Binnen 4 weken nadat uw verlof is ingegaan, krijgt u de brief met de beslissing over uw aanvraag voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Hierin staat hoelang uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering duurt en hoe hoog de uitkering zal zijn. Ook staat in de beslissingsbrief wanneer uw uitkering begint.

Hoogte van de zwangerschapsuitkering

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is 100% van uw dagloon. Wij baseren uw dagloon op de uitkering die u had voordat u met verlof ging. Had u naast uw uitkering ook loon? Dan krijgt u vaak 2 uitkeringen.

Maximumdagloon

Houd er rekening mee dat er voor uw uitkering een maximumdagloon van € 228,76 geldt. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit bedrag.

Plichten

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft.