Juridisch / economisch

Een bijdrage leveren aan het perspectief van onze klanten? Bij UWV zijn we altijd op zoek naar mensen die willen werken aan perspectief.

Economisch juridisch

Ons vakgebied

De uitvoering van de sociale zekerheid kan door tegenstrijdige belangen geschillen veroorzaken. Wij willen deze geschillen integer oplossen. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan hierbij centraal. Binnen UWV helpen wij de verschillende afdelingen om deze geschillen te voorkomen. Naast het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken heeft UWV een juridische afdeling, accountants, een afdeling Handhaving en Financieel Economische Zaken, allen afdelingen met juridisch/economische raakvlakken. Verder adviseren wij de wet- en regelgever, de Raad van Bestuur en de divisiedirecties op het gebied van wet- en regelgeving en beleid.

Onze klant

Onze klanten kunnen het niet eens zijn met een beslissing van UWV. Bijvoorbeeld over de mate van arbeidsongeschiktheid of de hoogte van een uitkering. Het gaat hier vaak om ingrijpende zaken in het leven van de klant. Zij kunnen bewaar maken en eventueel daarna in beroep gaan. Wij nemen contact op met de klant en soms kan in zo’n gesprek al veel opgelost worden. Maar ook intern hebben wij een omvangrijke taak in het adviseren en ondersteunen van onze collega’s (onze interne klanten) over juridisch/economische zaken. Om de klant zo goed mogelijk te helpen, verbeteren we voortdurend onze dienstverlening en herzien wij die vanuit zijn positie.

Yvonne Bekema

Yvonne Bekema

Medewerker Bezwaar

'Ik zorg dat klanten onze beslissingen snappen doordat ik de wet duidelijk aan hen kan uitleggen.'

Peter Weide

Peter Weide

Medewerker kwaliteit

'Ik werk al jaren met plezier bij UWV en met voldoening voor het werk dat ik mag verrichten voor de klant.'

Jouw rol

Jij bent binnen UWV de specialist op juridisch/economisch gebied. Je kent de sociale wet- en regelgeving en de procedures van UWV. Met jouw afwegingen en beslissingen draag je direct bij aan oplossingen voor de (interne) klant. Je weet hoe om te gaan met bezwaar- en klachtenprocedures of mediation. En intern geef je juridisch dichtgetimmerde adviezen. Je zet je in voor de gemeenschappelijke doelstellingen binnen je team en een professioneel werkklimaat. Vakinhoudelijk lever je een bijdrage aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit en verdere professionalisering van de dienstverlening van UWV.

Juridisch/economisch

Jouw perspectief

Het programma Leren & Ontwikkelen van de UWV academie biedt je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden uit te breiden. We hebben een actueel opleidingen- en trainingsaanbod voor je samengesteld.

Beschikbare vacatures

  • Geen vacatures gevonden