Hoofd IT Operations ICT Services

Amsterdam Sloterdijk, 36 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

Als hoofd IT Operations bestuur je de afdeling Regievoering en daarbij word je ondersteund door vier teammanagers en een afdelingssecretaresse. Je bent lid van het directieteam ICT Services en je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur ICT Services. Je levert als teamspeler een actieve bijdrage aan de realisatie van doelstellingen van het directieteam, de afdeling en UWV.
Je werkt nauw samen met het hoofd IT Operations van de afdeling Delivery. Met het hoofd van Delivery sta je zij-aan-zij waarbij jij de aandacht richt op de leveranciers en het hoofd van Delivery zijn aandacht richt op de interne businessorganisatie. Op deze wijze zijn jullie samen verantwoordelijk voor de adequate levering van IT diensten aan de business.

Jouw kerntaken betreffen de vaststelling van de productconfiguratie voor ca. 23.000 werkplekken en telefoons en voor netwerk en hostingdiensten, en de aansturing van leveranciers. Het gaat dan om de implementatie en de levering van diensten en producten binnen de kavels hosting, kantoorautomatisering, werkplekdiensten, netwerkdiensten, telefonie en printing met een totale ordergrootte van circa €150 mio. In deze werkzaamheden word je mede ondersteund op juridisch en contractuele aspecten door de afdeling Leveranciersmanagement. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende kwaliteitsborgende processen, zoals changemanagement, incident- en problemmanagement en ketenmonitoring.

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de prestaties, de inrichting, de jaarplanning en de financiën van de afdeling. De focus ligt tegelijk op de dagelijkse operatie, het lifecycle management en op innovatie van dienstverlening en organisatie. Je activiteiten dienen voortdurend aan te sluiten bij of te anticiperen op de behoeften van de UWV bedrijfsonderdelen. Het perspectief van de bedrijfsonderdelen is hierbij leidend. Je bent gericht op zowel de samenwerking binnen het eigen team als ook op de samenwerking met het management van andere IT afdelingen.

Het strategisch IT-beleid wordt gemaakt door het CIO office van UWV. Je levert op de  beleidsterreinen waarbinnen je actief bent een bijdrage aan beleidsvoorbereiding vanuit de expertise waarover de afdeling Regievoering beschikt. Het concern brede beleid vertaal je naar tactisch/operationeel beleid voor infrastructuur en werkplekken; dit vertaalt zich in concern brede toepassingsmogelijkheden en kaders en richtlijnen voor UWV. Je implementeert zulke kaders en richtlijnen, en handhaaft deze binnen UWV.

Als hoofd ken je de ontwikkeling op het eigen vakgebied en ben je gericht op de professionalisering van het vak en de ontwikkeling van de medewerkers binnen de eenheid. ICT Services is een ontwikkelgerichte organisatie, met ruimte voor experimenteren en een continu leren en verbeteren, en jij bent als hoofd ambassadeur van deze cultuur. Medewerkers binnen de afdeling Regievoering ervaren vertrouwen in vakmanschap doordat zij vanuit vakmanschap en rekenschap de professionele speelruimte genieten die nodig is om de dienstverlening neer te zetten.

 

Wat we van je verwachten

Je kunt op verschillende niveaus effectief gedrag en leiderschap tonen. Je laat je hierbij niet beperken door hiërarchische verhoudingen. Voor je medewerkers ben je zichtbaar als trendsetter en koersbepaler. Je geeft vertrouwen en speelruimte aan medewerkers en bent betrokken bij hun welzijn. Dit leiderschap pas je toe binnen het concept hybride werken, waarbij medewerkers een belangrijk deel van hun tijd vanuit huis werken. Je bent duidelijk herkenbaar als een Peoplemanager. In het directieteam ben jij een collega met een gedegen technische kennis, die vanuit een vakinhoudelijk kennisfundament met zelfverzekerdheid zijn of haar stem laat horen in de besluitvorming. Daarnaast ben je gesprekspartner van zowel CIO als andere lijn- en stafdirecteuren, maar je kunt ook het gesprek aan met medezeggenschap en externe leveranciers op complexe dossiers die worden gekenmerkt door belangentegenstellingen. Je weet stakeholders met verschillende belangen met elkaar te verbinden en draagvlak te creëren.

Voor een succesvolle uitoefening van de functie verwachten we verder het volgende:
 • WO werk- en denkniveau
 • Aan kennis breng je mee: ITIL zit in je DNA en verdiepte kennis op de onderwerpen Clouddiensten en -technieken, CI/CD, Containerization, datacenter automation, Microsoft 365 en informatiebeveiliging
 • Je beschikt over goede mondeling en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als het Engels
 • Je bent in staat conceptueel te denken zonder daarbij het zicht op de uitvoering te verliezen
 • Je hebt meerjarige ervaring (>5 jaar) in het geven van richting en sturing aan een eigen IT afdeling met een regiefunctie op vergelijkbaar niveau
 • Je bent een inhoudelijk en sterk adviseur, begrijpt het speelveld van de business en bent in staat op strategisch niveau te sparren met leveranciers en directies
 • Je hebt een richtinggevende invloed op strategische besluitvorming. Je bent in staat de vertaalslag te maken van strategisch naar tactisch en operationeel (‘hoe’ en ‘wat’)
 • Ook ben je in staat je visie en boodschap over te brengen op verschillende niveaus in de organisatie.

Gedragscompetenties
Naast de UWV brede gedragscompetenties klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid zijn de competenties visie, netwerken, leidinggeven, besluitvaardigheid en organisatiesensitiviteit van groot belang.

Je kiest als hoofd IT Operations in jouw handelen de juiste balans in de thema’s uit het UWV leiderschapsprofiel:
1. Onafhankelijk én politiek bestuurlijk sensitief
2. Eén UWV én eigen organisatieonderdeel
3. Mens- én zaakgericht
4. Ontwikkelen én sturen
5. Innoveren én stabiliseren
 

Wat je van ons kan verwachten

UWV biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin de ontwikkeling van zijn medewerkers centraal staat. Het HRM-beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie en vrijheid. Op deze wijze draagt het bestuur maximaal bij aan de zeer gewenste diversiteit, inclusiviteit en een werkklimaat waarin iedere medewerker maximaal gelegenheid krijgt te groeien binnen haar/zijn eigen functie.

Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden. De functie is ingeschaald in functiegroep 13 conform CAO UWV met een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Iets meer over ICT binnen ons bedrijf

ICT Services (ca. 300 fte) is een directoraat binnen Concern ICT van UWV. Het voert regie op de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur van UWV geleverd door leveranciers, en voert regie op de generieke ICT-diensten die onze organisatie nodig heeft voor het dagelijks werk (hardware, printen, telefonie e.d.). Tevens zorgt het voor de beschikbaarheid en veiligheid van werkplekken met bedrijfsapplicaties en kantoorautomatisering voor ca. 23.000 UWV-medewerkers. Kernwaarden van onze dienstverlening zijn: stabiliteit, continuïteit en veiligheid.

De grootste uitdagingen van ICT Services
Het IT landschap van UWV is sterk aan verandering onderhevig. De applicatiehosting is in 2018 gegund aan een nieuwe partij en in 2023 ronden we de migratie van applicaties naar deze nieuwe leverancier af. Aanbestedingen op netwerk en werkplekken lopen thans en deze diensten zullen de komende jaren migreren naar nieuwe leveranciers. Beide zaken worden daarmee gemoderniseerd. De werkplek maakt daarbij de overgang naar Microsoft 365. Services en infrastructuur voor containerization en CI/CD worden ingericht en waar mogelijk sluiten bedrijfsapplicaties daarop aan.

UWV wil de IT-voortbrenging verder versnellen om te kunnen voldoen aan de alsmaar groter -wordende opgaven. De vraag groeit en personele capaciteit is beperkt beschikbaar. Het vervangen van legacy-systemen vraagt om een forse omvang van extra werk terwijl de systemen in de tussentijd ook moeten blijven functioneren. Verder vraagt de politiek om aanpassing en uitbreiding van dienstverlening en verdere borging van beveiliging en privacy. De ambitie is om 30% wendbaarder, efficiënter en effectiever (slimmer) te gaan werken in de IV voortbrenging. ICT Services heeft een belangrijke bijdrage daarin vanuit de dienstverlening die zij UWV levert.

Afdeling Regievoering van ICT Services
Voor de afdeling Regievoering (> 80 fte) binnen ICT Services, op het hoofdkantoor te Amsterdam, zijn wij op zoek naar een gedreven hoofd IT Operations.

Deze afdeling voert regie op de contacten met de leveranciers van infradiensten en heeft de deskundigheid op productniveau. Het gaat om strategisch partnerschap en om aansturing op juiste en tijdige levering tegen marktconforme prijzen en bepaalde standaardisatie van producten. De afdeling kent vier teams:

 • Infraontwikkeling & regie voert operationele en tactische regievoering uit op uitbestede diensten van kantoorautomatisering en hosting voor heel UWV, voert het tactisch productmanagement en controleert de security en compliance van de geleverde diensten
 • Changemanagement is verantwoordelijk voor de begeleiding van alle changes op onze infra, zodat deze gecontroleerd plaats vinden. Zij bewaakt de overall release- en productieplanningen om risico’s te minimaliseren en ketenbrede beschikbaarheid van ICT systemen en infrastructuur te optimaliseren.
 • Ketenbeheer- en Regieloket voert regie op de oplossing van Top- en Hoog-incidenten binnen de infrastructuur en applicatielandschap van UWV. Zij monitort de stabiliteit en continuïteit van de applicatieketens.
 • Exploitatie & Productie levert centrale diensten voor heel UWV met het dagelijkse beheer van batchprocessen (het draaien van jobs en het leveren van gegevens). Zij plant batches in, checkt of deze correct hebben gedraaid en of de gegevens goed aangekomen zijn.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

 • André van Alphen, directeur ICT Services Concern ICT, via zijn secretariaat (Ellie Butter) tel. 06-21 953329 of via mail andre.vanalphen@uwv.nl.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met:
 • Ine Paans, senior MD adviseur, tel. 06-21980449 of via mail ine.paans@uwv.nl.  

Ben je geïnteresseerd in deze functie en acht je jezelf geschikt? Stuur dan een korte motivatie met een actueel C.V. via de link van het vacaturebureau. Dit kan tot en met  8 oktober a.s.

Ter informatie: de volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure: een assessment, referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en intern en een VOG.
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor ICT
Andere vacatures in Amsterdam Sloterdijk