Hoe u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvraagt, hangt af van de uitkering die u heeft.

Als u een WW-uitkering heeft, dan vraagt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan via Mijn UWV. Dit doet u 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag. Dit doet u 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag.

Als u een andere uitkering dan WW heeft, dan vraagt u het aanvraagformulier voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering telefonisch aan. Dit doet u vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Vraag om het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’.

Bewaar uw zwangerschapsverklaring

Bewaar in uw eigen administratie de zwangerschapsverklaring waarop staat dat u zwanger bent van een meerling. U hoeft de verklaring niet mee te sturen met de aanvraag. Bewaar de verklaring tot in elk geval 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het kan namelijk voorkomen dat wij alsnog om de verklaring vragen.

Beslissing over uw aanvraag

Binnen 4 weken na ingang van uw verlof krijgt u van ons een brief met de beslissing over de uitkering. Deze brief ontvangt u via Mijn UWV. In deze brief staat de hoogte en de eerste betaaldatum van uw uitkering. 

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft.