Contact met UWV over privacy of uw persoonsgegevens

Ik wil contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming

Wilt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming? Bijvoorbeeld omdat u een klacht heeft over de manier waarop UWV is omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een brief sturen naar:

Bureau gegevensbescherming UWV
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 58285
1040 HG AMSTERDAM

U kunt ook een e-mail sturen naar: . U kunt via dit e-mailadres geen verzoek doen voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Let op: stuur geen vertrouwelijke gegevens via e-mail. Wilt u vertrouwelijke gegevens aan de functionaris gegevensbescherming sturen? Doe dit dan alleen via de post. Als u niet tevreden bent over de reactie van UWV, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.