Manager Werkgeversdienstverlening WERKbedrijf

Heerlen, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De manager Werkgevers Dienstverlening heeft als doel de dienstverleningsvormen optimaal in te zetten voor zijn/haar team, afhankelijk van de vraag en de arbeidsmarktsituatie. Hij/zij ressorteert rechtstreeks onder de rayonmanager. De grootste uitdaging is de optimale samenwerking te creëren met de Werkzoekenden dienstverlening om zodoende de meest effectieve match tussen vraag en aanbod te realiseren.
De manager stuurt en beheerst binnen de regio, mens, markt en middelen op een wijze die past binnen de dynamische (politieke en organisatorische) context, en is aantoonbaar succesvol in de afgesproken resultaten.
Als resultaat- en budget medeverantwoordelijke manager geeft hij leiding aan een professionele team binnen de vestiging, gericht op het optimaal bij elkaar brengen van vraag en aanbod in een arbeidsmarktregio.
Gezien de dynamiek waarin UWV en met name het WERKbedrijf opereert, is het essentieel om als manager steeds de rol van verandermanager te kunnen vervullen. Alleen dan kunnen de steeds wijzigende koers en daarbij veran-derende dienstverleningsformules breed gedragen worden en succesvol zijn. Nauwe afstemming met de rayonmanager en de manager Werkzoekenden Dienstverlening (WZD) zijn daarbij essentieel. De afstemming en samenwerking met manager en medewerkers van WZD richt zich op het maken van gezamenlijke keuzen en de aanpak van de arbeidsmarktproblemen. De manager heeft zijn/haar contacten voornamelijk extern met gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties en gebruikt dit netwerk voor samenwerkingsdoeleinden. 
Het te behalen resultaat (managementcontract) binnen de gestelde landelijke kaders is de missie van de manager. Dit klinkt door in zijn/haar manier van leidinggeven. Sturing op resultaat en beheersing van de beschikbare middelen zijn hierbij de speerpunten. Zijn/haar doelstelling is aantoonbaar succesvol te functioneren binnen de dynamische omgeving van de organisatie en steeds veranderende dienstverleningsvraagstukken.

Wat we van je verwachten

Je bent iemand die zelfstandig kan functioneren, initiatief en verantwoordelijkheid neemt en kan functioneren in een team van collega managers. Je bent in staat een netwerk op te bouwen, te onderhouden en als essentiële basis van de werkzaamheden te gebruiken. Daarnaast ben je iemand die de medewerkers stimuleert zich te ontwikkelen en energiek en vernieuwend is binnen de gegevens kaders.

Functie-eisen:
• Afgeronde Hbo-opleiding (diploma vereist);
• Beschikken over uitgebreide actuele kennis van de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt, re-integratiemarkt en –middelen, onderwijs en sociale zekerheid;
• Ruime leidinggevende ervaring (indicatie minimaal 5 jaar) ;
• Affiniteit en ervaring met digitale dienstverlening;
• Kennis van de dienstverlening van het WERKbedrijf;
• Ervaring in samenwerking met gemeenten met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen is een sterke pre

Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende competenties:

• Ondernemerschap
• Leidinggeven
• Organisatieloyaliteit
• Omgevingsbewustzijn
• Onderhandelen

Wat je van ons kan verwachten

UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende abeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden,een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling.

Minimum salaris 4.196, maximum salaris 5.557 (bij een 38-urige werkweek)

Solliciteren kan tot en met 25 januari 2021, uitsluitend via de sollicitatie knop.

De gesprekken zullen worden gehouden in week 5 en/of 6. Het uitvoeren van een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Naast het sollicitatiegesprek maakt een klikgesprek met het managementteam deel uit van de selectieprocedure.
  
Bij indiensttreding in deze managementfunctie dient u recente Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen. 

Iets meer over WERKbedrijf binnen ons bedrijf

De breedte van onze dienstverlening en het maatschappelijke speelveld zorgen voor een veelzijdige en dynamische werkomgeving met veel aandacht voor persoonlijke ontplooiing.
 
De dienstverlening aan werkgevers is gebaseerd op de volgende pijlers:
• Transparantie.
De werkgever weet door onze informatie wat hij moet doen om personeel te vinden en weet daarbij wat hij van ons kan verwachten. Het motto daarbij is: doen wat je zegt en zeg wat je doet. We zijn ook open over onze eigen doelen om zo veel mogelijk klanten vanuit de uitkering naar betaald werk te helpen.
• Vraaggericht.
We zijn primair gericht op de arbeidsmarkt en de vraag van werk-gevers. We onderzoeken en analyseren de arbeidsmarkt zowel lokaal als regio-naal en signaleren daarbij mogelijkhe-den en knelpunten voor werkgevers. We proberen met ons aanbod aan mensen zo goed mogelijk in te spelen op de vraag.
• Samenwerking.
We zijn gericht op sa-menwerking om optimaal gebruik te maken van kennis, producten en dienst-verlening van derden zoals intermedi-airs, werkgevers en branches, scholing- en kenniscentra.
• Slagvaardig.
We handelen snel en adequaat.
• Creatief en innovatief.
Onze medewerkers hebben een can-do-mentaliteit. Voor elk vraag is er wel een oplossing te vinden. Als het niet linksom kan, doen we het rechtsom.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met:
Manuel Stoffels, Rayonmanager, tel: 0615328608, mail: manuel.stoffels@uwv.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met:
Pascal Perriens, HR Businesspartner, tel: 0646276097, mail: pascal.perriens@uwv.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor WERKbedrijf
Andere vacatures in Heerlen