Business Security Officer UWV Gegevensdiensten

Amsterdam Sloterdijk, 36 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De BSO draagt zorg voor de beheersing, implementatie, monitoring en governance van Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) binnen het domein Datawarehouse en adviseert hierover de lead-BSO, directie en het management.

Team
De functie van BSO is gepositioneerd binnen het IV Office. Een team van 45 professionals op het gebied van Bedrijfs- en IT Architectuur, Portfoliomanagement, Gegevensmanagement, Autorisatiebeheer, Procesmanagement, Service Delivery Management, Capaciteitsmanagement en Informatiebeveiliging & Privacy. Het team IB&P bestaat momenteel uit 6 coördinatoren IB&P en één Lead BSO. De BSO met als aandachtsgebied DWH, valt onder de functionele aansturing van de Lead-BSO van Gegevensdiensten.

Verantwoordelijkheden
 • Draagt zorg voor het formuleren en onderhouden van de organisatieonderdeel-brede IB&P-strategie, visie en agenda. Adviseert gevraagd en ongevraagd directie en management inzake IB&P-thema’s, rekening houdend met uiteenlopende belangen, vigerend beleid, risico-afweging en UWV-brede prioritering. Doet dit mede op basis van in- en externe bevindingen of –eisen.
 • Ziet toe op de uitvoering van de AVG-gerelateerde processen die voortvloeien uit een wettelijke verplichting, zoals meldplicht datalekken, gegevensbeschermingseffectbeoordeling, inzage- en correctie recht en verzoeken om inlichtingen van de AP. Ondersteunt de directie met de interne en externe communicatie over, of naar aanleiding van, incidenten en risico’s op deze processen.
 • Is het interne aanspreekpunt binnen het organisatieonderdeel inzake IB&P-incidenten binnen het domein Datawarehouse.
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit en spreekt het management en de directie aan op het prioriteren en mitigeren van de IB&P-risico’s.

De functie wordt uitgevoerd binnen Wet - en regelgeving, UWV-strategie en beleid, het centrale IB&P-beleid en binnen de UWV-brede kaders van het vakgebied Informatievoorziening. Naast de hiërarchische aansturing vanuit de eigen lijn wordt de BSO functioneel (inhoudelijke sturing op het gebied van beleid en kaders) aangestuurd door de Lead BSO van Gegevensdiensten.
 

Wat we van je verwachten

 • Academisch werk- en denkniveau, vakgebied beveiliging en privacy.
 • Kennis van beveiliging en privacy en bijbehorende methoden, systemen en instrumenten.
 • Minimaal 5 jaar werk ervaring in vakgebied Informatiebeveiliging & Privacy.
 • Aantoonbare kennis van Datawarehouse en big data
 • Aantoonbare kennis en ervaring van werken in met data logistieke processen
 • Uitstekende adviesvaardigheden
Gedragscompetenties
De aanvullende competenties naast klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid, zijn:
 • Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Oordeelsvorming: Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
 • Visie: Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en langetermijnbeleid.
 • Groepsgericht leidinggeven: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken.
 • Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Wat je van ons kan verwachten

Je komt te werken binnen een leuke en dynamische divise met veel kennis en kunde. Daarbij maakt je onderdeel uit van een divisie die datagedreven werken mogelijk maakt. Omdat wij vakmanschap belangrijk vinden, ondersteunen wij je ook in je eigen leertraject. Daar krijg je ook de ruimte voor! Wij streven naar een goede werk – privé balans. Daarnaast bieden we een uitdagende baan en uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • Een marktconform bruto salaris tussen de €4.940,- en €6.425,- in functieschaal 11, op basis van een 38-urige werkweek. Afhankelijk van je kennis en ervaring kun je worden geplaatst in een aanloopschaal;
 • 13e maand uitkering, pensioenopbouw;
 • Uitgebreide doorgroeimogelijkheden binnen de gehele organisatie van het UWV;

Iets meer over Gegevensdiensten binnen ons bedrijf

Wij leveren als één UWV diensten aan onze klanten die worden gerealiseerd door divisie-overstijgende IV-ketens. Samenwerking is daarbij essentieel. Hierdoor bestaat er noodzaak voor en behoefte aan gezamenlijk beleid, kaders en richtlijnen: niet te veel en niet te weinig.

Binnen IV moeten we hier samen invulling aan geven. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de CIO van UWV, de overkoepelende regie op dit stelsel vindt plaats vanuit CIO Office en binnen de divisie vanuit de decentrale IV-Office.

Dit willen we bereiken door samenwerking tussen de verschillende onderdelen en disciplines, waarin vakmanschap centraal staat. Op basis van inzicht en overzicht worden afwijkingen gesignaleerd, oplossingsrichtingen gefaciliteerd en vindt zo nodig geleide escalatie plaats met respect voor elkaar. Dit stelsel wordt ondersteund met de juiste organisatie-inrichting, functies en bijbehorende mandaten.

Het CIO Office houdt zich bezig met het vormen en regisseren van beleid en kaders voor de uitvoering van IV UWV-breed. Dit wordt gedaan om de uniformiteit en integraliteit over de divisies, IV-ketens en afdelingen heen te borgen. Op decentraal niveau is IV-Office verantwoordelijk voor de implementatie, begeleiding en borging van dit beleid en de kaders voor het eigen organisatieonderdeel. Het doel is het bereiken van het juiste niveau van uniformiteit en integraliteit voor UWV.

De Business Security Officer (BSO) is het eerste aanspreekpunt voor de directie en het management voor het onderwerp Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P). De BSO heeft een richtinggevende verantwoordelijkheid door het opstellen van een visie met betrekking tot IB&P. De BSO voert zijn/haar werkzaamheden uit in samenwerking met de Chief Information Security Officer, Functionaris Gegevensbescherming, de Coördinator(en) IB&P en de overige IV-afdelingen en adviseert de directie met betrekking tot IB&P-risico’s.

Voor de divisie Gegevensdiensten zijn wij op zoek naar een BSO met als aandachtsgebied Datawarehouse. Dit is één van de IV-domeinen binnen Gegevensdiensten. Om deze functie goed tot uitvoer te brengen is IB&P-gerelateerde kennis van en ervaring met big data en data logistieke processen essentieel.

 

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

De vacature staat open tot en met 26 augustus 2022.
Bij voldoende geschikte reacties wordt deze vacature mogelijk eerder van de website verwijderd.
Selectieprocedure
Als professionele en maatschappelijke organisatie hecht UWV grote waarde aan een zorgvuldige omgang met klanten, hun gegevens en aan een veilige werkomgeving. Een zorgvuldige screeningsprocedure bij werving en selectie draagt hieraan bij.
De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure; referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en internet. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan gevraagd worden om originele diploma’s te tonen. Medewerkers die nieuw bij UWV in dienst treden wordt gevraagd om een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het afleggen van de UWV-ambtseed. Tijdens de selectieprocedure word je hierover nader geïnformeerd.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marion van der Zwaan, 06-28 48 35 90 (Marion.vanderZwaan@uwv.nl) of met Eliska Kupper, Teammanager IV Office, 06-81044202 (eliska.kupper@uwv.nl). Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Eric Brinkhuis, HRM, 06-1143 2867.

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor Gegevensdiensten
Andere vacatures in Amsterdam Sloterdijk