Kwaliteitsadviseur BC&K Uitkeren

Amsterdam Delflandlaan, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

Als Kwaliteitsadviseur maak je onderdeel uit van de afdeling BC&K in het district. Je adviseert op proactieve wijze het management op het gebied van kwaliteits- en risicomanagement. Je beschikt over bedrijfskundig inzicht zodat knelpunten worden opgelost, dan wel voorkomen. Als Kwaliteitsadviseur BC&K District heb je een functionele rol naar de Teammanagers Uitkeren van de WW en AW teams, waar kwaliteitstaken worden uitgevoerd. Je geeft verbeteradviezen op district- en medewerkersniveau. Ook draag je bij aan het nemen van preventieve (beheers)maatregelen en aan de leer- en verbetercyclus op teamniveau. Je doet dit onder meer door het uitvoeren van kwaliteitstaken zoals controleren, auditing, analyseren, adviseren, rapporteren en coördineren. 
De belangrijkste onderdelen van de functie:
• Je past het kwaliteitsmanagementsysteem toe, toetst het en voert op de werking daarvan risicoanalyses uit en bepaalt waar afbreukrisico’s ontstaan;
• Je stelt (proces) verbetervoorstellen op voor het districtsmanagement;
• Je adviseert en bent sparringpartner van het districtsmanagement op het terrein van bedrijfsvoering, professioneel handelen, dienstverlening en kwaliteitszorg;
• Je voert thematische kwaliteitsonderzoeken en periodieke audits uit op werkprocessen en de bedrijfsvoering en adviseert naar aanleiding van de uitkomsten;
• Je ontwikkelt instrumenten en methoden en zet deze in om de kwaliteit van het werk te verbeteren;
• Je adviseert bij managementcontracten, verantwoordingsrapportages en voortgangsrapportages in het kader van de planning- en control cyclus en de kwaliteitscyclus;
• Je toetst de geleverde managementinformatie uit het district op juistheid en betrouwbaarheid en adviseert hierover aan het management;
• Je monitort de implementatie van wijzigingen in het beleid, aangepaste wet- en regelgeving, processen en systemen;
• Je analyseert en adviseert met betrekking tot de effecten van geïmplementeerde verbetervoorstellen en trekt een vergelijking met de resultaten.

Wat we van je verwachten

• Je beschikt over aantoonbaar HBO niveau op het gebied van bedrijfskunde en/of organisatiekunde, 
aangevuld met een relevante opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement;
• Je bent uitstekend op de hoogte van recente ontwikkelingen en trends op het vakgebied; je kent en gebruikt 
de theorieën, methoden en instrumenten van je vakgebied zoals risicomanagement, LEAN, INK, peer review en onderlinge toetsing;
• Je hebt grondige kennis van procesmanagement en resultaatgerichte bedrijfsvoering (business control);
• Je hebt ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties;
• Je hebt globale kennis van de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en de plaats van 
UWV in de keten binnen het eigen bedrijfsonderdeel;
• Je beschikt over adviesvaardigheden die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan het districtsmanagement


Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgericht) beschik je over de volgende competenties:

• Oordeelsvorming
• Initiatief
• Overtuigingskracht
• Leervermogen
• Impact
De kwaliteitsadviseur is in ons district de spin in het web als het gaat om het verbeteren en uitdragen van 
kwaliteit, vakmanschap en continu verbeteren. 
Dit vraagt naast kennis, kunde en ervaring een flinke dosis persoonlijke kwaliteiten.
Je deinst er niet voor terug om voor een groep te staan, weet je visie goed over te brengen en je weet mensen te motiveren. Daarnaast word je  niet uit het veld geslagen bij een tegenvaller, ben je vasthoudend en denk je in kansen en uitdagingen. 

Wat je van ons kan verwachten

Naast een uitdagende baan die bijdraagt aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan onze klanten van de divisie Uitkeren bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onderdeel hiervan zijn een goed salaris, een eindejaarsuitkering een goede pensioenvoorziening en een aantrekkelijke regeling voor opleiding en ontwikkeling.
Dienstverband: Tijdelijk voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Salarisindicatie bij een 38-urige werkweek: Minimaal € 3.084,73 en maximaal € 4.277,39 bruto per maand

Iets meer over Uitkeren binnen ons bedrijf

UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarktdienstverlening. UWV is van mening dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. En dat de maatschappij het best functioneert als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. 
De missie van UWV is: “Wij willen samen met onze partners verschil maken door werken te bevorderen. We zorgen snel voor inkomen als werken onmogelijk is”. 
De divisie Uitkeren levert hieraan een bijdrage. Onze opdracht daarbinnen is het snel en correct verzorgen van uitkeringen, wanneer werk niet of niet direct mogelijk is. Als motto hanteren we “snel, eenvoudig en betrouwbaar”. Wij handelen vanuit onze kernwaarden respect, openheid, eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit en integriteit

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wij verzoeken je uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

 
Solliciteren
Wanneer jij vindt dat je in het gestelde profiel past en je beschikt over de juiste ambities, dan ontvangen we graag jouw sollicitatie bestaande uit een motivatiebrief en cv. Je kunt tot en met 26 mei a.s. je gemotiveerde brief en cv uploaden, uitsluitend via de solliciteren-link op het vorige scherm.
Ben je komende periode vrij of ben je nog van plan verlof op te nemen? Geef dit dan aan in je sollicitatie! 

Voordat je in dienst kunt treden dien je een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Tijdens de selectieprocedure krijg je informatie over de aanvraag van de VOG.
 
Ben je in komende periode vrij of ben je nog van plan verlof op te nemen? Geef dit dan duidelijk aan in je sollicitatie.


Vragen?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dennis van de Geer, manager BC&K divisie Uitkeren Groot Amsterdam (06-53 71 46 10). 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor Uitkeren
Andere vacatures in Amsterdam Delflandlaan