Arbeidsdeskundige en Arbeidsdeskundige in opleiding Sociaal Medische Zaken

Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De arbeidsdeskundige werkt vanuit een discipline overschrijdend perspectief. Hij/Zij maakt onder andere gebruik van sociaalwetenschappelijke, medische, juridische, economische en technische kennis. Hij/Zij is in staat om de impact van de beperkingen op het arbeidsvermogen af te wegen en kent ook de mogelijkheden die er zijn om ze te compenseren of op te heffen.
 
De arbeidsdeskundige acteert in een omgeving met vaak tegengestelde belangen, wat bijzondere eisen stelt aan vak- en inhoudelijke deskundigheid en communicatieve vaardigheden. De arbeidsdeskundige kan te maken krijgen met verschillende meningen en belangen van betrokkenen. Het behandelen en voorkomen van geschillen die hierdoor kunnen ontstaan is een op zichzelf staande taak binnen het arbeidsdeskundig werkveld van UWV.
 
De arbeidsdeskundige adviseert en levert (maatwerk)oplossingen in het kader van het voorkomen en beoordelen van een claim en het beoordelen van participatiemogelijkheden, (discrepantie tussen belasting en belastbaarheid).
 
De opdrachtgever krijgt, binnen de kaders van de vraagstelling, een gericht advies dat uiteindelijk bijdraagt aan de gewenste uitstroom.
De klant krijgt een zo realistisch en concreet mogelijk advies / oordeel, wat direct bruikbaar is voor de in te schakelen deskundigen die de klant verder moeten helpen. De klantvraag is context bepaald. Dit brengt vaak een complexe afweging van tegengestelde belangen met zich mee in combinatie met een groot afbreukrisico. De arbeidsdeskundige dient daarom klantgericht te werken én over een goed probleemoplossend vermogen te beschikken.
 
 
De hoofdtaken van de Arbeidsdeskundige zijn

 • Heeft een actieve rol in het re-integratieproces van personen zonder werkgever tijdens het ZW proces.
 • Beoordeelt op verzoek de re-integratie inspanning van werkgever en werknemer en de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.
 • Toetst inspanningen van werkgever en werknemer voorafgaand aan de claimbeoordeling.
 • Bepaalt mede op basis van de informatie van de verzekeringsarts de mogelijkheid voor het verrichten van arbeid door de verzekerden.
 • Bepaalt de restverdiencapaciteit van betrokkene.
 • Bepaalt, mede op basis van informatie van de verzekeringsarts, of betrokkene arbeidsvermogen heeft en stelt indicaties in het kader van de Participatiewet.
 • Rapporteert volgens de gestelde kaders. 

Wat we van je verwachten

Ervaren Arbeidsdeskundige

 • Beschikt over een (relevante en afgeronde) HBO opleiding.
 • Beschikt over een erkende afgeronde AD opleiding (post HBO opleiding).
 • Is een arbeidsdeskundige geregistreerd bij de SRA.
 • Heeft ervaring als arbeidsdeskundige, bij voorkeur opgedaan bij meerdere bedrijven.
 • Heeft kennis van de arbeidsmarkt en sociale kaart.
 • Onderhoudt de eigen vakkennis en ervaring op het gebied van arbeid, participatie en re-integratie en sluit daarbij aan op de actuele wetenschappelijke inzichten.
 • Heeft bij voorkeur recente ervaring met betrekking claimbeoordeling, zoals ze worden uitgevoerd door UWV.
 • Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen.
 • Kent en gebruikt de voor het vakgebied relevante procedures, processen en systemen.
 • Kent en begrijpt de meest voorkomende consequenties van ziektebeelden op het menselijk functioneren in zijn context.
 • Werkt klantgericht en kan zich inleven in de ander.
 • Communiceert in begrijpelijke taal en acceptatie gericht.
 • Werkt graag in teamverband.
 • Is integer en verwacht dit ook van anderen.
  Potential
 
 • Beschikt over minimaal een (relevante en afgeronde) HBO opleiding.
 • Heeft relevante werkervaring bij voorkeur in de driehoek Mens, Werk en Inkomen (arbeidsrecht, arbeidsmarkt, personeel en organisatie, duurzame inzetbaarheid, technische bedrijfskunde e.d.).
 • Heeft kennis van de arbeidsmarkt en sociale kaart.
 • Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen.
 • Heeft een sterk analytisch vermogen.
 • Heeft een reflectieve beroepshouding en staat open voor continue ontwikkeling.
 • Werkt klantgericht en kan zich inleven in de ander.
 • Communiceert in begrijpelijke taal en acceptatie gericht. 
 • Werkt graag in teamverband.
 • Is integer en verwacht dit ook van anderen.
Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (Samenwerken, Klantgerichtheid en Resultaatgericht) beschik je over de volgende competenties:
 
 • Probleemanalyse
 • Besluitvaardigheid
 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Ondernemerschap
Meer informatie over het opleidings-/werktraject
 
Bij een start als arbeidsdeskundige in opleiding ga je de generieke leerlijn volgen voor AD. De studiebelasting is variabel en afhankelijk van je al aanwezige expertise. De opleiding vangt in oktober 2017 aan en de duur bedraagt 14 maanden. Als arbeidsdeskundige in opleiding heb je een eigen praktijkbegeleider die voor de begeleiding op de werkplek zorgt. Deze praktijkbegeleider is een ervaren arbeidsdeskundige.
 
De competentiegerichte opleiding tot arbeidsdeskundige van UWV is ontwikkeld volgens het didactische principe van werkplekleren. Bij werkplek-leren is het eigen werk steeds het vertrekpunt. Het thematisch/cursorisch onderwijs wordt gedoseerd gekoppeld aan het leren in de beroepspraktijk. Je kunt dus meteen delen van de theorie in praktijk brengen.
 
Inschaling

Arbeidsdeskundigen worden in principe ingeschaald in loongroep 9.
Arbeidsdeskundigen in opleiding worden ingeschaald in de aanloopschaal, loongroep. 8. Na het succesvol afronden van de opleiding voor arbeidsdeskundige kan de medewerker – bij gebleken goed functioneren - geplaatst worden in loongroep 9.
 

Wat je van ons kan verwachten

Naast een uitdagende baan die bijdraagt aan de verdere verbetering van de uitvoering van de divisie Sociaal Medische Zaken bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onderdeel hiervan zijn een goed salaris, een eindejaarsuitkering een goede pensioenvoorziening en een aantrekkelijke regeling voor opleiding en ontwikkeling.
 
Dienstverband: in eerste instantie tijdelijk voor 1 jaar, maar met de intentie om het dienstverband voort te zetten voor onbepaalde tijd.
 
Salarisindicatie loongroep 9 bij een 38-urige werkweek: minimaal € 3.448,00 en maximaal
€ 4.697,00 bruto per maand. (exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 
Salarisindicatie loongroep 8 (aanloopschaal) bij een 38-urige werkweek: minimaal € 3.039,00 en maximaal 4.214,18 bruto per maand. (exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 

Iets meer over Sociaal Medische Zaken binnen ons bedrijf

Divisie Sociaal Medische Zaken

Sociaal Medische Zaken is de divisie van UWV die de beoordelingen van de arbeidsongeschiktheid uitvoert en adviezen uitbrengt die herstel en re-integratie bevorderen. Met ons eigen expertisecentrum leveren we hoogwaardige kennis op het gebied van verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde. SMZ is de leidende maatschappelijke organisatie in Nederland op het gebied van het sociaal medisch beoordelen en adviseren van mensen die wegens ziekte of andere oorzaak in een uitkeringssituatie zijn beland.

 

De komende jaren willen we verder groeien als professionele organisatie en onze positie als hét sociaal medisch kennisinstituut verder uitbouwen. Ons constante doel is om de betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en service te verbeteren, onze kennis in toenemende mate te delen en in het publieke domein in te zetten. Binnen SMZ zijn 3500 medewerkers, waaronder ruim 1500 verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, werkzaam. Zij zijn verspreid over het hoofdkantoor van UWV en 11 districten in heel Nederland. Binnen een district werken gemiddeld 275 werknemers. Bij de uitvoering van onze taken werken we nauw samen met onze collega’s bij de divisies “Uitkeren” en  “WERKbedrijf”.

 

Ligt jouw passie in het adviseren en leveren van maatwerk oplossingen over arbeidsvermogen met als doel vaststelling of vergroting van participatiemogelijkheden voor onze klanten? Solliciteer dan bij Sociaal Medisch Zaken.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met
Chiel Harte, Manager SMZ ‘s-Hertogenbosch, te bereiken op 06 22519953.
Ilse Hoeks, Adviseur Arbeidsdeskundige SMZ Eindhoven, te bereiken op 06 21120468 (afwezig vanaf 1 augustus)
Tinus van Elderen, landelijk adviseur arbeidsdeskundige, te bereiken op 06 53714599

Wanneer jij vindt dat je in het gestelde profiel past en je beschikt over de juiste ambities, dan ontvangen we graag je sollicitatie, bestaande uit motivatiebrief en CV uitsluitend via de sollicitatiebutton.
 
De reactietermijn sluit per 4 augustus 2017.
Indien wij voor deze datum een geschikte kandidaat hebben gevonden, sluit de vacature mogelijk eerder.
 
Ben je komende periode vrij of ben je nog van plan verlof op te nemen? Geef dit dan duidelijk aan in je sollicitatie!
 
Planning
De uit de brievenselectie uitgekozen kandidaten doorlopen het volgende programma:
 

 • De kandidaat verzorgt een presentatie van max . 10 minuten, waarin hij zichzelf voorstelt en toelicht wat de beweegredenen zijn om te solliciteren.
 • We verzoeken je om je daarop voor te bereiden. De presentatie is vormvrij. Wanneer je gebruik wilt maken van audiovisuele middelen vernemen we dat graag van tevoren.
 • Een gesprek met een selectie commissie, bestaande  uit een vertegenwoordiging  van het management van SMZ,  (Staf-) arbeidsdeskundigen van zowel SMZ als het Werkbedrijf en mogelijk een HRM adviseur.
 • Een assessment, als onderdeel van het selectieprogramma. Dit is optioneel.
 • Na rapportage van een eventueel assessment of op basis van de bevindingen van het gesprek met de commissie kan besloten worden tot:
 • Een tweede gesprek met een andere selectiecommissie. (ook optioneel)
 • Voordat je in dienst kunt treden dien je een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Tijdens de selectieprocedure krijg je informatie over de aanvraag van de VOG.
 
Aanvangsdatum: streven is uiterlijk 1 oktober 2017.
 
Volgens planning worden de selectiegesprekken gevoerd in de weken 33 en 34
 
Gelet op een strakke planning is het tijdbestek tussen sluitingsdatum vacaturestelling en de uitnodiging voor een gesprek kort. Daarom het verzoek om deze data alvast in uw agenda te noteren en zoveel als mogelijk vrij te houden.

 
 
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor Sociaal Medische Zaken