennis van de arbeidsmarkt, re-integratiemarkt en middelen, onderwijs en sociale zekerheid. Daarnaast minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring (hierbij is ervaring met de dienstverlening van UWV WERKbedrijf en/of in de sociale zekerheid een pré) en affiniteit en ervaring met digitale dienstverlening.
Kennis van de doelgroepen en het algemene werkveld van de arbeidsdeskundige.
 
Bedrijfscompetenties van UWV:
Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteiten geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 
Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 
Resultaatgerichtheid: Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 
 
Naast de bedrijfscompetenties van UWV zijn voor de functie van Manager Werkzoekenden Dienstverlening de volgende functiespecifieke competenties relevant:
Ondernemerschap: Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten; risico’s aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen.
 
Leidinggeven: Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/groep medewerkers en situatie.
 
Organisatieloyaliteit: Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie.
 
Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
 
Voortgangsbewaking: Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen.
 
 
Daarnaast stellen we hoge eisen aan het zelfstandig kunnen functioneren, het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid en het kunnen functioneren in een team van collega managers.

Wat je van ons kan verwachten

UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goed pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling.
 
Salarisindicatie bij een 38-urige werkweek
Minimumsalaris: €3897,45 bruto per maand
Maximumsalaris: €5161,48 bruto per maand

Iets meer over WERKbedrijf binnen ons bedrijf

‘Wij willen samen met onze partners verschil maken voor mensen door werk te bevorderen. We zorgen snel voor inkomen als werken onmogelijk is.’
 
Om deze missie te realiseren, wil het WERKbedrijf een toonaangevende speler in de regio op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken zijn. We onderscheiden ons met de volgende kerncompetenties:

  • Kenniscentrum van de arbeidsmarkt (transparantie);
  • Werkgeversdienstverlening;
  • E-dienstverlening
  • Intensieve diensten aan de werkzoekenden met grote afstand;
  • Handhaving.
 
Om werkgevers en werkzoekenden goed te kunnen bedienen, is het WERKbedrijf georganiseerd in 35 arbeidsmarktregio’s. Per arbeidsmarktregio wordt er in principe vanuit één centrale regiovestiging sturing gegeven aan het verbinden van vraag en aanbod in die betreffende regio. De regio heeft een regiefunctie op de dienstverlening die, vanuit landelijke kaders, op regionale schaal wordt vormgegeven.
 
De Manager Werkzoekenden Dienstverlening valt in de hiërarchische lijn onder de Regiomanager. De Regiomanager opereert in het publieke domein en is resultaat- en budgetverantwoordelijk, voert bestuurlijk ovelreg met de gemeenten (wethouder/hoofd sociale zaken) en onderhoudt een netwerk met regionale en lokale stakeholders.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Solliciteren? Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief en cv, uitsluitend via de solliciteren-link. Reacties die op een andere manier worden verstuurd, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Dennis Bosgieter, Manager Werkzoekenden Dienstverlening, via 06-11865762.
 
Na het uploaden van je gemotiveerde brief en CV is tevens een portfolio vereist.
Met het portfolio toon je aan in hoeverre je beschikt over de vereiste competenties. Aanleveren hiervan kan uitsluitend per mail naar rob.vandeloo@uwv.nl

 
Naast de selectiegesprekken kan een assessment deel uitmaken van de procedure.
 
Het raadplegen van openbare digitale bronnen kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding bij UWV dien je een recente Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Tijdens de selectieprocedure ontvang je meer informatie over de aanvraag hiervan.

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor WERKbedrijf