Ik ben zwanger van een tweeling of meerling

Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen

U vraagt de zwangerschaps- en bevallingsuitkering 4 tot 2 weken voor de eerste verlofdag aan.

Hoe u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvraagt, hangt af van de uitkering die u heeft. Er zijn 2 situaties:

  • U heeft een WW-uitkering: vraag de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan via Mijn UWV. U heeft hiervoor uw inlogcode van DigiD nodig.
  • U heeft een andere uitkering dan WW: vraag het aanvraagformulier voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering telefonisch aan. Dit doet u vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen. Vraag om het formulier Aanvraag WAZO-uitkering.

Bewaar uw zwangerschapsverklaring

Bewaar in uw eigen administratie de zwangerschapsverklaring waarop staat dat u zwanger bent van een meerling. U hoeft de verklaring niet mee te sturen met de aanvraag. Bewaar de verklaring tot in elk geval 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het kan namelijk voorkomen dat wij alsnog om de verklaring vragen.

Beslissing over uw aanvraag

Binnen 4 weken na ingang van uw verlof krijgt u van ons een brief met de beslissing over de uitkering. Deze brief ontvangt u via Mijn UWV. In deze brief staat de hoogte en de eerste betaaldatum van uw uitkering. 

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft.