Manager IV Office Uitkeren

Amsterdam Sloterdijk, 36 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

Als manager IV Office ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het office en de daarbij horende IV-professionals.

Opgaven manager IV Office Uitkeren
De belangrijkste opgaven voor de nieuwe manager zijn:

 • Bouwen aan het team en de ontwikkeling van de mensen in het team. Je stimuleert vakmanschap en eigenaarschap binnen het team door de verantwoordelijkheid daar te leggen en je stimuleert samenwerking over de bredere IV-keten. Als manager IV Office ben je een inspirerend voorbeeld voor het team; je initieert ‘leren’ van medewerkers, promoot overleg en feedback en staat voor een gedragen resultaat;
 • Op inhoud is het professionaliseren van de vakgebieden een doel voor de komende tijd, het aansluiten op Agile werken en de samenhang van alle vakgebieden duiden en uitdragen. Aan de vóórkant van nieuwe initiatieven meedenken, sturen, adviseren en kader stellen i.p.v. aan de achterkant corrigeren en bijsturen.
 • Op een goede manier de verbinding aangaan met de vele stakeholders in het speelveld;
 • Het verder vormgeven aan de ingezette organisatieontwikkeling en cultuuromslag in een complexe organisatie;
 • Ook het opstellen van de strategische plannen zoals het jaarplan en het Business Informatie Plan vallen onder verantwoordelijkheid van jou als manager IV Office.

Je rapporteert aan de directeur IV Uitkeren en maakt samen met de overige (domein)managers onderdeel uit van het managementteam. Met hen werk je samen aan de uitdagingen binnen de domeinen en domeinoverstijgend. Je hebt een functionele lijn met het hoofd CIO Office op centraal niveau en je stemt af met de managers van de andere decentrale IV Offices.
Met jouw inbreng lever je een belangrijke bijdrage aan het verstrekken van uitkeringen aan burgers die dit nodig hebben.

Wat we van je verwachten

Jij maakt IV Office Uitkeren een prettige omgeving om te werken, geeft richting en sturing aan de IV-professionals en nodigt hen uit mee te denken over de strategie en bijpassende kaders. Je bent open en toegankelijk, met een juiste dosis humor. Je weet mensen te motiveren om met elkaar tot onderscheidende resultaten te komen.

Voor een succesvolle uitoefening van de functie verwachten we verder dat jij:

 • Een academisch werk- en denkniveau hebt, bij voorkeur richting informatica/bedrijfskunde;
 • Kennis hebt van informatiemanagement en het managen van een daarbij behorende organisatie en projecten;
 • In meerdere managementrollen in een bestuurlijke en politieke omgeving gewerkt hebt;
 • Ervaring hebt met het leidinggeven aan professionals; 
 • Als sparringpartner voor de directeur IV, domeinhouders en andere managers IV kunt functioneren;
 • Aantoonbare veranderkundige ervaring hebt in het inrichten van een organisatie op het gebied van informatievoorziening.

Gedragscompetenties
Naast de UWV brede gedragscompetenties klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid zijn de competenties visie, netwerken, leidinggeven, besluitvaardigheid en organisatiesensitiviteit van groot belang. De medewerkers van Uitkeren werken verder volgens de gedragskenmerken; vertrouwen, vakmanschap, verbetering en resultaat.

Je kiest als manager IV Office in jouw handelen de juiste balans in de thema’s uit het UWV-leiderschapsprofiel:

1. Onafhankelijk én politiek bestuurlijk sensitief
2. Eén UWV én eigen organisatieonderdeel
3. Mens- én zaakgericht
4. Ontwikkelen én sturen
5. Innoveren én stabiliseren

Wat je van ons kan verwachten

UWV biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin de ontwikkeling van zijn medewerkers centraal staat. Het HRM-beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie en vrijheid. Op deze wijze draagt het bestuur maximaal bij aan de zeer gewenste diversiteit, inclusiviteit en een werkklimaat waarin iedere medewerker maximaal gelegenheid krijgt te groeien binnen haar/zijn eigen functie.

Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden. De functie kent een bruto salaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van maximaal € 100.000 met een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

Iets meer over Uitkeren binnen ons bedrijf

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. Daarmee geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.

We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over UWV vindt u hier.

Divisie Uitkeren en Directie Informatie Voorziening
Uitkeren is een van de onderdelen (divisies) van UWV en levert een belangrijke bijdrage door:

 • Klanten die recht hebben op een uitkering inkomenszekerheid te bieden.
 • Te zorgen dat de communicatie met de klant duidelijk, toegankelijk en tijdig is.
 • Naar onze opdrachtgever SZW verantwoording af te leggen over het goed, snel en efficiënt verwerken van uitkeringen en het implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Bij deze divisie werken zo’n 5000 mensen verspreid over het gehele land. Onze ambitie is om een in alle opzichten landelijk werkende serviceorganisatie te zijn waarin we met vakkundige medewerkers en vakkundige managers werken aan drie kerntaken:
toegankelijke standaarddienstverlening met een hoge kwaliteit, persoonlijke service en effectief, efficiënt en wendbaar veranderen.

Informatievoorziening Uitkeren (IV)
IV Uitkeren is verantwoordelijk voor het realiseren en beheren van de bedrijfsprocessen en hun digitale ondersteuning van de divisie Uitkeren, voor een optimale ondersteuning van de collega's in de uitvoering. Bij IV Uitkeren werken we (wets)domein gestuurd voor de Ziektewet (ZW), Werkeloosheidswet (WW), Overige Soorten Werkeloosheid (OSW), Arbeids(on)geschiktheidswetten (AW) en Verwerking Financiële Verplichtingen (VFV). Samenwerken en de (interne) klant staan hierbij centraal. Kenmerkend voor medewerkers van IV is dat zij affiniteit hebben met Agile werken. Daarnaast werken we bij IV vanuit onze ROEP-waarden: Respect, Openheid, Eigen verantwoordelijkheid en Professionaliteit.

Het IV Office heeft binnen IV voor de divisie Uitkeren een prominente rol en bestaat onder andere uit de expertisegebieden Informatieplanning, Architectuur, Portfoliomanagement, Informatiebeveiliging & Privacy en Domeinondersteuning. Beleid en kaders voor de uitvoering van IV wordt op UWV centraal niveau geregisseerd. IV Office is verantwoordelijk voor de toepassing en borging van dit beleid en kaders voor het de divisie Uitkeren. Zo proberen we de uniformiteit en integraliteit over de divisies, ketens en afdelingen heen te borgen.

Voor het IV Office Uitkeren zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren manager die verantwoordelijk is voor het boeien en binden van circa 40 medewerkers binnen het office, met een managementteam van 1 teammanager en 5 leads.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Ben je geïnteresseerd in deze functie en acht je jezelf geschikt? Stuur je motivatiebrief en CV via de link van het vacaturebureau. Dit kan tot en met 7 oktober 2022.

Voor aanvullende informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Lysander Destellirer, directeur IV Uitkeren, via mail lysander.destellirer@uwv.nl of telefoon: 06-29 453470.

Voor informatie over de procedure kun je je wenden tot Ine Paans, adviseur Management Development (ine.paans@uwv.nl, tel. 06-21 980449).

Ter informatie: de volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure: een assessment, referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en intern en een VOG.

 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor Uitkeren
Andere vacatures in Amsterdam Sloterdijk