Staf Arbeidsdeskundige WERKbedrijf

Emmen, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De Staf Arbeidsdeskundige is een regisserende adviseur. In deze functie neem je initiatief en leiding in het adviseren in het professionele kwaliteitshandelen en de kwaliteitssturing binnen het totale Arbeidskundige vakgebied. Daarnaast draag je zichtbaar en initiërend bij aan de realisatie van de professionele en innovatieve dienstverlening door het WERKbedrijf.
Je taken zijn:

 • Verzorgen van  instructies bij nieuw beleid en wet- en regelgeving. Het instrueren en begeleiden van nieuwe medewerkers.
 •  Het vervullen van een consult- en vraagbaakfunctie t.a.v. in jouw aandachtsgebied gelegen aspecten van de uitvoering van de sociale verzekeringen.
 • Adviseren van het management over te nemen verbeteringsmaatregelen.
 • Overleggen met collega stafmedewerkers van andere disciplines bij inhoudelijke problemen in de gevalsbehandeling, vanuit de 1 UWV gedachte.
 • Initieren en onderhouden en bevorderen van intercollegiaal overleg,
 • Het Bespreken van  resultaten van de medewerkers met de lijn.
 • Coachen van medewerkers in de uitoefening van de functie en stimuleert een actieve , initiërende en zelfstandige houding van de arbeidsdeskundigen.
 • Beoordelen van de vakinhoudelijke kwaliteit van arbeidsdeskundigen, rapporteren aan de Districts/Regiomanager, danwel Manager Werkzoekendedienstverlening AG.
 •  Organiseren en initieren van opleidingen voor nieuwe arbeidsdeskundigen en vervullen in voorkomende gevallen van de mentorrol;
 • Adviseren van management bij werving en selectie.
 • Zorgen voor draagvlak en inbedding van de oplossingsrichtingen.
 • Groepsgewijs instrueren van functionarissen in het district.
 • Signaleren van  trends in de uitvoering en rapporteren aan de lijn, ad-en en staffunctionarissen.
 • Functioneren  als linking pin tussen de Uitvoering en de Centrale Staf van het WERKbedrijf.
 • Vervullen van een rol in de samenwerking met gemeentes en stakeholders binnen de arbeidsmarktregio.

Wat we van je verwachten

Je bent iemand die zelfstandig kan functioneren, initiatief en verantwoordelijkheid neemt en kan functioneren in een team van collega managers. Er wordt veel waarde gehecht aan goede communicatieve en contactuele vaardigheden en ook aan een representatief optreden. Je kunt goed samenwerken en luisteren. Je beschikt over een helicopterview op het (divisie overstijgend) AG klantproces, bent een netwerker en hebt inzicht in het speelveld van werkgever, gemeente en stakeholder. Door je klant-, service-, en resultaat gerichte houding ben je zeer goed in staat om adviezen te geven. Daarnaast ben je iemand die de medewerkers stimuleert zich te ontwikkelen en energiek en vernieuwend is binnen de gegevens kaders.

Functie-eisen:

 • Functioneert op HBO+ niveau;
 • HBO opleiding met aanvullende opleidingen op academisch niveau op het terrein van arbeidsbelasting en Organisatiekunde;
 • Geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige (SKO);
 • Kent en gebruikt de standaardprotocollen en richtlijnen voor arbeidsdeskundig handelen;
 • Heeft ruime en brede relevante werkervaring;
 • Toont adviesvaardigheden en analytisch;
 • Kent en gebruikt theorieën, methoden en instrumenten van specialistisch vakgebied;

Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende competenties:
•          Probleemanalyse
•          Coachen
•          Oordeelsvorming
•          Initiatief
•          Overtuigingskracht

Wat je van ons kan verwachten

Het salaris ligt, afhankelijk van je ervaring, tussen € 4.196,83 en € 5.557,95 per maand (bij een 38-urige werkweek). We hebben zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een 13e maand, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke studiemogelijkheden. Het betreft een functie voor 32-38 uur, waarbij in eerste instantie een dienstverband voor een jaar wordt aangegaan met het vooruitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 

Iets meer over WERKbedrijf binnen ons bedrijf

Bij UWV WERKBedrijf komen arbeidsbemiddeling en re-integratie bij elkaar. Het is het trefpunt voor werkzoekenden (ondersteuning bij zoeken van werk en aanvragen van uitkering) en werkgevers (vacaturebehandeling, ontslag- en tewerkstellingsvergunningen).

Missie, visie, jaarplan
Steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
Dit betekent:
•            Iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag
•            Iedereen die kan werken direct bereikbaar maken voor werkgevers.

Dit doen we door:

 • Werkzoekenden online en offline te ondersteunen bij het zo snel mogelijk weer aan het werk gaan;
 • Het bevorderen van baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 •  Het ontsluiten van arbeidsmarktinformatie;
 •  Het aanbieden van de grootste vacaturebank;
 •  Een schakel te vormen tussen werkgevers en publieke en private partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
 • Het uitvoeren van ondersteunende wettelijke taken     

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Meer informatie over de vacature bij:
Otto Mulder, Manager Werkzoekendendiestverlening
Telefoon: 06-11 38 08 98
otto.mulder@uwv.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure bij:
Gert Jan Metz, Regiomanager
Telefoon: 06-51 09 33 46

De vacature loopt tot 16 december 2019.