Sociaal Medisch

Een bijdrage leveren aan het perspectief van onze klanten? Bij UWV zijn we altijd op zoek naar mensen die willen werken aan perspectief.Werken bij UWV als verzekeringsarts

Zoek je een baan als arts bij UWV en wil je weten wat Sociale Geneeskunde zo bijzonder maakt? Loop een dag mee met een verzekeringsarts van UWV. Bekijk voor meer informatie de vacature.

Ons vakgebied

Wanneer mensen arbeidsongeschikt zijn of raken voert UWV sociaal-medische beoordelingen uit. Hierin bepalen onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen of iemand met een beperking nog kan werken en zo ja, wat voor participatiemogelijkheden er mogelijk zijn. Ook adviseren en begeleiden wij mensen zonder werkgever die ziek zijn over hun herstel en re-integratie. Op diverse locaties werken teams van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en hun administratieve ondersteuning aan deze taak.
Ons expertisecentrum levert kennis op het gebied van verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde. Deze kennis is gebaseerd op ervaring en deskundigheid van de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Het sociaal-medisch vakgebied ontwikkelt zich voortdurend. Daarbinnen willen wij hét gezaghebbende expertisecentrum in Nederland zijn en blijven. Daarom werken wij samen met (internationale) kennis- en onderzoeksorganisaties, patiëntenverenigingen en beroepsgroepenorganisaties.

Onze klant

Onze klant kan door zijn ziekte of handicap niet meer of minder goed werken. Hierdoor kan hij in de situatie komen dat hij een uitkering nodig heeft. Wij beoordelen of hij met zijn beperking nog kan werken. Ook kijken we of hij mogelijk een voorziening nodig heeft, aangepast werk of minder uren zou moeten werken. Op basis van ons sociaal-medische beoordeling bepalen wij de mate van arbeidsongeschiktheid, die kan leiden tot een WIA-, Wajong-, WAZ-, WAO-, of Ziektewetuitkering. Mocht een klant kortere of langere tijd weer kunnen werken, dan kunnen wij advies geven over de mate van arbeidsgeschiktheid en over de beste manier om weer te participeren.
Bij ons staat de klant als mens centraal. Niet of minder kunnen werken, betekent meestal minder inkomsten. Dit is een ingrijpende gebeurtenis. De uitkomst van een sociaal-medische beoordeling door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV kan dus grote gevolgen hebben voor iemands werk, financiën en toekomst.

Kristel Weerdesteijn

Ciska Nuijten

Arts in opleiding tot specialist (AIOS)

'UWV is een organisatie in beweging, met mogelijkheden voor iedereen'

Toos Krah

Toos Krah

Arbeidsdeskundige

'Via mijn contact met klanten kan ik UWV een menselijk gezicht geven.'

Jouw rol

De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen als team de mate van iemands arbeidsongeschiktheid. Dit vormt de basis voor de re-integratie en de hoogte van de eventuele uitkering. Wij doen deze sociaal-medische beoordeling namens de overheid of namens de gemeente. Als verzekeringsarts beoordeel je de (medische) belastbaarheid van de klant. Als arbeidsdeskundige beoordeel je de mogelijkheden voor werk en ondersteuning, aan de hand van deze belastbaarheid. Misschien kan een klant weer werken na het volgen van een opleiding of een aanpassing van de werkplek. Door gesprekken met de klant en door je te verdiepen in zijn (medische) achtergrond maak je een afgewogen oordeel.

Sociaal medisch

Jouw perspectief

Wij bieden je een werkomgeving met mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei, eigen inbreng en ontwikkeling binnen diverse domeinen. Denk hierbij aan management, onderzoek, specialisatie en beleid. Verzekeringsartsen krijgen bij ons een vierjarige opleiding in de praktijk van UWV. De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) verzorgt het onderwijs. De nadruk ligt op directe toepassing van de theorie in de praktijk. Jouw werk vormt binnen de opleiding het vertrekpunt.
De opleiding tot arbeidsdeskundige van UWV volgt het principe van werkplek leren. Net als bij de opleiding tot verzekeringsarts vormt jouw werk het vertrekpunt.