Zwangerschaps- en bevallingsverlof en uitkering

Berekening van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is 100% van uw dagloon. Wij berekenen uw dagloon op basis van het sv-loon dat u verdiende tijdens het dienstverband waarin uw zwangerschaps- en bevallingsverlof begon.

We kijken daarbij naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste volledige maand of de op 1 na laatste volledige 4-wekenperiode voor de eerste dag van uw verlof (referteperiode). Er is dus altijd 1 volledige maand of 4-wekenperiode die niet meetelt.