Administratief

Een bijdrage leveren aan het perspectief van onze klanten? Bij UWV zijn we altijd op zoek naar mensen die willen werken aan perspectief.

Administratief

Ons vakgebied

Als iemand (tijdelijk) niet kan werken, kan hij bij UWV een uitkering aanvragen. Wij zorgen dan voor het afhandelen van de uitkeringsaanvragen en het betalen van de uitkeringen. Het is belangrijk dat dit zo snel en correct mogelijk gebeurt. Ons doel is dat de klant snel weet waar hij recht op heeft. En dat het juiste bedrag op tijd op zijn rekening staat. Daarnaast innen wij ook de betalingen aan UWV, bijvoorbeeld als een klant te veel uitkering heeft ontvangen. Wij houden ons dan ook voor een groot deel bezig met alle administratie die nodig is voor de uitvoering van deze taken.

Onze klant

Iedere (potentiële) klant wil weten of hij recht heeft op een uitkering. Hoe hoog zijn uitkering is en wanneer wij het bedrag op zijn rekening storten. Ook als er veranderingen zijn in de hoogte of duur van zijn uitkering. Het is belangrijk dat wij op tijd alle uitkeringen betalen zodat onze klanten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Daarbij moet hij moet niet alleen weten waar hij recht op heeft maar ook wat wij van hem verwachten. Zo moet hij veranderingen in zijn situatie altijd op tijd aan ons doorgeven.

Sunay Yilmaz

Sunay Yilmaz

Beslisser WW

'Ik kan onze klanten duidelijkheid geven over hun inkomen.'

Danielle Roelofsen

Danielle Roelofsen

Uitkeringsdeskundige

'Ik krijg de mogelijkheid om volop te investeren in mijn carrière.'

Jouw rol

Het uitvoeren van onze taken gebeurt in verschillende functies. Van administratief medewerker tot directeur. In al het werk is eigen verantwoordelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Op integere wijze voer je de sociale verzekeringswet- en regelgeving uit. Je beoordeelt aanvragen en zorgt voor de juiste en snelle administratieve afhandeling. Hiervoor verzamel en beheer je gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen. En krijgt een klant onterecht te veel uitkering? Dan zorg jij op een klantvriendelijke en juiste manier dat de klant dit uitkeringsgeld aan ons terugbetaalt. Je zoekt met anderen naar oplossingen, en je verliest het belang van de klant hierbij niet uit het oog. Hiervoor heb je veel contact met andere collega’s binnen UWV, werkgevers, arbodiensten en uitzendbureaus.

Administratief

Jouw perspectief

Ons werkveld, de wetgeving en de klantvraag veranderen steeds. Er komen steeds nieuwe uitdagingen op je af. Het is dan ook belangrijk dat we ons blijven ontwikkelen. Je krijgt de ruimte om te groeien in je werk. Je maakt afspraken over prestaties en ontwikkelpunten. We bieden je opleidingen, trainingen, coachtrajecten en employability en ontwikkelscans. Daarnaast hebben we de UWV Academie met een uitgebreid aanbod aan cursussen, expert meetings en workshops. Alle deze activiteiten helpen jou in je ontwikkeling in kennis, kunde, houding en gedrag.

Beschikbare vacatures

  • Geen vacatures gevonden