Strategisch Account Manager Gegevensdiensten

Amsterdam Sloterdijk, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De functie van Strategisch Accountmanager bij Gegevensdiensten is pittig en veelzijdig.
-           Naast relatiebeheerder ben je ook strategisch adviseur ten aanzien van het producten- en dienstenportfolio van Gegevensdiensten. Je moet dan ook beschikken over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en een zeer goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebben.
-           Als de situatie daarom vraagt, treed je ook op als gegevensmakelaar, voorlichter en soms troubleshooter. Het is nodig dat je kansen en risico’s snel kunt inschatten, oplossingen kunt vinden en medestanders enthousiast kunt houden.
-           De Strategisch Accountmanagers werken voor interne en externe accounts. De externe zakelijke afnemers van Gegevensdiensten komen zowel uit de publieke als de private sector. Je moet je moeiteloos in verschillende organisatieculturen en op verschillende niveaus kunnen bewegen.

Het werk van Gegevensdiensten is kennisintensief en sterk ICT-gerelateerd. Wijzigingen in wet- en regelgeving zijn van grote invloed op de activiteiten en producten van Gegevensdiensten. Als Strategisch Accountmanager heb je daarom ook veel te maken met krachtenvelden die horen bij het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces. Het is jouw verantwoordelijkheid om ook in zo’n complexe omgeving de relatie tussen Gegevensdiensten en afnemers professioneel en transparant te managen. 
 

Wat we van je verwachten

Gedragscompetenties
De kandidaat die wij zoeken, is een accountmanager in hart en nieren, iemand met zichtbaar plezier in het werk op wie in bijzondere gevallen ook buiten kantoortijden een beroep gedaan kan worden. Hij of zij is een netwerker, iemand die kansen en win-win situaties creëert en die doorzet tot het succes behaald is. De kandidaat heeft een open en enthousiaste houding en voelt zich thuis in overleggen op bestuurlijk niveau. In het optreden is hij of zij uitnodigend en initiatiefrijk. Wij vragen een aantoonbaar zeer goede ontwikkeling van de volgende competenties: visie, onderhandelen, netwerken, omgevingsbewustzijn en marktgerichtheid. Het spreekt voor zich dat de UWV-competenties klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid uitstekend worden beheerst.

Vakinhoudelijke competenties
Voor het succesvol uitvoeren van de functie is aantoonbaar WO werk- en denkniveau noodzakelijk. Daarnaast moet de kandidaat snel kennis kunnen opbouwen van de gegevenshuishouding van UWV én van de bedrijfsprocessen van zowel leveranciers als afnemers van gegevens. Een gedegen opleiding in en ervaring met ICT en marketing is hiervoor noodzakelijk. Bovendien is kennis nodig van de nationale en Europese overheidsprogramma’s die toezien op E-dienstverlening en gegevensuitwisseling. Een goed analytisch vermogen, goede luistervaardigheid en een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid zijn vereist.

 

Wat je van ons kan verwachten

Wij bieden een uitdagende, impactvolle functie in een dynamische werkomgeving. Je draagt vanuit Gegevensdiensten bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Enerzijds zul je veel zelfstandig aan het werk zijn, anderzijds werk je aan gezamenlijke doelen met je collega accountmanagers. Je krijgt veel kansen om voor zakelijke relaties en voor UWV hét verschil te maken. Bovendien werk je in een omgeving waarin je je professionele en persoonlijke vaardigheden verder kunt ontwikkelen.
Salaris: € 4.730,17- € 6.151,79, afhankelijk van kennis en ervaring.

Werken bij UWV is meer dan werk. Je zoekt altijd verdieping in je vak. Tegelijkertijd wil je ook bijdragen aan iets dat groter is dan jezelf.
Zinvol werk plús een inhoudelijke uitdaging. Wij noemen dat Zinhoud.
Want bij UWV werk je elke dag aan een samenleving waarin iedereen een plek kan vinden.


 

Iets meer over Gegevensdiensten binnen ons bedrijf

De divisie Gegevensdiensten is een belangrijke schakel in het gegevensverkeer tussen aanbieders en gebruikers van gegevens over loon-, uitkerings- en arbeidsverhoudingen en over gegevens in het Doelgroepregister. Gegevensdiensten heeft als functie het verzamelen en beheren van deze gegevens evenals het adviseren over het gebruik van deze gegevens.
Gegevensdiensten streeft ernaar hergebruik van gegevens te bevorderen en meervoudige uitvraag van gegevens te reduceren. Gegevensdiensten heeft de ambitie om te groeien van een gegevensdienst naar een gegevensexpert.
Onze missie is: ‘Wij helpen afnemers en burgers bij het realiseren van lastenverlichting en administratief gemak. Dit door hen op een betrouwbare en juiste manier gegevens en informatie uit het domein werk en inkomen te leveren.’
De belangrijkste kernwaarden hierbij zijn eenvoud, toegankelijkheid en integriteit. Gegevensdiensten moet zich bewijzen als een vanzelfsprekende gegevensbank voor burgers, bedrijven en overheid. Een gegevensbank die de concurrentie niet schuwt, maar juist aan kan. Resultaatgerichtheid, snelheid en marktgerichtheid moeten het handelen van Gegevensdiensten beheersen.
Er vindt een verdere verschuiving plaats van handarbeid naar technische intelligentie waarbij de kwaliteit van de data wordt verbeterd en er hogere eisen worden gesteld ten aanzien van continuïteit, actualiteit en beschikbaarheid van data.
Binnen de afdeling Uitvoering van de divisie Gegevensdiensten bestaat het team Leveren & Service. In verband met vertrek van een collega en door uitbreiding van werkzaamheden zoeken wij voor dit team een nieuwe collega in de functie van Strategisch Accountmanager.
Het team Leveren & Service valt binnen het uitvoeringsdomein ‘Leveren’. In dit domein worden via verschillende leverkanalen gegevens ontsloten voor zakelijke afnemers. Een team van momenteel 4 Strategisch Accountmanagers onderhoudt de relatie met de zakelijke afnemers, kent hun informatiebehoefte en hun bedrijfsvraagstukken, en zet op basis hiervan gegevensproducten af. De Strategisch Accountmanagers adviseren daarnaast op strategisch niveau, zowel intern als extern, over de waarde en over toepassingsmogelijkheden van de gegevens waarover UWV beschikt.

 

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

  • Voor deze functie is het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mogelijk van toepas-sing. Tijdens de selectieprocedure krijg je informatie over de aanvraag van de VOG.
  • Ga je eventueel nog op vakantie? Geef dit dan aan in je sollicitatiebrief
Ben je op zoek naar een mooie uitdaging en spreekt deze vacature je aan, stuur dan je brief met motivatie en CV uitsluitend via de solliciteren-link (op het vorige scherm). Dit kan tot en met 1 maart 2020.

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Claar van Oppen, manager, , 06-29219693  claar.vanoppen@uwv.nl).

Bij voldoende geschikte reacties wordt de vacature van de site verwijderd
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Andere vacatures in Amsterdam Sloterdijk