Adviseur Arbeidsdeskundige Sociaal Medische Zaken

Breda en Goes, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

Als Adviseur Arbeidsdeskundige SMZ ressorteer je onder een districtsmanager. Je stuurt functioneel een aantal, onder de manager SMZ ressorterende,
arbeidsdeskundigen aan met als doel de borging van de vakinhoudelijke arbeidskundige kwaliteit. De manager SMZ is vanuit zijn functie integraal
verantwoordelijk, ook voor het kwaliteitsdomein en daarmee een belangrijke samenwerkingspartner voor de adviseur Arbeidsdeskundige SMZ.
 
De Adviseur Arbeidsdeskundige SMZ (Adviseur AD) heeft binnen het district waar hij/zij werkzaam is een regisserende adviesfunctie (neemt initiatief
en leiding in het adviseren) in het professionele kwaliteitshandelen en de kwaliteitssturing binnen het totale arbeidsdeskundig vakgebied. Hij/zij is
aanspreekbaar op het eigen functioneren en spreekt ook anderen op hun functioneren aan. Houding & gedrag is onderdeel van dit functioneren.
 
Hij/zij is werkzaam in een kwaliteitscontext die wordt gekenmerkt door een continu proces van Leren & Verbeteren. Binnen de divisiebrede
inhoudelijke professionele SMZ kwaliteitslijn (o.a. CEC) draagt de Adviseur AD zichtbaar en initiërend bij aan de realisatie van de professionele en innovatieve dienstverlening door SMZ.
 
Hij/zij kan deelnemen aan landelijke SMZ projecten en als adviseur ingezet worden bij overleggen met externe organisaties; te allen tijde is hij/zij
zich bewust van de omgeving en maatschappelijke context waarin UWV opereert.
 
De Adviseur AD loopt voorop bij het inbedden van veranderende inhoudelijke processen en organiseert instructies, coaching, bij- en nascholing en
vakoverleg ten behoeve van de Arbeidsdeskundigen (i.o.) en de re-integratie-begeleiders voor wat betreft de re-integratietaken. De Arbeidsdeskundigen borgen, onder andere door middel van best practices en peer-audits, zelf de kwaliteit. De adviseur AD ondersteunt dit en adviseert daarbij over de inrichting van deze borgende maatregelen.
 
Om verbinding en voeling te houden met de praktische werkzaamheden van de Arbeidsdeskundige besteedt de Adviseur AD een te verantwoorden percentage van de werktijd aan uitvoerende werkzaamheden. Hiermee heeft hij /zij tevens voeding voor de inhoud van de leer- en verbetercirkels en de professionele driehoek. De Adviseur AD overtuigt de Arbeidsdeskundigen dat de integrale verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun handelen primair bij hen zelf ligt en faciliteert hen bij het maken van de benodigde kwaliteitsslag. Hij stimuleert de professionele autonomie van de Arbeidsdeskundigen.
 

Wat we van je verwachten

  • Je hebt kennis van methodieken op het gebied van kwaliteitsbevordering en ontwikkeling
  • Je hebt veranderkundige vaardigheden
  • Je bent een ervaren arbeidsdeskundige en geregistreerd en gecertificeerd als arbeidsdeskundige
  • Je functioneert aantoonbaar minimaal op HBO niveau
  • Je kent de SV wet- en regelgeving
  • Je kent en gebruikt de voor het vakgebied relevante procedures, processen en systemen
  • Je toont de didactische en adviesvaardigheden, die benodigd zijn voor het instrueren van medewerkers

 
 
Daarnaast beschik je, naast de UWV bedrijfscompetenties, over de volgende competenties:
• Initiatief
• Coachen
• Overtuigingskracht
• Probleemanalyse
• Organisatieloyaliteit

Wat je van ons kan verwachten

De UWV organisatie is uitdagend, complex en interessant. Het totale arbeidsvoorwaardenpakket is interessant. Het salaris is maximaal € 5.161,48 (bij een 38-urige werkweek), en we hebben zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een 13e maand, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke studiemogelijkheden. Het betreft een functie voor 32 uur tot maximaal 38 uur, waarbij in eerste instantie een dienstverband voor een jaar wordt aangegaan.
 
Voordat je in dienst kunt treden dien je een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Tijdens de selectieprocedure krijg je informatie over de aanvraag van de VOG.
 

Iets meer over Sociaal Medische Zaken binnen ons bedrijf

UWV voert namens de overheid de werknemersverzekeringen uit. Wanneer mensen arbeidsongeschikt zijn of raken voert de divisie Sociaal Medische
Zaken van UWV sociaal-medische beoordelingen uit. Hierin bepalen onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen of iemand met een beperking
nog kan werken en zo ja, wat voor participatiemogelijkheden er mogelijk zijn. Ook adviseren en begeleiden wij mensen zonder werkgever die ziek
zijn over hun herstel en re-integratie. Op diverse locaties door het land werken teams van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en hun
administratieve ondersteuning aan deze taak.
 
UWV is dé indicatiesteller voor arbeidsvermogen en hét expertisecentrum op het terrein van arbeid en gezondheid. Ons Centraal Expertise Centrum
levert kennis op het gebied van verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde. Deze kennis is gebaseerd op ervaring en deskundigheid van onze
verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Het sociaal-medische vakgebied ontwikkelt zich voortdurend. Wij werken samen met (internationale) kennisen
onderzoeksorganisaties, patiëntenverenigingen en beroepsgroepenorganisaties.
 
Onze klant, de burger
Onze klant kan door zijn ziekte of handicap niet meer of minder goed werken. Hierdoor kan hij in een situatie terecht komen waarin hij een uitkering
nodig heeft. Dit is een ingrijpende gebeurtenis, want dit kan grote gevolgen hebben voor iemands werk, financiën en toekomst. Wij beoordelen of
iemand met zijn beperking nog kan werken. Ook kijken we of hij mogelijk aangepast werk of een voorziening nodig heeft, of minder uren zou moeten
werken. Op basis van onze sociaal-medische beoordeling bepalen wij de mate van arbeidsongeschiktheid, dit leidt tot een WIA-, Wajong-, WAZ-,
WAO-, of Ziektewetuitkering. Mocht een klant weer kortere of langere tijd kunnen werken, dan geven wij advies over de mate van arbeidsgeschiktheid
en over de beste manier van participeren naar passend werk.
 
Carrièreperspectief
Op basis van een goede werk-/privébalans is er veel ruimte voor vakinhoudelijke en professionele loopbaanmogelijkheden. Deze mogelijkheden voor
verbreding (bijvoorbeeld management) en/of verdieping (onder andere onderzoek) bieden wij binnen de UWV-organisatie SMZ WBZ heeft locaties in Goes en Breda.
Kandidaten moeten de bereidheid hebben om op alle locaties te werken, maar de vacature ontstaat vooralsnog in Goes.
 

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Erik Swart, districtsmanager SMZ. Telefoonnummer 06 - 27 14 99 88.
 
Als je geïnteresseerd en gekwalificeerd bent voor deze functie nodigen wij je uit te solliciteren door middel van een brief met motivatie en actueel CV.
Deze kun je via de mail sturen naar: Melanie de Werd, Adviseur HRM SMZ. e-mailadres: Melanie.dewerd@uwv.nl
 
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor Sociaal Medische Zaken