Stages

Stages

Indien er binnen UWV ruimte is voor een stageplaats, wordt hiervoor een vacature op onze site geplaatst. Open en/of gerichte reacties worden door UWV Vacaturebureau beoordeeld en vervolgens doorgestuurd naar de HRM-adviseur.

UWV Vacaturebureau draagt zorg voor het versturen van zowel een ontvangstbevestiging als de melding van een match. Ook bij een eventuele afwijzing word je door het UWV Vacaturebureau geïnformeerd.