Ik heb een WW-uitkering
  • Wordt u ziek voordat uw zwangerschapsverlof begint? En komt dit door uw zwangerschap? Dan heeft u in deze periode recht op een Ziektewet-uitkering. De hoogte van deze Ziektewet-uitkering is 100% van uw dagloon. Als uw zwangerschapsverlof begint, krijgt u een zwangerschapsuitkering.
  • Wordt u ziek voordat uw zwangerschapsverlof begint, en komt dit niet door uw zwangerschap? En is dit nog voor de flexibiliseringsperiode? Dan loopt uw WW-uitkering maximaal 13 weken door. Als u na die 13 weken nog ziek bent en uw zwangerschapsuitkering is nog niet ingegaan, dan krijgt u een Ziektewet-uitkering totdat uw zwangerschapsuitkering begint.
  • De WW-uitkering als u ziek bent kan ook korter zijn dan 13 weken: de WW-uitkering stopt eerder als uw recht op WW eindigt. De WW-uitkering stopt bij ziekte ook altijd in de flexibiliseringsperiode.
  • Bent u ziek tijdens de flexibiliseringsperiode, en is uw zwangerschapsverlof nog niet ingegaan? Dan krijgt u een Ziektewet-uitkering totdat uw zwangerschapsverlof ingaat. De hoogte van deze Ziektewet-uitkering is 100% van uw dagloon. Als uw zwangerschapsverlof ingaat, dan krijgt u een zwangerschapsuitkering.
Ik heb een Ziektewet-uitkering

Als u een Ziektewet-uitkering heeft en u bent nog ziek voordat uw verlof ingaat, dan loopt uw Ziektewet-uitkering gewoon door tot de datum waarop uw zwangerschapsverlof ingaat. Als u ziek bent door uw zwangerschap, dan is uw Ziektewet-uitkering 100% van uw dagloon, in plaats van 70%. Als uw zwangerschapsverlof begint, dan krijgt u een zwangerschapsuitkering.

Ligt de door u gekozen ingangsdatum van het zwangerschapsverlof in de flexibiliseringsperiode? En wordt u ziek of had u al een Ziektewet-uitkering voor de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof? Dan krijgt of houdt u over deze ziektedagen een Ziektewet-uitkering. Uw Ziektewet-uitkering in deze periode is altijd 100% van het dagloon (ook als u niet ziek bent door de zwangerschap, maar door een andere oorzaak). Wij trekken het aantal dagen dat u ziek bent in de flexibiliseringsperiode af van uw verlofperiode na de bevalling. Uw bevallingsverlof stopt dan waarschijnlijk eerder dan u had gepland.

Ik heb een loongerelateerde WGA-uitkering

Bent u ziek door uw zwangerschap of bevalling en had u een loongerelateerde WGA-uitkering? Dan loopt deze uitkering door tot een periode van 10 tot 8 weken voor de dag na uw uitgerekende datum. Vanaf dan krijgt u een zwangerschapsuitkering. De precieze datum hangt af van het moment dat u de zwangerschapsuitkering en het zwangerschapsverlof laat ingaan.