• Uw IP-adres (bij online dienstverlening zoals de chat, MS Teams en berichten in de Werkmap en Mijn UWV).